De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

MMNM 2011 Marketingcommunicatie.

Verwante presentaties


Presentatie over: "MMNM 2011 Marketingcommunicatie."— Transcript van de presentatie:

1 MMNM 2011 Marketingcommunicatie

2 Marketingmix: vijf P’s
© 2010 Noordhoff Uitgevers bv, Groningen/Houten Communicatie Handboek 2

3 Marketingcommunicatie De consument tot aankopen zetten
© 2010 Noordhoff Uitgevers bv, Groningen/Houten Communicatie Handboek 3

4 Beperkingen van het model
Stadia worden niet altijd zo doorlopen Producten met lage betrokkenheid (fast moving consumer goods) Consument verdiept zich niet erg in het product, maar doet een probeeraankoop. Producten met hoge betrokkenheid: Hier is de consument wel bereid lang na te denken en zich goed te informeren over de aankoop en worden de stadia eerder doorlopen. © 2010 Noordhoff Uitgevers bv, Groningen/Houten Communicatie Handboek 4

5 Productontwikkeling Ansoff-matrix geeft vier mogelijke
groeistrategieën van marketingcommunicatie © 2010 Noordhoff Uitgevers bv, Groningen/Houten Communicatie Handboek 5

6 Marktpenetratie Een organisatie die marktpenetratie als groeistrategie kiest, wil grotere aantallen van bestaande producten op de bestaande markt afzetten. © 2010 Noordhoff Uitgevers bv, Groningen/Houten Communicatie Handboek 6

7 Marktontwikkeling Bij marktontwikkeling richt de organisatie zich
op het verkopen van bestaande producten aan nieuwe klanten op nieuwe markten. © 2010 Noordhoff Uitgevers bv, Groningen/Houten Communicatie Handboek 7

8 Productontwikkeling Productontwikkeling zorgt ervoor dat vaste klanten ook andere producten van de organisatie gaan kopen. © 2010 Noordhoff Uitgevers bv, Groningen/Houten Communicatie Handboek 8

9 Diversificatie Diversificatie is de introductie van een nieuw product op een nieuwe markt. © 2010 Noordhoff Uitgevers bv, Groningen/Houten Communicatie Handboek 9

10 Productlevenscyclus Introductiefase Groeifase Volwassenheidsfase
Consumenten kennen het product niet. Functionele en essentiële kenmerken worden gecommuniceerd. Groeifase Er komen steeds meer vergelijkbare merken op de markt. Communicatie-uitgaven zijn hoog door toenemende concurrentie. Marketingcommunicatiedoel: realiseren van merkvoorkeur en stimuleren van herhalingsaankopen. Volwassenheidsfase Vraag naar product stagneert en groei van de omzet neemt af. Eindfase Daling van omzet en winst. Voor communicatie wordt nog maar weinig uitgegeven en er zijn in veel gevallen forse prijskortingen. © 2010 Noordhoff Uitgevers bv, Groningen/Houten Communicatie Handboek 10

11 Pull- en Pushstrategie
Pullstrategie Een organisatie richt zich rechtstreeks tot de uiteindelijke consument Creëren van merkvoorkeur en de vraag naar product opwekken Pushstrategie Een product/merk wordt door een kanaal naar afnemers ‘geduwd’. Het wordt zo sterk door de producent gepromoot bij winkeliers en vakhandel dat ze besluiten het te bestellen. © 2010 Noordhoff Uitgevers bv, Groningen/Houten Communicatie Handboek 11

12 Thema- en actiecommunicatie
Heeft vooral tot doel de merkbekendheid en de merkvoorkeur te vergroten en het imago te verbeteren. Voorbeeld: BMW Actie Richt zich op direct stimuleren van de aankoop. Doel: realiseren van probeeraankopen en directe omzetverhoging © 2010 Noordhoff Uitgevers bv, Groningen/Houten Communicatie Handboek 12

