De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Luisteren, hoe hoort het eigenlijk?

Verwante presentaties


Presentatie over: "Luisteren, hoe hoort het eigenlijk?"— Transcript van de presentatie:

1 Luisteren, hoe hoort het eigenlijk? Workshop onderwijsdag 10 april 2012

2 Luisteren, hoe hoort het eigenlijk?
Een workshop naar aanleiding van het verplichte examenonderdeel Nederlands Luistervaardigheid 2F en 3F voor (V)MBO opleidingen Door: Klim van den Biggelaar Projectleider Taal en rekenen MBO ROC West-Brabant

3 Ter inspiratie voor deze workshop:
LUISTEREN Als ik je vraag naar mij te luisteren en jij begint mij adviezen te geven dan doe je niet wat ik je vraag. Als ik je vraag naar mij te luisteren en jij begint mij te vertellen waarom ik iets niet zo moet voelen als ik het voel, dan neem je mijn gevoelens niet serieus. Als ik je vraag naar mij te luisteren en jij denkt dat je iets moet doen om mijn problemen op te lossen, dan laat je mij in de steek, hoe vreemd dat ook mag lijken Dus, alsjeblieft, luister alleen maar naar me en probeer me te begrijpen. En als je wilt praten, wacht dan even en ik beloof je dat ik op mijn beurt naar jou zal luisteren. Leo Buscaglia

4 Indeling van deze workshop Luisteren
Beroepsspecifiek luisteren Informatie over het generieke examen Nederlands, incl. luistervaardigheid Hoe goed zijn we zelf in luisteren?

5 Beroepsspecifiek luisteren
Vrijwel alle beroepen vereisen luistervaardigheden: Om zo precies mogelijk te onthouden wat een ander zegt (opnemen van een bestelling, bij stukken aan een auto, bij het opvolgen van een werkvolgorde) Om datgene wat je beluistert goed te interpreteren (verkoopgesprek, cliëntgesprek in een zorgsituatie)

6 Kort overzicht verplichte examinering Nederlands MBO
Centraal examen in één examenzitting Instellingsexamen door eigen ROC / college Lezen Luisteren Spreken Gesprekken Schrijven (incl. taalverzorging) Beoordeling: Cijfer van CITO met één decimaal achter de komma Cijfer van instituut/ college met één decimaal achter de komma Eindcijfer (afgerond op heel cijfer): C.E + I.E 2

7 Niveaus van examinering
Ingesteld door commissie Meijerink: 1F: einde basisschool 2F: VMBO, niveau 2 en 3 MBO 3F: niveau 4 MBO en Havo 4F: VWO en HBO (Uitleg S niveaus)

8 Inhoud van het luisterexamen
Zie overzicht uit het referentiekader taal en rekenen van de commissie Meijerink (wordt uitgereikt). Opbouw: algemene omschrijving van het (sub)domein luisteren; taken, die een leerling op het betreffende niveau moet kunnen uitvoeren; kenmerken van de taakuitvoering die aangeven aan welke karakteristieken een taak of een product op het betreffende niveau moet voldoen

9 Vormgeving van het luisterexamen
Het onderdeel luisteren kan kijkluister- en luisterfragmenten bevatten. Het examen wordt digitaal afgenomen. Zakelijke teksten lezen en luisteren worden in één zitting van het examen geëxamineerd. Het examen heeft een maximale tijdsduur van 120 minuten. Het totale examen bevat maximaal 50 vragen. Er wordt één enkele beoordeling van het totaal (lezen en luisteren) gegeven.

10 Waarom ook kijkluisterfragmenten?
Leerpiramide van David Sousa uit: “How the brains learn”

11 Onze eigen luistervaardigheid
Aan de orde komen: Luisterexamens TOA 2F en 3F (luisterfragmenten) Prototype examens College voor Examens (kijkluister en luisterfragmenten) prototype lezen en luisteren 2F Prototype lezen en luisteren 3F VMBO toetsen Luistervaardigheid (kijkluisterfragmenten) Kijkwijzer vmbo

12 Conclusie? Vragen?


Download ppt "Luisteren, hoe hoort het eigenlijk?"

Verwante presentaties


Ads door Google