De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Workshop werkgeversdienstverlening SZW dagen, Utrecht 12 april 2012 Inhoud workshop: 1. Presentatie regionale ontwikkelvarianten samenwerking gemeenten-

Verwante presentaties


Presentatie over: "Workshop werkgeversdienstverlening SZW dagen, Utrecht 12 april 2012 Inhoud workshop: 1. Presentatie regionale ontwikkelvarianten samenwerking gemeenten-"— Transcript van de presentatie:

1 Workshop werkgeversdienstverlening SZW dagen, Utrecht 12 april 2012 Inhoud workshop: 1. Presentatie regionale ontwikkelvarianten samenwerking gemeenten- UWV Benno Nijland, programmaraad VNG, UWV, Divosa 2. Presentatie samenwerking in de (regionale en lokale) praktijk Carel Plas, projectleider werkplein Oost-Groningen

2 Samenwerking gemeenten en UWV bij werkgeversdienstverlening Ontwikkelvarianten Programmaraad / werkgroep werkgeversdienstverlening

3 Waarom gezamenlijke publieke werkgeversdienstverlening? Bij elkaar brengen vraag en aanbod Inzicht arbeidsmarktontwikkelingen Eenduidige ondersteuning bij arbeidsmarkt- en personeelsvraagstukken Wat willen werkgevers? Beste en gemotiveerde kandidaat, advies, geen rompslomp, nazorg, etc Wat willen gemeenten en UWV? uitstroom naar werk, schadelastbeperking

4 Wettelijke opdracht Wetsvoorstel Suwi art 10: Samenwerking voor werkgeversdienstverlening: "UWV en gemeenten werken samen in de regio's bij dienstverlening aan werkgevers en het verrichten van taken met betrekking tot de regionale arbeidsmarkt”. Eén publiek (digitaal) aanspreekpunt namens gemeenten en UWV per arbeidsmarktregio (30) Eén landelijk gezamenlijk aanspreekpunt voor werkgevers Voortrekkersrol gemeenten regionaal arbeidsmarktbeleid Gemeenten en UWV zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor registratie van werkzoekenden en vacatures

5 Gezamenlijke uitgangspunten gemeenten en UWV - de opgave – Werkgevers vraaggericht bedienen met gezamenlijk dienstenpakket Richting werkgevers herkenbaar en gecoördineerd met één gezicht optreden, met herkenbare branding. Eventuele werkgeversdienstverlening in subregio’s goed aansluiten op regionaal aanspreekpunt Opstellen regionaal en landelijk marktbewerkingsplan voor de doelgroepen

6 Gezamenlijke uitgangspunten gemeenten en UWV - de opgave – vervolg Gemeenten en UWV committeren zich aan totale gezamenlijke doelstellingen; Partijen blijven ieder verantwoordelijk voor eigen taakstellingen; Gemeenten en UWV maken afspraken over gezamenlijk dienstenpakket; Gemeenten en UWV maken afspraken over inzet van middelen (fte) tbv uitvoering.

7 Outlet naar de markt voor onze klanten op basis van hun werkpotentieel

8 Tactisch niveau Strategisch/bestuurlijk niveau Bouwstenen regionale samenwerking werkgeversdienstverlening regionaal arbeidsmarkt agenda regionaal marktbewerkings plan Branding  Regionaal bestuurlijk overleg met 3 O’s  Regie bij centrumgemeente  Gedragen regionale arbeidsmarktagenda (beleid)  Regionaal marktbewerkingsplan: gezamenlijk vastgesteld of afgestemd met partijen  Herkenbare branding op regionaal niveau, evt. met subregio aanduiding Prestaties  Commitment partijen aan totale gezamenlijke doelstellingen  Ieder partij blijft verantwoordelijk voor eigen taakstellingen. Afspraken worden jaarlijks vastgelegd in gezamenlijk marktbewerkingsplan