13 © 2010 Noordhoff Uitgevers bv, Groningen/Houten. Communicatie Handboek

14 Business-to-business communicatie b-to-b
Hierbij gaat het om de communicatie van een organisatie die is gericht op andere organisaties. Decision Making Unit (DMU) Tijdelijke of vaste groep mensen in een organisatie die betrokken is bij de beslissing om een nieuw product aan te schaffen. © 2010 Noordhoff Uitgevers bv, Groningen/Houten Communicatie Handboek 14

15 Merken Basisfuncties van een merknaam: Zorgt voor bekendheid
Opbouwen van een emotionele band Het herinnert klanten eraan het opnieuw te kopen © 2010 Noordhoff Uitgevers bv, Groningen/Houten Communicatie Handboek 15

16 Branding Het consistent, coherent en continu uitdragen van de (gewenste) Merkidentiteit. © 2010 Noordhoff Uitgevers bv, Groningen/Houten Communicatie Handboek 16

17 Positionering Een goede positionering leidt tot een duidelijke en onderscheidende plaats van het merk in het perspectief van de consument ten opzichte van de concurrentie. Bij (her)positionering gaat het om: het vinden van een match tussen identiteit, relevantie en onderscheid. © 2010 Noordhoff Uitgevers bv, Groningen/Houten Communicatie Handboek 17

18 © 2010 Noordhoff Uitgevers bv, Groningen/Houten. Communicatie Handboek

19 Merkpositionering © 2010 Noordhoff Uitgevers bv, Groningen/Houten Communicatie Handboek 19

20 Vormen van positionering
Informationele positionering Transformationele positionering Tweezijdige positionering Uitvoeringspositionering © 2010 Noordhoff Uitgevers bv, Groningen/Houten Communicatie Handboek 20

21 INFORMATIONELE POSITIONERING
© 2010 Noordhoff Uitgevers bv, Groningen/Houten Communicatie Handboek 21

22 TRANSFORMATIONELE POSITIONERING
© 2010 Noordhoff Uitgevers bv, Groningen/Houten Communicatie Handboek 22

23 TWEEZIJDIGE POSITIONERING
“Leef met je hart” heeft de waarden: Genieten Gezonde eigenschappen van product © 2010 Noordhoff Uitgevers bv, Groningen/Houten Communicatie Handboek 23

24 UITVOERINGSPOSITIONERING Je onderscheiden door de uitvoering van de campagne
© 2010 Noordhoff Uitgevers bv, Groningen/Houten Communicatie Handboek 24

25 Guerrilla marketing Bij deze vorm van marketing sla je eenmalig, kleinschalig en gericht toe met acties die impact hebben © 2010 Noordhoff Uitgevers bv, Groningen/Houten Communicatie Handboek 25

26 Plan voor marketingcommunicatie
© 2010 Noordhoff Uitgevers bv, Groningen/Houten Communicatie Handboek 26

27 Marketingcommunicatiemix De middelen die ingezet kunnen worden om de marketingcommunicatie in te vullen © 2010 Noordhoff Uitgevers bv, Groningen/Houten Communicatie Handboek 27

28 RECLAME Wordt ingezet voor het realiseren van: Merkbekendheid
Merkvoorkeur Merktrouw Doel is vaak: Top of mind awareness opbouwen © 2010 Noordhoff Uitgevers bv, Groningen/Houten Communicatie Handboek 28

29 Reclamestrategieën Globale strategie Adaptiestrategie
Een gelijke positionering in alle landen Adaptiestrategie Basisconcept is in verschillende landen gelijk. Verschil zit hem in: tekst en modellen/acteurs Differentiatiestrategie Creatieve concept verschilt per land © 2010 Noordhoff Uitgevers bv, Groningen/Houten Communicatie Handboek 29

30 Reclame soorten Collectieve reclame Combinatiereclame Ideële reclame
Aanbieders of een bedrijfstak ontwikkelen samen één campagne Combinatiereclame Twee merken die niet met elkaar concurreren, maken een gezamenlijke reclame Ideële reclame Stichting Ideële Reclame (SIRE) Maatschappelijk verantwoorde reclame © 2010 Noordhoff Uitgevers bv, Groningen/Houten Communicatie Handboek 30

