De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Uitgaven aan zorg per financieringsbron /01-10-13 /Hoofdstuk 2 Zorg in perspectief /pagina 1.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Uitgaven aan zorg per financieringsbron /01-10-13 /Hoofdstuk 2 Zorg in perspectief /pagina 1."— Transcript van de presentatie:

1 Uitgaven aan zorg per financieringsbron /01-10-13 /Hoofdstuk 2 Zorg in perspectief /pagina 1

2 Opbouw totale uitgaven gezondheidszorg 2012 /01-10-13/pagina 2 /Hoofdstuk 2 Zorg in perspectief

3 Gemiddelde jaarlijkse groei 2007-2011 (procent) /01-10-13/pagina 3 /Hoofdstuk 2 Zorg in perspectief

4 /01-10-13/pagina 4 /Hoofdstuk 2 Zorg in perspectief Aandeel van uitgaven aan algemene ziekenhuizen in het bruto binnenlands product (procent)

5 Kosten ziekenhuiszorg naar leeftijdsgroep, 2010 /01-10-13/pagina 5 /Hoofdstuk 2 Zorg in perspectief

6 Locatie algemene ziekenhuizen, buitenpoli’s en universitair medische centra, 2012 /01-10-13/pagina 6 /Hoofdstuk 2 Zorg in perspectief

7 Voltijdsequivalenten (FTE) in de zorg (duizenden) /01-10-13/pagina 7 /Hoofdstuk 3 Werken in Nederlandse ziekenhuizen

8 Aandeel personeelskosten van totale kosten ziekenhuis (procent) /01-10-13/pagina 8 /Hoofdstuk 3 Werken in Nederlandse ziekenhuizen

9 Verdeling over groepen van personeel in loondienst bij algemene ziekenhuizen, 2011 (procent) /01-10-13/pagina 9 /Hoofdstuk 3 Werken in Nederlandse ziekenhuizen

10 Verhouding patiëntgebonden en niet-patiëntgebonden personeel, 2007-2011 (procent) /01-10-13/pagina 10 /Hoofdstuk 3 Werken in Nederlandse ziekenhuizen

11 /01-10-13/pagina 11 /Hoofdstuk 3 Werken in Nederlandse ziekenhuizen Groei van het patiëntgebonden en niet-patiëntgebonden personeel, 2007-2011 (procent, gemiddeld per jaar)

12 Groei in patiënteenheid per patiëntgebonden personeel, 2007- 2011 (procent, gemiddeld per jaar) /01-10-13/pagina 12 /Hoofdstuk 3 Werken in Nederlandse ziekenhuizen

13 Aantal FTE patiëntgebonden personeel (duizenden) /01-10-13/pagina 13 /Hoofdstuk 3 Werken in Nederlandse ziekenhuizen

14 Ontwikkeling aantal FTE patiëntgebonden personeel, 2007-2011 (procent, gemiddeld per jaar) /01-10-13/pagina 14 /Hoofdstuk 3 Werken in Nederlandse ziekenhuizen

15 Ontwikkeling reële personeelskosten patiëntgebonden personeel per FTE, 2007-2011 (procent, gemiddeld per jaar) /01-10-13/pagina 15 /Hoofdstuk 3 Werken in Nederlandse ziekenhuizen

16 Aandeel vrouwen in patiëntgebonden personeel, 2011 (procent) /01-10-13/pagina 16 /Hoofdstuk 3 Werken in Nederlandse ziekenhuizen

17 Aandeel patiëntgebonden personeel werkzaam in deeltijd, 2011 (procent) /01-10-13/pagina 17 /Hoofdstuk 3 Werken in Nederlandse ziekenhuizen

18 Aandeel patiëntgebonden personeel en Nederlandse beroepsbevolking ouder dan 55 jaar (procent) /01-10-13/pagina 18 /Hoofdstuk 3 Werken in Nederlandse ziekenhuizen

19 Ontwikkeling aantal FTE’s niet-patiëntgebonden personeel (duizenden) / Groei 2007-2011 (procent gemiddeld per jaar) /01-10-13/pagina 19 /Hoofdstuk 3 Werken in Nederlandse ziekenhuizen

