De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

PRESENTATIE AM GROEP SZW DAGEN 2011 Een praktijkvoorbeeld

Verwante presentaties


Presentatie over: "PRESENTATIE AM GROEP SZW DAGEN 2011 Een praktijkvoorbeeld"— Transcript van de presentatie:

1 PRESENTATIE AM GROEP SZW DAGEN 2011 Een praktijkvoorbeeld

2 MISSIE AM Groep stimuleert en ondersteunt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt om zichzelf te ontwikkelen met als doel het vinden van een zo regulier mogelijke arbeidsplaats.

3 VISIE AM Groep is een maatschappelijke onderneming. Er worden mogelijkheden voor arbeidsontwikkeling geboden in een aangepaste werkomgeving aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De werkgelegenheid bestaat uit verschillende werksoorten voor diverse markten. Medewerkers moeten zich optimaal kunnen ontwikkelen rekening houdend met hun capaciteiten. Doorstroom en uitstroom naar een zo regulier mogelijke arbeidsplaats is hierbij het doel. AM Groep levert daartoe producten en diensten van een goede kwaliteit tegen een marktconforme prijs. Het bedrijf zal blijven inspelen op ontwikkelingen in de markt. Om de continuïteit van AM Groep te waarborgen wordt er gestreefd naar een sluitende exploitatie voor de bedrijfsvoering en wordt een toereikende vermogenspositie nagestreefd.

4 AM GROEP ALS LEERWERKBEDRIJF UITGANGSPUNTEN
Wet sociale werkvoorziening; medewerkers zo veel als mogelijk regulier plaatsen (werken buiten AM Groep) Brede economische basis; efficiënt en (bij voorkeur) zonder gemeentelijke bijdrage Zorgen voor een egalisatiereserve; van € 0 in 2001 naar 20 % van de exploitatiekosten Sinds 2006 geen gemeentelijke bijdrage meer Marktconforme prijs en kwaliteit leveren; geen marktbederf / oneerlijke concurrentie Doel is niet om de meeste werksoorten zelf in huis te hebben Infrastructuur behouden voor groep die is aangewezen op beschut werken Aangeven aan medewerkers verblijf binnen AM Groep is in principe tijdelijk  doel naar buiten Gemeenten staan achter onze keuzes

5 AM GROEP ALS LEERWERKBEDRIJF HOE ?
WSW medewerkers optimaal ontwikkelen (sinds 2002 jaarlijks POP) Aanleren sociale- en arbeidsvaardigheden door bieden van (basis) werkzaamheden aansluitend bij doelgroep (onderkant arbeidsmarkt) Iedereen functioneert naar zijn of haar kunnen; door- en uitstroom is niet vrijblijvend. Samen bepalen we het plan, de weg er naar toe  AM Groep Aanbieden opleiding, training, testen, coaching; gericht op uitstroom (intensieve) begeleiding van medewerkers bij hun ontwikkeling / detachering (bij AM Groep door niet gesubsidieerden) Keuzes gemaakt in werksoorten; sluiten deze aan / (financieel) rendabel / hebben we zo nodig voor de ontwikkeling van medewerkers Jaarlijks in begroting doorstroom doelstellingen opnemen en hier (maandelijks) op sturen; door- uitstroom; inzichtelijk tot afdelingsniveau Monitoren verandering van functie, verandering salarisschaal etc. Jaarlijks kijken naar de organisatie en eventueel aanpassen

6 AM GROEP ALS LEERWERKBEDRIJF WERKGEVERS
Maak bekend wie je bent en wat je doet; laat het zien Werk aan het imago van de medewerkers Netwerken bij bedrijven, ondernemersverenigingen, PR en communicatie Werkgevers “verleiden” Waar nodig jobcarving toepassen Vraag / analyseer aan welke werksoorten of werkzaamheden behoefte is in de regio. Focus niet op werk, opleidingen waar geen werk in is in de regio Stage  flexafdeling  detacheren  mogelijk begeleid werken Begeleiding na plaatsing goed regelen ! Spreek ook gemeenten aan op hun verantwoordelijkheid en maak resultaten zichtbaar (aantal gedetacheerde- en begeleid werken medewerkers, omzet in groen, schoonmaakt etc.) Bij werkgeversbenadering samenwerking zoeken met gemeenten, UWV Werkbedrijf Werkgeversbenadering is een lokale / regionale activiteit

7 AM GROEP ALS LEERWERKBEDRIJF
MOBILITEIT

8 WERKLADDER WSW 2011 AM Groep augustus 2011

9 AM GROEP ALS LEERWERKBEDRIJF
Toekomst: Door kortingen vanuit het rijk  vanaf 2012 egalisatiereserve aanspreken; deze was bedoeld voor tegenvallers in exploitatie en in principe niet voor kortingen van uit rijk Egalisatiereserve vanaf 2014 op minimale bedrag “Zwart” scenario; verwachting dat gemeenten vanaf 2014 € / fte gemeentelijke bijdrage moeten gaan betalen; oplopend in de jaren daarna tot € / fte

10 VRAGEN. AM Groep Hoofdweg 583 2131 MT Hoofddorp www. amgroep
VRAGEN ? AM Groep Hoofdweg MT Hoofddorp Anton van den Hoed algemeen directeur mail: gsm:


Download ppt "PRESENTATIE AM GROEP SZW DAGEN 2011 Een praktijkvoorbeeld"

Verwante presentaties


Ads door Google