De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Voorlichting Examinering Cohort 2011 14 oktober 2013.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Voorlichting Examinering Cohort 2011 14 oktober 2013."— Transcript van de presentatie:

1 Voorlichting Examinering Cohort 2011 14 oktober 2013

2 • Wie zijn wij?  Examensecretaris: Mevr. Kappetein  Ondersteuner Onderwijs-Inhoud: Dhr. Van Zeeland

3 Voorlichting Examinering Cohort 2011 14 oktober 2013 • Wat? • Hoe? • Waar? • Wanneer? • Diploma (geslaagd of gezakt)? • Diversen en Vragen?

4 Voorlichting Examinering Cohort 2011 14 oktober 2013 • Wat? 1.Examens die gelden voor alle richtingen OB/PA/SZ/ZD (= Generieke examens) 2.Examens die alleen gelden voor de gekozen richting (= Specifieke examens) Wat? 1 van 3

5 Voorlichting Examinering Cohort 2011 14 oktober 2013 • Wat? 1.Examens die gelden voor alle richtingen  Nederlands  Rekenen  Engels  Leren, Loopbaan, Burgerschap  Vrije Ruimte Wat? 2 van 3

6 Voorlichting Examinering Cohort 2011 14 oktober 2013 • Wat? 2.Examens die alleen gelden voor de gekozen richting  Recht (4 maken, 3 halen)  Beroepspraktijk: Kerntaken 1,2,3 enz.  Werkprocessen 1,2,3, enz. Wat? 3 van 3

7 Voorlichting Examinering Cohort 2011 14 oktober 2013 • Hoe?  Toetsen (tentamens)  Portfolio  Examenprojecten  Proeve van Bekwaamheid Mix van Examens Hoe? 1 van 4

8 Voorlichting Examinering Cohort 2011 14 oktober 2013 • Hoe?  Toetsen (tentamens)  Schriftelijk  Digitaal  Mondeling  Presentaties Hoe? 2 van 4

9 Voorlichting Examinering Cohort 2011 14 oktober 2013 • Hoe?  Toetsen (tentamens)  Portfolio  Verzameling bewijsstukken LLB Hoe? 3 van 4

10 Voorlichting Examinering Cohort 2011 14 oktober 2013 • Hoe?  Toetsen (tentamens)  Portfolio  Examenprojecten  Proeve van Bekwaamheid Mix van Examens Hoe? 4 van 4

11 Voorlichting Examinering Cohort 2011 14 oktober 2013 • Waar ?  School (alles behalve de beroepspraktijk….)  BPV (beroepspraktijk met alles wat daarbij hoort….) Waar? 1 van 3

12 Voorlichting Examinering Cohort 2011 14 oktober 2013 • Waar? Beroepspraktijk soms toch op school  School: Examenprojecten (wanneer nodig)  BPV: Proeve van Bekwaamheid (bij voorkeur) 80% van de Werkprocessen per Kerntaak gedekt & Alle werkprocessen geëxamineerd Waar? 2 van 3 

13 Overzicht MSZ KernTaak1 Verricht frontoffice werkzaamheden Werkproces: 1.1Verstrekt informatie en advies 1.2Verricht de intake 1.3Ondersteunt bij het invullen van formulieren 1.4Verwijst door KernTaak2 Verricht backoffice werkzaamheden Werkproces: 2.1Typeert, interpreteert en ordent dossiergegevens 2.2Verifieert gegevens 2.3Stelt documenten op 2.4Bewaakt termijnen en procedures 2.5Ondersteunt bij de uitvoering van trajecten werk en zorg (!) 2.6Ondersteunt bij schuldhulpverlening en inkomensbeheer (!) Kerntaken en Werkprocessen 1 van 4 