31 COMBINATIE-RECLAME Albert Heijn & Efteling
© 2010 Noordhoff Uitgevers bv, Groningen/Houten Communicatie Handboek 31

32 Ideële reclame © 2010 Noordhoff Uitgevers bv, Groningen/Houten Communicatie Handboek 32

33 CORPORATE ADVERTISING Centraal staat de beeldvorming van de organisatie
Issue advertising Vorm van adverteren waarbij de organisatie haar standpunt geeft over een actueel onderwerp. Advocacy advertising Hierbij verdedigt de organisatie zich. © 2010 Noordhoff Uitgevers bv, Groningen/Houten Communicatie Handboek 33

34 Internet Snel, actueel, wereldwijd en 24 uur per dag beschikbaar
Functies: Uitwisseling van informatie, consultatieve informatie, verkooptransacties, distributie van informatieproducten, ontspanning © 2010 Noordhoff Uitgevers bv, Groningen/Houten Communicatie Handboek 34

35 Social Media Toepassingen van Internet nemen toe
Het wordt steeds meer een sociaal en interactief medium, in plaats van een informatief medium. © 2010 Noordhoff Uitgevers bv, Groningen/Houten Communicatie Handboek 35

36 Factoren voor een succesvolle site
Kies voor een logische domeinnaam Laat de website aansluiten bij de overige communicatiemiddelen Maak de website persoonlijk Geef interactiviteit de ruimte © 2010 Noordhoff Uitgevers bv, Groningen/Houten Communicatie Handboek 36

37 Stappenplan voor het opzetten van een website
© 2010 Noordhoff Uitgevers bv, Groningen/Houten Communicatie Handboek 37

38 Direct marketing Communicatie die wordt afgestemd op de doelgroep
Vindt vooral plaats via: Direct mail Telefonische verkoop Sms Vroeger: bij verkoopacties Nu: ook bij het opbouwen en behouden van relatie met de klant © 2010 Noordhoff Uitgevers bv, Groningen/Houten Communicatie Handboek 38

39 CRM - Customer Relationship Management Het onderhouden en versterken van klantrelaties
Met CRM kan een organisatie: Direct zien welke acties succesvol zijn Geld besparen bij onrendabele klanten Beter haar aanbod op de behoeften van de klant afstemmen Snel op veranderingen in de situatie van de klant reageren Gerichter en persoonlijker klanten aanspreken Bestaande klanten langer vasthouden © 2010 Noordhoff Uitgevers bv, Groningen/Houten Communicatie Handboek 39

40 Klantenpiramide Marketinginspanningen moeten gericht zijn op de winstgevende klanten en op klanten die zich tot goede klanten kunnen ontwikkelen. © 2010 Noordhoff Uitgevers bv, Groningen/Houten Communicatie Handboek 40

41 Sales Promotion Tijdelijke aanbieding om de aandacht op een product te vestigen en verkoop te stimuleren Price promotion Een artikel tegen een lagere prijs aanbieden Product promotion Tijdelijk wordt er meer van het product geleverd voor dezelfde prijs Joint promotion Een sales promotion door twee of meer organisaties gezamenlijk © 2010 Noordhoff Uitgevers bv, Groningen/Houten Communicatie Handboek 41

42 Persoonlijke verkoop Direct contact tussen (potentiële) koper en verkoper
Vaak bij duurdere consumenten-aankopen zoals bij keukens en auto’s Winkels Business-to-Business © 2010 Noordhoff Uitgevers bv, Groningen/Houten Communicatie Handboek 42

43 BEURZEN Evenementen waarbij een organisatie zichzelf of haar producten en diensten presenteert aan geïnteresseerde doelgroepen © 2010 Noordhoff Uitgevers bv, Groningen/Houten Communicatie Handboek 43

44 Soorten beurzen Elke soort richt zich op andere doelgroepen
Horizontale beurzen Exposanten uit één branche presenteren hun producten of diensten uit, bv. AutoRai Verticale beurzen Exposanten uit verschillende branches presenteren hun producten aan professionele doelgroepen uit één branche, bv. Horecava Publieksbeurzen Zowel de doelgroep als het aanbod is erg divers, bv. huishoudbeurs Trade marts Permanente exposities met een breed aanbod van producten, waarbij fabrikanten en groothandel zich richten op detailhandel, bv. World Fashion Centre in Amsterdam © 2010 Noordhoff Uitgevers bv, Groningen/Houten Communicatie Handboek 44

