De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

C entrum J eugd en G ezin Tynaarlo Opvoeden en opgroeien daar praat je over!

Verwante presentaties


Presentatie over: "C entrum J eugd en G ezin Tynaarlo Opvoeden en opgroeien daar praat je over!"— Transcript van de presentatie:

1 C entrum J eugd en G ezin Tynaarlo Opvoeden en opgroeien daar praat je over!

2 Ontwikkeling lokaal jeugdbeleid 2005 - Wet op de jeugdzorg:  Verantwoordelijkheid gemeente  Richten op 5 functies  Inbedding preventief lokaal jeugdbeleid Wet Maatschappelijke Ondersteuning  Ingebed in prestatieveld 2 van de Wmo Ministerie Jeugd en gezin:  Opdracht realisatie Centrum Jeugd en Gezin (2011)

3 Opdracht aan de gemeente Ontwikkelen van CJG naar landelijk basismodel:  Jeugdgezondheidszorg  5 WMO-functies 1. Informatie & Advies 2. Signalering 3. Toeleiding naar hulp 4. Licht pedagogische hulp 5. Coördinatie van zorg  Schakel met Bureau Jeugdzorg (BJZ)  Schakel met Zorg- en Adviesteams onderwijs  1 Fysiek inlooppunt  Sluitende aanpak

4 Van jeugdpunt naar CJG Startnotitie CJG Tynaarlo januari 2009  Kaders vastgesteld  Projectstructuur als werkwijze  Stappenplan BDU middelen vanuit het rijk voor ontwikkelen CJG tot 2012

5 Start van het project Inrichten projectstructuur met kernpartners Noordermaat Trias Bureau Jeugdzorg Icare GGD-Jeugdgezondheidszorg Onderwijs Werkconferentie met ketenpartners oktober 2009

6 Kaders CJG Tynaarlo 1.Fysiek inlooppunt uit bestaande middelen 2.Een CJG dat aansluit bij de problematiek van Tynaarlo 3.Reguliere taken professionals inbedden in structuur CJG Tynaarlo 4.Het CJG sluit aan bij wat al is ontwikkeld

7 Strategische doelen CJG Tynaarlo  Kansen voor kinderen, jongeren en hun opvoeders  Het CJG Tynaarlo is overal te vinden  Opvoeden en opgroeien daar praat je over  Natuurlijke en niet vrijblijvende verbindingen

8 Participatie en informatie  Debat met jongeren op Zernike en AOC Terra (Trias)  Vragenlijst voor ouders uitgezet via school  Nieuwsbrief CJG breed verspreid (ca.400)  Communicatieplan opgesteld  Digitaal CJG als bron van informatie voor iedereen  Wmo Adviesraad

