De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Jeugdgezondheidszorg. 6-8-2014 2 Kerntaak Jeugdgezondheidszorg Missie Het beschermen en bevorderen van de gezondheid en de lichamelijke, geestelijke,

Verwante presentaties


Presentatie over: "Jeugdgezondheidszorg. 6-8-2014 2 Kerntaak Jeugdgezondheidszorg Missie Het beschermen en bevorderen van de gezondheid en de lichamelijke, geestelijke,"— Transcript van de presentatie:

1 Jeugdgezondheidszorg

2 6-8-2014 2 Kerntaak Jeugdgezondheidszorg Missie Het beschermen en bevorderen van de gezondheid en de lichamelijke, geestelijke, cognitieve en sociale ontwikkeling van jeugdigen.

3 6-8-2014 3 Doel Jeugdgezondheidszorg De preventieve jeugdgezondheidszorg heeft het doel te bevorderen dat jongeren op volwassen leeftijd, passend bij hun aanleg en ontwikkeling, zelfredzaam en volwassen kunnen deelnemen aan de samenleving en verantwoordelijkheid kunnen dragen voor hun eigen gezondheid en ontwikkeling. Dit bereikt de JGZ op de volgende manieren: -Onderzoek van kinderen -Ondersteuning van leerkrachten en ouders -Samenwerking met andere instanties

4 Zo doen we dat niet meer !

5 6-8-2014 5 Basistakenpakket JGZ Basistakenpakket Jeugdgezondheidszorg BTP 0-19 jaar. Uniform. Maatwerk. 6 productgroepen. Vastgestelde contactmomenten.

6 6-8-2014 6 Wettelijke taken in Wet publieke gezondheid Jeugdgezondheidszorg basistaken Spraak- en taalscreening 5-jarigen. Preventieve Gezondheidsonderzoeken (PGO’s). Extra contactmomenten. Groepsgerichte monitoring en schoolgezondheidsbeleid. Collectieve preventie Jeugdgezondheid. Zorgteam; ZAT basisonderwijs; ZAT voortgezet onderwijs; Zorgcoördinatie. DD JGZ.

7 6-8-2014 7 Organisatie zorg Gemeentelijke regie Integrale JGZ 0-19 jaar Multi disciplinair HKZ gecertificeerd

8 6-8-2014 8 JGZ bij GGD Gelre Ijssel

9 6-8-2014 9 Vervolg 22 Gemeenten. 160.000 Kinderen in zorg. 344 scholen basisonderwijs. 54 scholen voortgezet onderwijs. 51 scholen speciaal onderwijs. 120 Medewerkers.

10 6-8-2014 10 Nieuwe ontwikkelingen Veel aandacht voor risicokinderen. Centra voor Jeugd en Gezin. Bureau Jeugdzorg van provincie naar gemeenten. Bezuiniging op passend onderwijs. Preventie schooluitval. Bezuinigingen op GGD-en.

11 6-8-2014 11 Overzicht instellingen GGD Gelre-IJssel Scholen Leerplichtzaken Stichting Leerlingzorg SBD JGZ 0-4 Praktische thuishulp Pedagoog Maatschappelijk werk Schuldhulpverle ning BJZ AMK/ Voogdij Huisartsen Kinderartsen MEE Jeugd- en Jongenwerk VerslavingszorgGGZOGGZ JCO Politie

12 6-8-2014 12


Download ppt "Jeugdgezondheidszorg. 6-8-2014 2 Kerntaak Jeugdgezondheidszorg Missie Het beschermen en bevorderen van de gezondheid en de lichamelijke, geestelijke,"

Verwante presentaties


Ads door Google