9 Operationeel niveau Bouwstenen regionale samenwerking werkgeversdienstverlening Diensten pakket Werkgevers benadering Aansturing  Werkgevers vraaggericht bedienen  Gemeenten en UWV treden richting werkgevers herkenbaar en gecoördineerd met één gezicht op.  Afspraken over werkgeversbenadering, verdeling werkgevers/sectoren:  Afspraken over gezamenlijk (minimum) pakket aan diensten voor werkgevers. .strategisch/tactisch niveau: regio MT  operationeel niveau: dagelijkse aansturing afhankelijk van samenwerkingsvariant aansturing belegd bij 1 manager aangewezen door gemeenten en UWV dan wel gezamenlijke aansturing Inbreng personeel  Afspraken over inzet middelen (fte) tbv uitvoering. Niet noodzakelijk dat medewerkers fysiek op 1 locatie zitten.

10 Operationeel niveau Bouwstenen regionale samenwerking werkgeversdienstverlening Professio- nalisering Systemen Afspraken over professionale standaard, evt. gezamenlijk professionaleringsprogramma uitvoeren. Vastleggen van afspraken met werkgevers en vacatures. Bekijk mogelijkheden om elkaars systemen te benutten, bijv. WBS.

11 Ontwikkelvarianten werkgeversdienstverlening passend binnen wettelijk kader

12 Ontwikkelvariant 1 - regionaal

13 Ontwikkelvariant II – regio/subregio

14 Ontwikkelvariant III

15 Criteria Ontwikkel- variant I Ontwikkel- variant II Ontwikkel-variant III Regionaal arbeidsmarktoverleg met publieke en private partijen (regionale arbeidsmarktagenda) ++ + Regionaal marktbewerkingsplan ++ + 1 (publiek) aanspreekpunt voor werkgevers ++++/- Marktbereik ++++ Vertaling landelijke afspraken naar regio en lokaal ++++ Interregionale samenwerking ++++/- Eenduidig dienstenpakket +++/- Branding +++- Efficiency & effectiviteit bevorderend ++++/- Administratieve lastenverlichting ++/- Bijdrage ontwikkelvarianten aan doelstellingen gemeenten en UWV

16 Criteria Ontwikkel- variant I Ontwikkel- variant II Ontwikkel-variant III Één duidelijk publiek loket voor arbeidsmarkt- en personeelsvraagstukken ++ + Eenvoudige doorvertaling landelijke afspraken met publieke partijen naar regio’s ++ + 1 (publiek) contactpersoon +++-/- Toegang tot alle werkzoekenden +++-/- Efficiency & effectiviteit bevorderend +++-/- Administratief gemak +++-/- Snelle en adequate levering van personeel ++++/- Bijdrage ontwikkelvarianten aan doelstellingen werkgevers

17 Criteria Ontwikkel- variant I Ontwikkel- variant II Ontwikkel-variant III Toegang tot alle vacatures ++ -/- Deelname aan bijeenkomsten met werkgevers +++/- Bereidheid bij werkgevers om mensen met afstand tot de arbeidsmarkt een (leer)baan te bieden +++ Concurrerend aanbod (tav inzet regelingen/voorzieningen) -/- + Bijdrage ontwikkelvarianten aan doelstellingen werkzoekenden

18 Schakelen tussen schaalniveaus: Landelijke en bovenregionale afspraken

19 Ontwikkeling van tools voor gesprek in de regio Brochure ontwikkelvarianten samenwerking werkgeversdienstverlening gemeenten en UWV Presentatie ontwikkelvarianten Best practices, voorbeelden samenwerkingsovereenkomsten

20 DISCUSSIE! een paar dilemma’s Zelfstandigheid versus schaalvoordelen Grotere versus kleine gemeenten Korte termijn voortgang versus lange termijn opbrengst


Download ppt "Workshop werkgeversdienstverlening SZW dagen, Utrecht 12 april 2012 Inhoud workshop: 1. Presentatie regionale ontwikkelvarianten samenwerking gemeenten-"

Verwante presentaties


Ads door Google