9 Professionals •Vragen over opvoeden opgroeien •Cursussen en Informatie •Meldingen/ signaleren •Doorverwijzing Professionals •Vragen over opvoeden opgroeien •Cursussen en Informatie •Meldingen/ signaleren •Doorverwijzing CENTRUM JEUGD EN GEZIN TYNAARLO Ouders •Vragen over opvoeden opgroeien •JGZ Taken (-9 mnd -23 jaar) •Cursussen en Informatie •Meldingen/ signaleren •Doorverwijzing Ouders •Vragen over opvoeden opgroeien •JGZ Taken (-9 mnd -23 jaar) •Cursussen en Informatie •Meldingen/ signaleren •Doorverwijzing Jongeren 12+ •Vragen •Informatie/ advies •Problemen Jongeren 12+ •Vragen •Informatie/ advies •Problemen FRONT OFFICE CJG TYNAARLO Toegang ouders Consultatiebureaus / JGZ (-9 mnd tot 23 jaar) Toegang ouders Consultatiebureaus / JGZ (-9 mnd tot 23 jaar) Algemene toegang WMO-loket Website CJG Tynaarlo Telefoonnummer Algemene toegang WMO-loket Website CJG Tynaarlo Telefoonnummer Toegang jongeren in MFA+ en VO Website (deel jeugd) Toegang jongeren in MFA+ en VO Website (deel jeugd) BACK OFFICE CJG TYNAARLO Kernteam CJG Procesregisseur CJG: functionele zaken rond CJG CJG Functionaris ouders: ondersteuning vragen, signalen adv / info, LPH CJG Functionaris 5 -12: ondersteuning vragen, signalen adv / info, LPH + SMW PO CJG Functionaris 12 +: ondersteuning vragen signalen adv / info, LPH + SMW VO CJG Functionaris BJZ: advisering, indicatiestelling poort naar geïndiceerde zorg Kernteam CJG Procesregisseur CJG: functionele zaken rond CJG CJG Functionaris ouders: ondersteuning vragen, signalen adv / info, LPH CJG Functionaris 5 -12: ondersteuning vragen, signalen adv / info, LPH + SMW PO CJG Functionaris 12 +: ondersteuning vragen signalen adv / info, LPH + SMW VO CJG Functionaris BJZ: advisering, indicatiestelling poort naar geïndiceerde zorg CJG KETENPARTNERS OVERLEG (4x p.j.) Signalering – beleidsontwikkelingen - afstemming CJG KETENPARTNERS OVERLEG (4x p.j.) Signalering – beleidsontwikkelingen - afstemming CJG STUURGROEP OVERLEG (2x p.j.) Afstemming managementniveau CJG STUURGROEP OVERLEG (2x p.j.) Afstemming managementniveau Koppeling Onderwijs Wet Zorg in en om scholen Koppeling Onderwijs Wet Zorg in en om scholen SMW op VO (model Nrd midden Drenthe) ZAT SMW op VO (model Nrd midden Drenthe) ZAT SMW op BO (Rol /positie vaststellen) Zorgteams in 3 kernen SMW op BO (Rol /positie vaststellen) Zorgteams in 3 kernen Koppeling met Bureau Jeugdzorg Vaststellen voorliggende – geïndiceerde zorg Indicatie en toeleiding naar geïndiceerde zorg Vaststellen voorliggende – geïndiceerde zorg Indicatie en toeleiding naar geïndiceerde zorg •Jongerenwerk binnen onderwijs (informatie, advies, signalering) •Aanbod van preventieve activiteiten op voorschoolse organisaties en scholen •Aansluiten bij dagarrangementen (BSO – KO) •JGZ activiteiten op scholen •Predicaat gezonde school •Jongerenwerk binnen onderwijs (informatie, advies, signalering) •Aanbod van preventieve activiteiten op voorschoolse organisaties en scholen •Aansluiten bij dagarrangementen (BSO – KO) •JGZ activiteiten op scholen •Predicaat gezonde school Ondersteuning voorschoolse voorzieningen Koppeling externe samenwerkingsverb anden Veiligheidshuis Drenthe Afstemming JOT Kindermishandeling/ Huislijk geweld Jeugdreclassering - Halt Veiligheidshuis Drenthe Afstemming JOT Kindermishandeling/ Huislijk geweld Jeugdreclassering - Halt OGGZ Netwerk Koppeling een gezin/ een plan Afstemming – informatie uitwisselen- zorgcoördinatie OGGZ Netwerk Koppeling een gezin/ een plan Afstemming – informatie uitwisselen- zorgcoördinatie Wijkteam Overleggen Signalering Wijkteam Overleggen Signalering DOELGROEP CENTRUM JEUGD EN GEZIN Aanbod van cursussen en activiteiten

10 FRONT OFFICE CJG TYNAARLO Toegang ouders •Consultatiebureaus / JGZ (-9 mnd tot 23 jaar) Toegang ouders •Consultatiebureaus / JGZ (-9 mnd tot 23 jaar) Algemene toegang •WMO-loket •Website CJG Tynaarlo •Telefoonnummer Algemene toegang •WMO-loket •Website CJG Tynaarlo •Telefoonnummer Toegang jongeren • in MFA+ en VO •Website (deel jeugd) Toegang jongeren • in MFA+ en VO •Website (deel jeugd) JGZ Partners Gemeente Trias Jongerenwerk

11 BACK OFFICE CJG TYNAARLO Kernteam CJG Procesregisseur CJG: functionele zaken rond CJG (Gemeente) CJG Functionaris ouders: ondersteuning vragen, signalen adv (Icare JGZ) CJG Functionaris 5 -12: ondersteuning vragen, signalen adv (Noordermaat) CJG Functionaris 12 +: ondersteuning vragen signalen adv (Noordermaat) CJG Functionaris BJZ: advisering, indicatiestelling poort naar geïndiceerde zorg (BJZ) Kernteam CJG Procesregisseur CJG: functionele zaken rond CJG (Gemeente) CJG Functionaris ouders: ondersteuning vragen, signalen adv (Icare JGZ) CJG Functionaris 5 -12: ondersteuning vragen, signalen adv (Noordermaat) CJG Functionaris 12 +: ondersteuning vragen signalen adv (Noordermaat) CJG Functionaris BJZ: advisering, indicatiestelling poort naar geïndiceerde zorg (BJZ)