14 Overzicht MPA KernTaak 1 Werft, selecteert en bemiddelt Werkproces: 1.1Werft kandidaten 1.2Selecteert kandidaten 1.3Bemiddelt naar werk KernTaak 2 Verricht acquisitieactiviteiten Werkproces: 2.1Verwerft opdrachten (! op school ?) 2.2Verricht promotieactiviteiten (! op school ?) KernTaak 3 Voert P&O regelingen uit Werkproces: 3.1Berekent inkomen en vergoedingen 3.2Stelt overeenkomsten op 3.3Verricht administratieve werkzaamheden 3.4Verstrekt informatie en advies KernTaak 4 Levert managementinformatie Werkproces: 4.1Genereert en verwerkt managementinformatie (! op school ?) 4.2Presenteert managementinformatie (! op school ?) Kerntaken en Werkprocessen 2 van 4 

15 Overzicht JM-ZD KernTaak 1 Verricht frontoffice werkzaamheden Werkproces: 1.1Verstrekt informatie en advies 1.3Verwijst door KernTaak 2 Behandelt aanvragen / opdrachten Werkproces: 2.2Typeert, interpreteert en ordent gegevens 2.3Stelt documenten op 2.4Beheert het dossier 2.5Bewaakt termijnen en procedures KernTaak 4 Verricht marketingactiviteiten Werkproces: 4.1Genereert en verwerkt marktgegevens (! op school ?) 4.2Voert promotieactiviteiten uit (! op school ?) Kerntaken en Werkprocessen 3 van 4 

16 Overzicht JM-OB KernTaak1 Verricht frontoffice werkzaamheden Werkproces: 1.1Verstrekt informatie en advies 1.2Wint informatie in 1.3Verwijst door KernTaak2 Behandelt aanvragen / opdrachten Werkproces: 2.1Verifieert gegevens 2.2Typeert, interpreteert en ordent gegevens 2.3Stelt documenten op 2.4Beheert het dossier 2.5Bewaakt termijnen en procedures KernTaak3 Ondersteunt bij de uitvoering van onderzoek en beleid Werkproces: 3.1Selecteert en verwerkt gegevens (! op school ?) 3.2Presenteert gegevens (! op school ?) Kerntaken en Werkprocessen 4 van 4 

17 Voorlichting Examinering Cohort 2011 14 oktober 2013 • Waar?  Examenprojecten  Proeve van Bekwaamheid 80% van de Werkprocessen per Kerntaak gedekt. & Alle werkprocessen geëxamineerd Zorg voor een goede Stageplaats en overleg met je SLB-er over je Werkzaamheden!! Waar? 3 van 3

18 Voorlichting Examinering Cohort 2011 14 oktober 2013 • Wanneer ?  Praktijkdeel: in het laatste deel van de BPV-periode, altijd na goedkeuring en in overleg  Overige Examenonderdelen: Zie de Examenplanning (wordt aan het einde van deze bijeenkomst uitgedeeld) Wanneer? 1 van 1

19 Voorlichting Examinering Cohort 2011 14 oktober 2013 • Diploma (geslaagd of gezakt)?  Nederlands en Rekenen (en Engels) Deze onderdelen zitten net als vorig schooljaar nog in een uitzonderlijke positie Diploma (geslaagd of gezakt)? 1 van 7

20 Voorlichting Examinering Cohort 2011 14 oktober 2013 • Diploma (geslaagd of gezakt)?  Centraal Ontwikkelde Examens (COE) voor: Nederlands (2013), Rekenen (2013) en Engels (2017) voor cohorten vanaf Cohort 2010  Vorig jaar laatste test (Pilot-examen) voor de echte start van de 4-jarige MBO-opleidingen (Cohort 2010).  Resultaat viel landelijk erg tegen. Invoering Nederlands 1 jaar uitgesteld (2014) Rekenen 2 jaar uitgesteld (2015) Diploma (geslaagd of gezakt)? 2 van 7

21 Voorlichting Examinering Cohort 2011 14 oktober 2013 • Diploma (geslaagd of gezakt)?  Examen ENGELS bestaat dit jaar uit Schoolexamens voor 4 domeinen (lezen, schrijven, luisteren, gesprekken voeren) op niveau B1 (beroepseis) Dus: wel Mondeling, maar niet Presenteren  3 van de 4 vaardigheden (domeinen) moet voldoende zijn. Diploma (geslaagd of gezakt)? 3 van 7

