De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Juni 2010 College voor Examens 1 ICT bij de COE’s Nederlands en Rekenen: techniek en logistiek Juni 2010 Paul Schuitman.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Juni 2010 College voor Examens 1 ICT bij de COE’s Nederlands en Rekenen: techniek en logistiek Juni 2010 Paul Schuitman."— Transcript van de presentatie:

1 juni 2010 College voor Examens 1 ICT bij de COE’s Nederlands en Rekenen: techniek en logistiek Juni 2010 Paul Schuitman

2 juni 2010 College voor Examens 2 Programma workshop 1. Voorstelronde deelnemers 2. ICT-component bij de toekomstige COE’s 3. Examentester 2.8 (Nick Harmsen, Cito) 4. Lunchpauze 5. Presentatie digitaal Examen Rekenen (Nick Harmsen, Cito) 6. Workshop gedeelte 7. Samenvatting discussie

3 ICT Infrastructuur 1: examenomgeving  Vanaf 2014:gedurende bepaalde korte perioden in het schooljaar digitale examenafname Nederlands en Rekenen  Eerst voor MBO4 (BOL/BBL), later ook voor MBO3 en -2 nivo  Stelt eisen aan: examenlokalen/ gebruik desktops/laptops  Examens bevatten beeld- en geluidsfragmenten (ook: flash animaties)  Headsets zijn dus nodig Vraag:wat dient er op uw instelling georganiseerd te worden? juni 2010 College voor Examens 3

4 ICT Infrastructuur 2: technische eisen Installatie Examentester 2.8 op de instelling: Per schoollocatie: aparte installatie Examentester 2.8. met portal account nodig Examentester 2.8. op local server Opslag data op dedicated fileserver Installatie packages voor: (op computer van) examensecretaris (op computer van) docent /corrector desktops c.q. laptops in examenlokalen voor leerlingen. juni 2010 College voor Examens 4

5 Infrastructuur 3: Installatie Examentester 2.8 Voor het installeren van Examentester 2.8. ontvangt u t.z.t een package (Cito), welke bevat  module Testmanager (examensecretaris)  module Correctionmanager (docenten/correctoren)  module Testcenter (leerlingen) Procedureel zijn er de volgende stappen :  installatie packages  FT test (Functionele Test van de werking)  PODS (Proef Op De Som)  Examenafname  Correctie gemaakte examens  Dataretour juni 2010 College voor Examens 5

6 juni 2010 College voor Examens 6 Implementatie 1 Logistiek Organisatie Examenbureau: samenwerking met ICT voor:  Installatie van programmatuur op gewenste computers  Invoeren van kandidaten  Afnameplanning: Toewijzing kandidaten aan toets Toewijzen corrector door examensecretaris  Vaststellen resultaat

7 Implementatie 2 Ondersteuning: Documentatie:  voorlichtingsbrochure over de afname van COE’s  Handleidingen Examentester voor: examensecretaris ICT manager docent/ corrector Service:  helpdesk Cito operationeel tijdens (afname)periode  ‘vliegende brigade’ vanuit Cito standby tijdens afnameperiode juni 2010 College voor Examens 7

8 ICT Organisatie Hoe organiseert u de toekomstige afname van digitale examens ? rol ICT-manager bij examens ? welke rollen/functies zijn vanuit uw ICT-organisatie verder betrokken? - Systeembeheer - (Technisch) applicatiebeheer - Anderen ? Welke protocollen en/of procedures heeft u ten aanzien van het installeren van nieuwe applicaties (= beleidsaspect)? Wie dient er betrokken te worden bij de verdere besluitvorming ten aanzien van de toekomstige COE’s ? (bijvoorbeeld wanneer ICT-beheer is uitbesteed aan een derde partij?) juni 2010 College voor Examens 8

9 juni 2010 College voor Examens 9 Fasering MBO-4: Febr. 2011: prepilot Febr. 2012 en zomer 2012: 2 periodes pilot 1 e jaar (alle instellingen, minimaal 1 locatie) 2012-2013: 3 periodes pilot 2 e jaar (alle instellingen, in principe alle deelnemers) Principes: Opschaling (voor onderwijsinstellingen en andere betrokkenen) Systematische evaluatie met alle betrokkenen van: Inhoud examen Instrumenten en handreikingen voor logistiek Procedures en regels voor afname (examenbesluit) Bijstelling op basis van evaluatie

10 juni 2010 College voor Examens 10 Hoe blijft u op de hoogte ? Informatie via Steunpunt: Website Flitsberichten over Implementatie Flitsbijeenkomsten Aankondigingen over opgave voor deelname aan pilots etc.: Informatie via Steunpunt Opgave via Cito Projectleider: jp.devries@cve.nljp.devries@cve.nl Vragen over ICT: coeprogrammatuur@cve.nl

11 Workshopvragen Wat betekent de digitale COE’s voor uw instelling op: (ICT)technisch gebied ? - infrastructuur - hardware organisatorisch vlak? - lokalen - samenwerking met examensecretaris - functionarissen (rollen) binnen ICT management procedureel terrein? - besluitvorming - procedures en protocollen m.b.t. software juni 2010 College voor Examens 11


Download ppt "Juni 2010 College voor Examens 1 ICT bij de COE’s Nederlands en Rekenen: techniek en logistiek Juni 2010 Paul Schuitman."

Verwante presentaties


Ads door Google