De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Samenwerking Voorne-Putten jeugd(gezondheids)zorg Ambtelijke Werkgroep Jeugd Voorne-Putten.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Samenwerking Voorne-Putten jeugd(gezondheids)zorg Ambtelijke Werkgroep Jeugd Voorne-Putten."— Transcript van de presentatie:

1 Samenwerking Voorne-Putten jeugd(gezondheids)zorg Ambtelijke Werkgroep Jeugd Voorne-Putten

2 Kaders voor samenwerking (1) Organisatorisch – Regeling Openbare Gezondheidszorg Rotterdam Rijnmond – Statuten Stichting CJG Rijnmond – Pfo MaZa Inhoudelijk – Beleidsagenda Stadsregio Rotterdam – Ieder Kind Wint II: Zorg voor de Toekomst – Beleidsagenda Jeugd VP – Samenwerkingsovereenkomsten CJG – REA

3 Inhoudelijke speerpunten Voorne-Putten (1) Doorontwikkeling Centra Jeugd & Gezin (CJG) – Realiseren CJG locaties – Integrale jeugdgezondheidszorg 0-19 jaar – Uniform instrumentarium risicosignalering – STAAL-afspraken voor de zorgcoördinatie – Verbindingen Veiligheidshuis, lokale zorgnetwerken – Doorontwikkelen sturingsinstrumenten – Gezamenlijke beleidsontwikkeling jeugdgezondheidszorg

4 Inhoudelijke speerpunten Voorne-Putten (2) Zorg-onderwijs – Passend onderwijs – Aansluiting zorgstructuren (gezondheids)zorg en onderwijs Jeugdzorg – Ketenafstemming CJG en Bureau Jeugdzorg – Uitvoering regionale agenda samenleving (RAS)

5 Stand van zaken 2011 (1) Doorontwikkeling CJG – Locaties VP gerealiseerd eind 2011 – Integrale uitvoering JGZ 0-19 jaar gerealiseerd per 01-01-2012 – Aansluitingen SISA voor CJG is in 2010 gerealiseerd – Aansluitingen SISA vanuit onderwijs eerste kwartaal 2011 – Gezamenlijke stuurgroep CJG Voorne-Putten per april 2011 – Gezamenlijke werkwijzer zorgcoördinatie Voorne-Putten juni 2011 – Monitoren implementatie STAAL-afspraken – Productenoverzicht en inzicht in lokale en regionale behoefte 3 e kwartaal 2011

6 Stand van zaken 2011 (2) Zorg-onderwijs – bestuurlijke afspraken tussen onderwijs, jeugdzorg en gemeenten * Een op elkaar afgestemde werkwijze * Elkaar kennen om snel te kunnen schakelen * Gebruik van ondersteunend instrumentarium Jeugdzorg – Afhankelijk van vormgeving proeftuin vanuit de Stadsregio – Strategische visie Voorne-Putten

7 Uitdagingen voor nu? (1) Samenhang en samenwerking op lokaal niveau – Schaalniveau samenwerking? – Gezamenlijke zorginkoop? – Omgaan met nu nog verschillende financieringsstromen (doorschuifsysteem); – Verschillen in culturen op bestuurlijk, beleid en uitvoerend niveau;

8 Uitdagingen voor nu? (2) Investeren in verbeteren signalering – Toenemende vraag naar inzet preventie – Druk op financiële kaders neemt toe Casusregie en zorgcoördinatie – Efficiëntie overlegstructuur – 1 gezin, 1 plan, 1 casusregisseur = beperken aantal verschillende hulpverleners in kwetsbare gezinnen


Download ppt "Samenwerking Voorne-Putten jeugd(gezondheids)zorg Ambtelijke Werkgroep Jeugd Voorne-Putten."

Verwante presentaties


Ads door Google