20 Ontwikkeling reële personeelskosten niet-patiëntgebonden personeel per FTE, 2007-2011 (procent gemiddeld per jaar) /01-10-13/pagina 20 /Hoofdstuk 3 Werken in Nederlandse ziekenhuizen

21 Aandeel vrouwen in niet-patiëntgebonden personeel, 2011 (procent) /01-10-13/pagina 21 /Hoofdstuk 3 Werken in Nederlandse ziekenhuizen

22 Aandeel niet-patiëntgebonden personeel werkzaam in deeltijd, 2011 (procent) /01-10-13/pagina 22 /Hoofdstuk 3 Werken in Nederlandse ziekenhuizen

23 Aandeel niet-patiëntgebonden personeel en Nederlandse beroepsbevolking ouder dan 55 jaar (procent) /01-10-13/pagina 23 /Hoofdstuk 3 Werken in Nederlandse ziekenhuizen

24 Personeelskosten van personeel niet in loondienst (euro, miljoen, prijsniveau 2007) /01-10-13/pagina 24 /Hoofdstuk 3 Werken in Nederlandse ziekenhuizen

25 Arbeidspositie medisch specialisten in Nederland (procent) /01-10-13/pagina 25 /Hoofdstuk 3 Werken in Nederlandse ziekenhuizen

26 Aandeel vrouwelijke medisch specialisten in ziekenhuizen (procent) /01-10-13/pagina 26 /Hoofdstuk 3 Werken in Nederlandse ziekenhuizen

27 Aandeel medisch specialisten jonger dan 40 jaar en ouder dan 55 jaar (procent) /01-10-13/pagina 27 /Hoofdstuk 3 Werken in Nederlandse ziekenhuizen

28 Ziekteverzuim onder medewerkers in de zorgsector (excl. zwangerschap) (procent) /01-10-13/pagina 28 /Hoofdstuk 3 Werken in Nederlandse ziekenhuizen

29 /01-10-13/pagina 29 /Hoofdstuk 3 Werken in Nederlandse ziekenhuizen Verzuim onder medewerkers van algemene ziekenhuizen (vrouwen exclusief zwangerschap) (procent)

30 Ontstane en vervulde vacatures in ziekenhuizen (duizenden) /01-10-13/pagina 30 /Hoofdstuk 3 Werken in Nederlandse ziekenhuizen

31 /01-10-13/pagina 31 /Hoofdstuk 3 Werken in Nederlandse ziekenhuizen Score op hoofdvragen Effectory medewerkersonderzoek algemene ziekenhuizen en overige bedrijven 2011 (en verandering ten opzichte van 2007) (score op schaal 1–10)

32 Totale omzet van algemene ziekenhuizen (euro, miljard) /01-10-13/pagina 32 /Hoofdstuk 4 Financiën

33 /01-10-13/pagina 33 /Hoofdstuk 4 Financiën Segmentatie van totale omzet algemene ziekenhuizen, 2012 (procent)

34 /01-10-13/pagina 34 /Hoofdstuk 4 Financiën Totale omzet van algemene ziekenhuizen in het A- en B-segment (euro, miljard)

35 Omzetgroei algemene ziekenhuizen (euro, miljoen) /01-10-13/pagina 35 /Hoofdstuk 4 Financiën

36 Andere opbrengsten van het ziekenhuis (euro, miljard) /01-10-13/pagina 36 /Hoofdstuk 4 Financiën

37 Totale kosten algemene ziekenhuizen (euro, miljard) /01-10-13/pagina 37 /Hoofdstuk 4 Financiën

38 /01-10-13/pagina 38 /Hoofdstuk 4 Financiën Kosten van algemene ziekenhuizen (aandeel in totale kosten*)

39 /01-10-13/pagina 39 /Hoofdstuk 4 Financiën Medewerkers in algemene ziekenhuizen (gemiddelde FTE [1.000] excl. medisch specialisten)

40 /01-10-13/pagina 40 /Hoofdstuk 4 Financiën Personeelskosten (euro, miljard)

41 /01-10-13/pagina 41 /Hoofdstuk 4 Financiën Overige bedrijfskosten (euro, miljard)

42 /01-10-13/pagina 42 /Hoofdstuk 4 Financiën Uitsplitsing van de overige bedrijfskosten van algemene ziekenhuizen in 2012 (aandeel in overige kosten)