45 Stappenplan voor beursdeelname
© 2010 Noordhoff Uitgevers bv, Groningen/Houten Communicatie Handboek 45

46 Winkelcommunicatie Staat voor alle vormen van marketingcommunicatie in en om de winkel
DIESEL etalage © 2010 Noordhoff Uitgevers bv, Groningen/Houten Communicatie Handboek 46

47 Sponsoring Zakelijke overeenkomst waarbij de sponsor middelen beschikbaar stelt in ruil voor communicatiemogelijkheden Doelen zijn: Verhogen van naamsbekendheid Versterken van imago Opbouwen en onderhouden van relaties Tonen van maatschappelijke betrokkenheid Motiveren van de eigen medewerkers © 2010 Noordhoff Uitgevers bv, Groningen/Houten Communicatie Handboek 47

48 Soorten sponsoring Kunst- en cultuursponsoring Sociale sponsoring
Sportsponsoring Biedt de beste mogelijkheden voor het verhogen van de naamsbekendheid en het verstevigen van het imago. Kunst- en cultuursponsoring Is een zakelijke overeenkomst tussen één of meer bedrijven en een culturele instelling. Sociale sponsoring Omvat sponsoring van projecten of activiteiten van instellingen in de gezondheidszorg en andere non-profit organisaties. © 2010 Noordhoff Uitgevers bv, Groningen/Houten Communicatie Handboek 48

49 Marketing-pr Hoofddoel: het verkrijgen van free publicity
© 2010 Noordhoff Uitgevers bv, Groningen/Houten Communicatie Handboek 49

50 VIERFASENMODEL Bij het maken van een communicatieplan
© 2010 Noordhoff Uitgevers bv, Groningen/Houten Communicatie Handboek 50

51 COMMUNICATIEPLANNEN op verschillende niveaus
© 2010 Noordhoff Uitgevers bv, Groningen/Houten Communicatie Handboek 51

52 ONDERDELEN BASISCOMMUNICATIEPLAN
© 2010 Noordhoff Uitgevers bv, Groningen/Houten Communicatie Handboek 52

53 DOELGROEPEN Publieksgroepen heb je, doelgroepen kies je
Segmenteren: het verder onderverdelen van doelgroepen Bij algemene criteria segmenteer je op basis van: Geografie Demografie Socio-economie Psychografie Fase in de levenscyclus Naar gebruik/verbruik © 2010 Noordhoff Uitgevers bv, Groningen/Houten Communicatie Handboek 53

54 SEGMENTATIE NAAR MERKTROUW
Brand Loyals: zij zorgen voor het grootste gedeelte van de omzet Brand Switchers: afnemers die ook andere merken gebruiken Other Brand Loyals: vaste gebruikers van een ander merk New Category Users: mensen die het product mogelijk gaan gebruiken Non Users: mensen die het product helemaal niet gebruiken © 2010 Noordhoff Uitgevers bv, Groningen/Houten Communicatie Handboek 54

55 VERDIEP JE IN DE DOELGROEP!
Doelgroepsegmentatie van Unilever: Becel: voor de gezondheid Linera: voor de lijnbewuste consument Blue Band: voor de mensen met kinderen © 2010 Noordhoff Uitgevers bv, Groningen/Houten Communicatie Handboek 55

56 DOELSTELLINGEN Verschillende soorten
Ondernemingsdoelstellingen Marketingdoelstellingen Communicatiedoelstellingen © 2010 Noordhoff Uitgevers bv, Groningen/Houten Communicatie Handboek 56

57 COMMUNICATIEDOELSTELLINGEN Formuleer je in termen van kennis, houding en gedrag
© 2010 Noordhoff Uitgevers bv, Groningen/Houten Communicatie Handboek 57