22 Voorlichting Examinering Cohort 2011 14 oktober 2013 • Diploma (geslaagd of gezakt)?  Examen REKENEN bestaat uit COE Cito examen voor alle 4 domeinen (getallen, verhoudingen, meten en meetkunde, verbanden) op niveau 3F.  Resultaten voor Rekenen hebben geen invloed op het zakken of slagen.  Resultaten van het Cito examen worden wel op een bewijsstuk uitgereikt. Diploma (geslaagd of gezakt)? 4 van 7

23 Voorlichting Examinering Cohort 2011 14 oktober 2013 • Diploma (geslaagd of gezakt)?  Examen NEDERLANDS bestaat uit COE Cito examen voor 2 domeinen lezen en luisteren.  Daarnaast een schoolexamen voor 3 domeinen schrijven, gesprekken voeren en spreken.  Resultaat is het gemiddelde van School en Centraal examen, maar heeft geen invloed op het zakken of slagen.  Resultaat van het Cito examen wordt wel op een bewijsstuk uitgereikt. Diploma (geslaagd of gezakt)? 5 van 7

24 Voorlichting Examinering Cohort 2011 14 oktober 2013 • Diploma (geslaagd of gezakt)? Samengevat  Engels 3 van de 4 moet voldoende zijn  Rekenen ….?  Nederlands ….? Maar ….. Diploma (geslaagd of gezakt)? 6 van 7

25 Voorlichting Examinering Cohort 2011 14 oktober 2013 • Diploma (geslaagd of gezakt)?  Bij een te slechte beheersing van Nederlands en Rekenen kun je zelfs voor het praktijkdeel zakken  Bij sollicitaties kijken Werkgevers hier naar  Ook Vervolgopleidingen (HBO) kijken vaak wel naar de resultaten voor Nederlands en Rekenen  Als je niet in één keer slaagt, krijg je volgend jaar met een andere Slaag-/Zak-regeling te maken. De regeling geldt voor iedereen (ook voor Extraneï) Diploma (geslaagd of gezakt)? 7 van 7

26 Voorlichting Examinering Cohort 2011 14 oktober 2013 Voor het complete examenproces geldt: Je moet deelnemen aan alle onderdelen, ook als je weet dat de “eigenlijk” als geslaagd bent….

27 Voorlichting Examinering Cohort 2011 14 oktober 2013 • Diploma (geslaagd of gezakt)?  Bij een te slechte beheersing van Nederlands en Rekenen kun je zelfs voor het praktijkdeel zakken  Bij sollicitaties kijken Werkgevers hier naar  Ook Vervolgopleidingen (HBO) kijken vaak wel naar de resultaten voor Nederlands en Rekenen  Als je niet in één keer slaagt, krijg je volgend jaar met een andere Slaag-/Zak-regeling te maken. De regeling geldt voor iedereen (ook voor Extraneï) Diploma (geslaagd of gezakt)? 7 van 7

28 Voorlichting Examinering Cohort 2011 14 oktober 2013 • Wat krijg je verder nu uitgereikt?  Examenplanning  Complete Examenoverzicht (uit de Studiegids)  FAQ Voor de 1e examenronde krijgen jullie nog:  Via de SLB-er de examenmap (= het Examendossier) Hierin bewaar je alle bewijsstukken van de behaalde resultaten  Draaiboek Examinering (op de website) Al deze documenten komen op de Website Wat krijg je verder nu uitgereikt? 1 van 1

29 Voorlichting Examinering Cohort 2011 14 oktober 2013 Wat verder nog? 1 van 1

30 Voorlichting Examinering Cohort 2011 14 oktober 2013 • Vragen?


Download ppt "Voorlichting Examinering Cohort 2011 14 oktober 2013."

Verwante presentaties


Ads door Google