43 /01-10-13/pagina 43 /Hoofdstuk 4 Financiën Groei overige bedrijfskosten (procent per jaar)

44 /01-10-13/pagina 44 /Hoofdstuk 4 Financiën Afschrijvingen op immateriële en materiële activa (euro, miljard)

45 /01-10-13/pagina 45 /Hoofdstuk 4 Financiën Gemiddeld exploitatieresultaat (procent van totale omzet)

46 /01-10-13/pagina 46 /Hoofdstuk 4 Financiën Aandeel van ziekenhuizen met positief of negatief resultaat (procent)

47 /01-10-13/pagina 47 /Hoofdstuk 4 Financiën Ontwikkeling van de rentabiliteit naar categorie ziekenhuizen, 2008-2012

48 /01-10-13/pagina 48 /Hoofdstuk 4 Financiën Rentabiliteit van de ziekenhuizen, 2012

49 /01-10-13/pagina 49 /Hoofdstuk 4 Financiën Ontwikkeling van de solvabiliteit naar categorie ziekenhuizen, 2008-2012

50 /01-10-13/pagina 50 /Hoofdstuk 4 Financiën Solvabiliteit van de ziekenhuizen, 2012

51 /01-10-13/pagina 51 /Hoofdstuk 4 Financiën Verandering van de solvabiliteit tussen 2012 en 2011 (procentpunt)

52 /01-10-13/pagina 52 /Hoofdstuk 5 Productie van ziekenhuizen Groei van productieparameters (procent per jaar)

53 /01-10-13/pagina 53 /Hoofdstuk 5 Productie van ziekenhuizen Eerste polikliniekbezoeken (miljoen)

54 /01-10-13/pagina 54 /Hoofdstuk 5 Productie van ziekenhuizen Groei van aantal eerste polikliniekbezoeken per specialisme (procent per jaar)

55 /01-10-13/pagina 55 /Hoofdstuk 5 Productie van ziekenhuizen Gemiddelde jaarlijkse groei van EPB’s naar categorie ziekenhuizen

56 /01-10-13/pagina 56 /Hoofdstuk 5 Productie van ziekenhuizen EPB’s per 1.000 inwoners

57 /01-10-13/pagina 57 /Hoofdstuk 5 Productie van ziekenhuizen Dagbehandelingen (miljoen)

58 /01-10-13/pagina 58 /Hoofdstuk 5 Productie van ziekenhuizen Dagbehandelingen per EPB

59 /01-10-13/pagina 59 /Hoofdstuk 5 Productie van ziekenhuizen Gemiddelde jaarlijkse groei van dagbehandelingen naar categorie ziekenhuizen

60 /01-10-13/pagina 60 /Hoofdstuk 5 Productie van ziekenhuizen Opnames en dagbehandelingen (aandeel in totaal)

61 /01-10-13/pagina 61 /Hoofdstuk 5 Productie van ziekenhuizen Dagbehandelingen per 1.000 inwoners

62 /01-10-13/pagina 62 /Hoofdstuk 5 Productie van ziekenhuizen Klinische opnamen (miljoen)

63 /01-10-13/pagina 63 /Hoofdstuk 5 Productie van ziekenhuizen Gemiddelde jaarlijkse groei van opnames naar categorie ziekenhuizen

64 /01-10-13/pagina 64 /Hoofdstuk 5 Productie van ziekenhuizen Opnames per EPB

65 /01-10-13/pagina 65 /Hoofdstuk 5 Productie van ziekenhuizen Opnames per 1.000 inwoners

66 /01-10-13/pagina 66 /Hoofdstuk 5 Productie van ziekenhuizen Klinische verpleegdagen (miljoen)

67 /01-10-13/pagina 67 /Hoofdstuk 5 Productie van ziekenhuizen Gemiddelde ligduur (dagen)

68 /01-10-13/pagina 68 /Hoofdstuk 5 Productie van ziekenhuizen Verpleegdagen per 1.000 inwoners

69 /01-10-13/pagina 69 /Hoofdstuk 5 Productie van ziekenhuizen Aandeel van UMC's en algemene ziekenhuizen


Download ppt "Uitgaven aan zorg per financieringsbron /01-10-13 /Hoofdstuk 2 Zorg in perspectief /pagina 1."

Verwante presentaties


Ads door Google