De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Programma Zichtbare schakel De wijkverpleegkundige voor een gezonde buurt

Verwante presentaties


Presentatie over: "Programma Zichtbare schakel De wijkverpleegkundige voor een gezonde buurt"— Transcript van de presentatie:

1

2 Programma Zichtbare schakel De wijkverpleegkundige voor een gezonde buurt
Doel: herpositionering 250 wijkverpleegkundigen op welzijn, preventie, zorg en wonen  integrale zorg Motie Hamer (september 2008) € 10 miljoen per jaar (structureel, min. van BZK) Subsidie voor niet-geïndiceerde werkzaamheden ZonMw ; gemeenten

3 Projecten Zichtbare schakel
96 uitvoeringsprojecten In 60 gemeenten Stad en platteland Groei- en krimpregio’s Gericht op wijken/kernen

4 Activiteiten binnen de projecten
De wijk Netwerk en samenwerking opbouwen in de wijk Groepsgerichte activiteiten, spreekuren, problemen signaleren Cliënt(systeem)-gebonden activiteiten Contact leggen/vraagverheldering/signaleren/advies Praktische ondersteuning/zaken regelen Bemiddelen bij (in)formele zorg Zorgcoördinatie Nazorg

5 Resultaten: inzet wijkverpleegkundigen
Voorjaar 2011 250 wijkverpleegkundigen in ZS-projecten 75 verpleegkundigen niveau 4 30 medewerkers andere disciplines Knelpunt Te weinig wijkverpleegkundigen beschikbaar Kwaliteit voor brede functie nog onvoldoende

6 Resultaten: bereik cliënten
In webportal geregistreerd ( ) 66% is vrouw Gemiddelde leeftijd is 68,4; 48% ouder dan 75 36% geen of lager onderwijs; 35% lbo/vmbo 68% gepensioneerd; 12% arbeidsongeschikt 26% geen hulp of zorg

7 Resultaten: opbrengst contacten in 2011
Gemiddelde contactperiode: 6,8 weken Gemiddeld aantal f-t-f contacten: 2,7 Na afronding: Cliënt (meer) regie eigen leven: 34% Doorgeleid naar andere zorg/hulp: 30% Formele zorg (beter) georganiseerd: 30% Ondersteuning mantelzorg: 18% Informele zorg (meer) betrokken: 8%

8 Resultaat: meerwaarde van de wvp
Generalisten, die gehele problematiek overzien en passende hulp inzetten Komen achter de voordeur Spreken taal van huisartsen en welzijn Vormt tandem met (naast) huisarts Maatschappelijke opbrengsten Passie voor het vak!

9 Op weg naar structurele borging
Kosten-batenanalyse BMC; verder onderzoek € Capaciteitsberekening gegevens Den Haag Onderzoek positionering wijkverpleegkundigen Onderwijs en opleiding wijkverpleegkundigen Monitoren ‘Zichtbare schakel’-middelen 2013 en 2014 gemeenten Kennis verspreiden en delen

10 Rollen van de wijkverpleegkundige – V&VN 2012


Download ppt "Programma Zichtbare schakel De wijkverpleegkundige voor een gezonde buurt"

Verwante presentaties


Ads door Google