De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Digitale afname van examens: Facet (informatieve sessie)

Verwante presentaties


Presentatie over: "Digitale afname van examens: Facet (informatieve sessie)"— Transcript van de presentatie:

1 Digitale afname van examens: Facet (informatieve sessie)
Rob Looij algemeen projectmanager Frederik Bos examendiensten - DUO

2 Agenda Aanleiding voor Facet Meerwaarde digitaal toetsen en examineren
Beleidsontwikkelingen die Facet beïnvloeden Korte schets Facet Taakverdeling in het project Stand van zaken

3 Aanleiding voor Facet Vervanging bestaande digitale afname Meerdere jaren gewerkt met digitale afname, in het vmbo, havo en vwo. Ook mbo doet ervaring op met de digitale centraal ontwikkelde examens Examentester van CITO is aan het einde van zijn levensduur Uitgangspunt digitaal examineren en toetsen: kwalitatieve meerwaarde

4 Meerwaarde digitaal examineren
Onderwijskundige meerwaarde Sluit aan bij de beroepspraktijk Sluit aan bij opkomende trend van de digitale leeromgeving Automatische scoring ontlast leerkracht en maakt snelle uitslag mogelijk Adaptief toetsen wordt mogelijk Betere en snellere informatieverwerking uit toetsresultaat Hoger beveiligingsniveau en snellere interventies mogelijk: Examen is pas open na vrijgave van een afname (op de dag van de afname) Terugtrekken variant en een examen of toets

5 Meerwaarde digitaal examineren II

6 Intussen beleidsontwikkelingen
De lat omhoog Normerende overheid Doorlopende leerlijnen Rekentoets VO Centrale eindtoets po Diagnostische tussentijdse toets vo Taal en rekenen MBO Rapportages, vergelijken Opbrengstgericht werken Scholen helpen met goed platform Toetsen helpen leerlingen beter presteren

7 Systeem past bij ontwikkelingen
Naast kwalitatieve meerwaarde ook logistieke meerwaarde Planning grote hoeveelheid afnames (mbo) beter ondersteund Ondersteuning door dashboard in de examenzaal Ondersteunen meerdere hardware platforms Gebruik open standaarden en open source Offline en online Verbetering van het beveiligingsniveau

8 Korte schets Facet Facet is op toets- en examenterrein een majeure ontwikkeling, die in de afgelopen jaren veel aandacht heeft gevergd en dat de komende jaren ook zal blijven doen Facet kent verschillende innovaties, waarvoor inmiddels ook internationale belangstelling bestaat: Adaptief toetsen wordt ondersteund Afspelen van complexe items, die automatisch worden gescoord Gebruik van open standaarden, waardoor meerdere toetsaanbieders Facet kunnen gebruiken

9 Praktische aspecten Facet
Interactieve sessie over impact Facet op de scholen Toegang Facet via Zakelijk Portaal DUO Naast rol van de planner is de rol van afnameleider nieuw Mogelijkheden om een planning van toets of examen te importeren Verbeterde ondersteuning van de inzage voor de kandidaat Betere ondersteuning voor licht visueel gehandicapten en kandidaten met een dyslexieverklaring

10 Taakverdeling in het project
CvE is namens OCW gedelegeerd opdrachtgever Cito levert voor de centrale examens en toetsen de items DUO bouwt Facet en verzorgt beheer

11 Stand van zaken Facet Met Facet 1.0 zijn in mei 2013 rekentoetsen vo afgenomen bij 5 pilotscholen Facet 2.0 is in september 2013 in productie genomen en is eind 2013 voor het eerst in het mbo ingezet In het vo zullen in het schooljaar 2013/2014 bij 250 scholen toetsen en examens worden afgenomen Huidige Examentester is na 2015/2016 uitgefaseerd

12 Implementatie Facet


Download ppt "Digitale afname van examens: Facet (informatieve sessie)"

Verwante presentaties


Ads door Google