12 Professionals •Vragen over opvoeden opgroeien •Cursussen en Informatie •Meldingen/ signaleren •Doorverwijzing Professionals •Vragen over opvoeden opgroeien •Cursussen en Informatie •Meldingen/ signaleren •Doorverwijzing CENTRUM JEUGD EN GEZIN TYNAARLO Ouders •Vragen over opvoeden opgroeien •JGZ Taken (-9 mnd -23 jaar) •Cursussen en Informatie •Meldingen/ signaleren •Doorverwijzing Ouders •Vragen over opvoeden opgroeien •JGZ Taken (-9 mnd -23 jaar) •Cursussen en Informatie •Meldingen/ signaleren •Doorverwijzing Jongeren 12+ •Vragen •Informatie/ advies •Problemen Jongeren 12+ •Vragen •Informatie/ advies •Problemen FRONT OFFICE CJG TYNAARLO Toegang ouders Consultatiebureaus / JGZ (-9 mnd tot 23 jaar) Toegang ouders Consultatiebureaus / JGZ (-9 mnd tot 23 jaar) Algemene toegang WMO-loket Website CJG Tynaarlo Telefoonnummer Algemene toegang WMO-loket Website CJG Tynaarlo Telefoonnummer Toegang jongeren in MFA + en VO Website (deel jeugd) Toegang jongeren in MFA + en VO Website (deel jeugd) BACK OFFICE CJG TYNAARLO Kernteam CJG Procesregisseur CJG: functionele zaken rond CJG CJG Functionaris ouders: ondersteuning vragen, signalen adv / info, LPH CJG Functionaris 5 -12: ondersteuning vragen, signalen adv / info, LPH + SMW PO CJG Functionaris 12 +: ondersteuning vragen signalen adv / info, LPH + SMW VO CJG Functionaris BJZ: advisering, indicatiestelling poort naar geïndiceerde zorg Kernteam CJG Procesregisseur CJG: functionele zaken rond CJG CJG Functionaris ouders: ondersteuning vragen, signalen adv / info, LPH CJG Functionaris 5 -12: ondersteuning vragen, signalen adv / info, LPH + SMW PO CJG Functionaris 12 +: ondersteuning vragen signalen adv / info, LPH + SMW VO CJG Functionaris BJZ: advisering, indicatiestelling poort naar geïndiceerde zorg CJG KETENPARTNERS OVERLEG (4x p.j.) Signalering – beleidsontwikkelingen - afstemming CJG KETENPARTNERS OVERLEG (4x p.j.) Signalering – beleidsontwikkelingen - afstemming CJG STUURGROEP OVERLEG (2x p.j.) Afstemming managementniveau CJG STUURGROEP OVERLEG (2x p.j.) Afstemming managementniveau Koppeling Onderwijs Wet Zorg in en om scholen Koppeling Onderwijs Wet Zorg in en om scholen SMW op VO (model Nrd midden Drenthe) ZAT SMW op VO (model Nrd midden Drenthe) ZAT SMW op BO (Rol /positie vaststellen) Zorgteams in 3 kernen SMW op BO (Rol /positie vaststellen) Zorgteams in 3 kernen Koppeling met Bureau Jeugdzorg Vaststellen voorliggende – geïndiceerde zorg Indicatie en toeleiding naar geïndiceerde zorg Vaststellen voorliggende – geïndiceerde zorg Indicatie en toeleiding naar geïndiceerde zorg •Jongerenwerk binnen onderwijs (informatie, advies, signalering) •Aanbod van preventieve activiteiten op voorschoolse organisaties en scholen •Aansluiten bij dagarrangementen (BSO – KO) •JGZ activiteiten op scholen •Predicaat gezonde school •Jongerenwerk binnen onderwijs (informatie, advies, signalering) •Aanbod van preventieve activiteiten op voorschoolse organisaties en scholen •Aansluiten bij dagarrangementen (BSO – KO) •JGZ activiteiten op scholen •Predicaat gezonde school Ondersteuning voorschoolse voorzieningen Koppeling externe samenwerkingsver- banden Veiligheidshuis Drenthe Afstemming JOT Kindermishandeling/ Huislijk geweld Jeugdreclassering - Halt Veiligheidshuis Drenthe Afstemming JOT Kindermishandeling/ Huislijk geweld Jeugdreclassering - Halt OGGZ Netwerk Koppeling een gezin/ een plan Afstemming – informatie uitwisselen- zorgcoördinatie OGGZ Netwerk Koppeling een gezin/ een plan Afstemming – informatie uitwisselen- zorgcoördinatie Wijkteam Overleggen Signalering Wijkteam Overleggen Signalering DOELGROEP CENTRUM JEUGD EN GEZIN Aanbod van cursussen en activiteiten

13 CJG Tynaarlo als groeimodel  Ontwikkelingsplan CJG Tynaarlo gereed  Vanaf Oktober 2010 Implementatie CJG Tynaarlo  Formele start januari 2011 (officiële opening)  Verbinding met zorgstructuur onderwijs CJG Tynaarlo en de toekomst: -Landelijke ontwikkelingen decentralisatie jeugdzorg -Koppeling met veiligheidshuis (openbaar ministerie)


Download ppt "C entrum J eugd en G ezin Tynaarlo Opvoeden en opgroeien daar praat je over!"

Verwante presentaties


Ads door Google