De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Opbouw presentatie Doelstelling Belangrijkste kenmerken Kansen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Opbouw presentatie Doelstelling Belangrijkste kenmerken Kansen"— Transcript van de presentatie:

1

2 Opbouw presentatie Doelstelling Belangrijkste kenmerken Kansen
Resultaten

3 Doelstelling Eén virtueel loket voor werkgevers
Eén uniforme werkgeversbenadering Matching vanuit gezamenlijke bestanden Input voor beleidsontwikkeling

4 Werkplein Zuid Limburg
Tripool Heerlen Sittard-Geleen Maastricht

5 Werkplein Zuid Limburg
Tripool Heerlen Sittard-Geleen Maastricht Kerkrade Gulpen-Wittem

6 Werkplein Zuid Limburg
Tripool Heerlen Sittard-Geleen Maastricht Kerkrade Gulpen-Wittem Werkplein Zuid Limburg CWI - UWV - GSD

7 Werkplein Zuid Limburg
Tripool Heerlen Sittard-Geleen Maastricht Kerkrade Gulpen-Wittem ROC Uitz. Bur. MKB-L HBA FOVM Werkplein Zuid Limburg CWI - UWV - GSD

8 Werkplein Zuid Limburg
Tripool Heerlen Sittard-Geleen Maastricht Kerkrade Gulpen-Wittem ROC Uitz. Bur. MKB-L HBA FOVM Werkplein Zuid Limburg CWI - UWV - GSD Toonkamer

9 Werkplein Zuid Limburg
Tripool Heerlen Sittard-Geleen Maastricht Kerkrade Gulpen-Wittem ROC Uitz. Bur. MKB-L HBA FOVM Werkplein Zuid Limburg CWI - UWV - GSD Toonkamer Servicepunt Detail Servicepunt Ambachten Servicepunt Techniek

10 Werkplein Zuid Limburg
Tripool Heerlen Sittard-Geleen Maastricht Kerkrade Gulpen-Wittem RIB Uitz. Bur. MKB-L HBA FOVM Werkplein Zuid Limburg CWI - UWV - GSD Toonkamer Servicepunt Detail Servicepunt Ambachten Leerwerkloket Servicepunt Techniek o.a. ROC

11 Integrale benadering Breed regionaal draagvlak
samen met de sectoren, branches en individuele bedrijven samen met onderwijs, re-ïntegratiebedrijven en KvK ‘s Benutting uitzendmarkt en koppeling met vacaturebanken Groeimodel

12 Vraag werkgevers staat centraal
Zuid Limburgse vraag > 10 vacatures nieuwe vestigingen Benutting netwerk FOVM, HBA, HBD, MKB-L etc. Ruimte voor arrangementen met werkgever Leidt tot schadelastbeperking

13 Diensten Reguliere diensten deelnemers Toonkamer
Sectorservicepunt Detail Sectorservicepunt Ambachten Sectorservicepunt Techniek Leerwerkloketten

14 Arrangementen Loonkostensubsidies Detachering- en inleenconstructies
Fiscale regelingen Duale trajecten Proefplaatsingen Beroepspraktijkvormingsplaatsen

15 Operationeel startscenario
Eén tripartiete multidisciplinair team verdeeld over drie locaties Persoonlijke dienstverlening aan werkgevers Extra accent op interregionale bemiddeling Matchen op competenties Aanbod  CWI bestanden centraal met een eigen verantwoordelijkheid voor de toeleiders

16 Project Toonkamer Zuid Limburg
Huidige situatie Project Toonkamer Zuid Limburg Werkzoekenden Werkgevers Werkplein Zuid Limburg V R A G WE K E AG Toonkamer WW A N B O D SONAR WWB Gemeenten CWI en UWV WW AG UWV Re-integratiebureaus Trajecten Regulier proces

17 Kansen Intensiveren werkgeverscontacten
Eén loket functie kan worden ingevuld Werk Algemene informatie Helpdesk (primair verwijzen naar) Vraag en aanbod op elkaar aansluiten Doelgroepenbeleid Gerichte scholing Ketensamenwerking Massa ontslagen > 50 werknemers Keten kennispool opstarten

18 Resultaten Tot 1 juli 2006: 748 vacatures en 480 geplaatste kandidaten
1446 kandidaten gemeld door toeleiders Kandidaten voornamelijk uit CWI bestanden Inzet arrangementen: Proefplaatsingen: 59 Scholing met baangarantie: 40 Geplaatste kandidaten WWB  124 WW  235 WAO  6 Geen uitkering  111 (Nog) onbekend  3

19


Download ppt "Opbouw presentatie Doelstelling Belangrijkste kenmerken Kansen"

Verwante presentaties


Ads door Google