De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Deze presentatie Over het WERKbedrijf De arbeidsmarkt in de regio

Verwante presentaties


Presentatie over: "Deze presentatie Over het WERKbedrijf De arbeidsmarkt in de regio"— Transcript van de presentatie:

1

2 Deze presentatie Over het WERKbedrijf De arbeidsmarkt in de regio
Het Mobiliteitscentrum Vestigingsmanager Cuijk : Ton Wouters Vestigingsmanager Venray : Don Thijssen

3 Ambities UWV WERKbedrijf
Iedere werkzoeker zo spoedig mogelijk actief aan de slag (binnen 6 maanden) Loondienst of zelfstandig ondernemerschap Werkt aan werk d.m.v. leer-, participatiebaan of stage Iedereen die kan werken direct bereikbaar maken voor iedere werkgever Via vraaggerichte re-integratie of persoonlijke dienstverlening MKB

4 Onze werkwijze Een vraaggerichte werkgeversaanpak
Samen met gemeenten werkzoekenden ondersteunen en stimuleren om zo snel mogelijk (weer) aan het werk te gaan Integrale dienstverlening op 100 Werkpleinen In netwerk functioneren met private/publieke partners o.a. Poortwachtercentra Inspelen op regionale arbeidsmarktsituatie Inzet re-integratie middelen: vraaggericht en selectief

5 Dienstverlening aan werkgevers “Iedereen die kan werken direct bereikbaar maken voor iedere werkgever” Koppelen dienstverlening werkgevers en werkzoekenden Uitgangspunt werkgeversbenadering: vraaggericht en sectoraal- / branchegericht: kennis van behoefte en ontwikkelingen sector WERKbedrijf vervult een schakelfunctie voor werkgevers Duurzame relatie aangaan met werkgevers die onze klanten kansen bieden

6 De Arbeidsmarkt

7 De Arbeidsmarkt Oktober 2008 Werkloosheid extreem laag
Regio Land van Cuijk & Noord-Limburg Oktober 2008 Werkloosheid extreem laag Openstaande vacatures extreem hoog Arbeidsmarkt krap tot zeer krap Krapte op arbeidsmarkt lijkt permanente bedreiging door Ontgroening en vergrijzing Mismatch scholing arbeidspotentieel

8 De Arbeidsmarkt Februari 2009
Regio Land van Cuijk & Noord-Limburg Februari 2009 Werkloosheid snel en sterk stijgend (35% t.o.v. 2008) Openstaande vacatures nog steeds hoog maar dalende Arbeidsmarkt gekanteld van krap naar ruim Groot aantal werkgevers doet beroep op werktijdverkorting (WTV)

9 De Arbeidsmarkt Regio Land van Cuijk & Noord-Limburg Eind 2010 Werkloosheid extreem gestegen (88% t.o.v. 2008) Nog steeds sectoren met krapte Ontgroening en vergrijzing nog steeds actueel en nog steeds spook voor toekomst

10 De Arbeidsmarkt Kansen Werkgevers kunnen scholen (denk ook aan EVC)
Regio Land van Cuijk & Noord-Limburg Kansen Werkgevers kunnen scholen (denk ook aan EVC) Opleidingsinstituten kunnen bij scholing rekening houden met toekomstige ontwikkelingen Werkgevers kunnen voor toekomstplannen rekening houden met ontgroening/vergrijzing Krapte van arbeidsmarkt is kans

11 De Arbeidsmarkt Middelen Opleidingsinstituten (ROC’s / Gilde / e.d.)
Regio Land van Cuijk & Noord-Limburg Middelen Opleidingsinstituten (ROC’s / Gilde / e.d.) Kenniscentra (O&O fondsen) Bij dreigende werkloosheid: UWV WERKbedrijf en gemeentes ………………………………………………………………………………..

12 Mobiliteitscentrum

13 Mobiliteitscentrum Publiek/private samenwerkingsvorm Tijdelijk
Ondersteuning aan bedrijven In de vorm van: Opleiding aanbieden Detacheren Gericht op: krachten behouden Bij gedwongen ontslagen: personeel naar ander werk

14 Mobiliteitscentrum Wie kan gebruik maken van het MC?
Werkgevers/bedrijven met beschikking WTV Werkgevers/bedrijven zonder WTV, voor advies Werkgevers die op zoek zijn naar medewerkers Werknemers met WTV of na ontslag Opleidingscentra voor scholing tijdens WTV of na ontslag Uitzendbureaus voor herplaatsing tijdens WTV of na ontslag

15 Mobiliteitscentrum Hoe werkt het MC?
Gesprekken met werkgevers, opleidingscentra, kenniscentra en werknemers: match vraag en aanbod Registratie, intakes en voorlichtingsbijeenkomsten Competentietesten, scholingsadviezen Bemiddelingsactiviteiten gericht op detachering. Cuijk : MC Werkplein Entreon Den Bosch (reeds operationeel) Venray: MC Werkplein Venlo (vanaf 1 maart 2009)

16 Zonder u wordt de crisis echt een bedreiging !
UWV WERKbedrijf in de regio Zonder u wordt de crisis echt een bedreiging !

17 UWV WERKbedrijf in de regio
Cuijk Zwaanstraat 5 Servicepunt werkgevers: Venray St. Jozefweg 1  Contactpersoon werkgevers: Joyce van Biljouw


Download ppt "Deze presentatie Over het WERKbedrijf De arbeidsmarkt in de regio"

Verwante presentaties


Ads door Google