58 FORMULEREN VAN COMMUNICATIEDOELSTELLINGEN
Bijvoorbeeld: 60% van de inwoners van de gemeente Eindhoven moet voor 1 januari 2011 weten dat de gemeente een nieuw vuilophaalsysteem invoert. Een communicatiedoelstelling maakt dus duidelijk: Welke doelgroep je wilt bereiken Welk effect je wilt bereiken in termen van weten, vinden, doen Binnen welke tijd je de doelstellingen wilt realiseren © 2010 Noordhoff Uitgevers bv, Groningen/Houten Communicatie Handboek 58

59 SMART ‘Ezelsbruggetje’ dat vaak wordt gehanteerd om te
bepalen of een doelstelling goed geformuleerd is. S = Specifiek M = Meetbaar A = Acceptabel R = Realistisch T = Tijdgebonden © 2010 Noordhoff Uitgevers bv, Groningen/Houten Communicatie Handboek 59

60 EISEN AAN COMMUNICATIEDOELSTELLINGEN
De doelstellingen moeten realistisch en acceptabel zijn. De doelstellingen moeten meetbaar zijn. De doelstellingen moeten specifiek en tijdgebonden zijn. © 2010 Noordhoff Uitgevers bv, Groningen/Houten Communicatie Handboek 60

61 COMMUNICATIESTRATEGIE Hierin beschrijf je langs welke weg de organisatie de doelstellingen wil bereiken Essentiële vragen zijn: Met wie wil je communiceren? - doelgroep Wat ga je communiceren? - boodschap Hoe wil je communiceren? - middelen Wanneer ga je wat communiceren? - doelgroep © 2010 Noordhoff Uitgevers bv, Groningen/Houten Communicatie Handboek 61

62 © 2010 Noordhoff Uitgevers bv, Groningen/Houten. Communicatie Handboek

63 betteke van ruler © 2010 Noordhoff Uitgevers bv, Groningen/Houten Communicatie Handboek 63

64 BOODSCHAP De strategische positionering vertaal je in een communicatieve profilering
© 2010 Noordhoff Uitgevers bv, Groningen/Houten Communicatie Handboek 64

65 PROPOSITIE De belofte aan de klant geeft weer wat het merk voor de afnemer kan betekenen
Een goede propositie is: Overtuigend Onderscheidend Geloofwaardig Maatschappelijk aanvaardbaar © 2010 Noordhoff Uitgevers bv, Groningen/Houten Communicatie Handboek 65

66 CONCEPT Verschillende soorten
Effectconcept Vergelijkingsconcept Explicatieconcept Associatieconcept © 2010 Noordhoff Uitgevers bv, Groningen/Houten Communicatie Handboek 66

67 VERGELIJKINGSCONCEPT
© 2010 Noordhoff Uitgevers bv, Groningen/Houten Communicatie Handboek 67

68 EXPLICATIE CONCEPT © 2010 Noordhoff Uitgevers bv, Groningen/Houten Communicatie Handboek 68

69 ASSOCIATIECONCEPT © 2010 Noordhoff Uitgevers bv, Groningen/Houten Communicatie Handboek 69

70 BEOORDELING VAN CONCEPT
De volgende criteria kunnen gebruikt worden: Communicatiemodel Eenvoud Consistentie Stijl Onderscheidend © 2010 Noordhoff Uitgevers bv, Groningen/Houten Communicatie Handboek 70

71 METHODEN VOOR VASTSTELLEN VAN BUDGET
Taakstellende methode Uitgaven in voorafgaande jaren Anticyclische methode © 2010 Noordhoff Uitgevers bv, Groningen/Houten Communicatie Handboek 71

72 LAATSTE FASE: EVALUATIE
Effectevaluatie Bepalen wat met communicatie bereikt is Procesevaluatie Kritisch kijken naar hoe alles is verlopen Centrale vragen Wat is het effect van de activiteiten geweest? Wat kunnen we de volgende keer beter doen? © 2010 Noordhoff Uitgevers bv, Groningen/Houten Communicatie Handboek 72


Download ppt "MMNM 2011 Marketingcommunicatie."

Verwante presentaties


Ads door Google