De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Burgerschap in de openbare ruimte: resultaten TNS/NIPO onderzoek november 2011.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Burgerschap in de openbare ruimte: resultaten TNS/NIPO onderzoek november 2011."— Transcript van de presentatie:

1 Burgerschap in de openbare ruimte: resultaten TNS/NIPO onderzoek november 2011

2 Methode 1.Online enquête (n= 464, november 2011) 2.Steekproef: TNS Nipobase 3.Representatief Nederland 18-plus Doelstelling Wat is de betrokkenheid van de burger bij openbare ruimte? 1. Beleving van de openbare ruimte 2. Verdeling verantwoordelijkheden 3. Eigen bijdrage openbare ruimte Doelstelling & Methode Nationaal Openbare Ruimte Congres 2011

3 Burgerschap in de openbare ruimte Waardering van de openbare ruimte in de woonbuurt

4 Vraag 1: Hoeveel procent van de mensen voelen een sterke – tot zeer sterke band met hun eigen woonbuurt? A.54 % B.44 % C.34 % Nationaal Openbare Ruimte Congres 2011

5 Hoeveel mensen voelen een band met hun eigen woonbuurt? Basis 464 TRI*M Index 71 23% Zeer sterke band 31% Sterke band 30% Mogelijk kwetsbare band 10% Kwetsbare band 6% Burger heeft geen band met woonbuurt Nationaal Openbare Ruimte Congres 2011

6 De vier onderdelen van de index voor de band met de eigen woonbuurt TRI*M Index 71 Basis 464 1. Algemeen oordeel over eigen buurt 5 = Uitstekend10% 4 = Zeer goed38% 3 = Goed42% 2 = Redelijk10% 1 = Slecht0% 3.5 Gem. 48% Top2-Box 10% Bottom2-Box 2. Aanbevelen buurt aan anderen 5 = Zeker32% 4 = Waarschijnlijk wel47% 3 = Misschien wel15% 2 = Waarschijnlijk niet5% 1 = Zeker niet1% 4.1 Gem. 79% Top2-Box 6% Bottom2-Box 3. Opnieuw kiezen van eigen buurt 5 = Zeker31% 4 = Waarschijnlijk wel48% 3 = Misschien wel12% 2 = Waarschijnlijk niet7% 1 = Zeker niet2% 4.0 Gem. 79% Top2-Box 9% Bottom2-Box 4. Voordelen buurt t.o.v. andere buurten 5 = Zeer grote voordelen19% 4 = Grote voordelen48% 3 = Enige voordelen21% 2 = Nauwelijks voordelen8% 1 = Helemaal geen voord.4% 3.7 Gem. 67% Top2-Box 12% Bottom2-Box Nationaal Openbare Ruimte Congres 2011

7 Vraag 2: welke van onderstaande punten beoordeelt men als zwakste punt van de eigen woonbuurt? A.Sociale veiligheid B.Uiterlijke aantrekkelijkheid C.Staat van de buitenruimte Nationaal Openbare Ruimte Congres 2011

8 Sterke en zwakke punten van de eigen woonbuurt TRI*M Index 71 ? negatiefpositief A02Sociale veiligheid A16Normen en waarden van uw buurtgenoten A09Uiterlijke aantrekkelijkheid A10Behulpzaamheid en verdraagzaamheid A08Mate van sociaal contact A01Wegen, kruisingen en fietspaden A15Identiteit/eigenheid/sfeer ? A13Staat van de buitenruimte Nationaal Openbare Ruimte Congres 2011

9 Burgerschap in de openbare ruimte Eigen verantwoordelijkheid en bijdrage burgers

10 Vraag 3: Wie houdt men primair verantwoordelijk voor de openbare ruimte? A.Bewoners B.Gemeente C.Woningcorporatie Nationaal Openbare Ruimte Congres 2011

11 Wie is verantwoordelijk voor de openbare ruimte? WieIn belangrijke mate Mede verantwoordelijk Niet verantwoordelijk Weet niet Gemeente83%15%0%2% Bewoners zelf19%68%11%1% Andere Gebruikers 23%69%7%1% Woning corporatie 28%58%9%4% Project ontwikkelaar 19%50%23%8% Nationaal Openbare Ruimte Congres 2011

12 Vraag 4: In hoeverre is de burger bereid een bijdrage te leveren aan de verbetering van fysieke openbare ruimte ? A.De burger is bereid om extra te betalen voor de fysieke ruimte B.De burger wil zelf een bijdrage leveren als daar een tegenprestatie tegenover staat C.De burger is bereid om zelf een bijdrage te leveren in samenwerking met anderen Nationaal Openbare Ruimte Congres 2011

13 Bijdrage van de burger zelf (fysieke ruimte) BijdrageNeeJa, geld geven Ja, compensatie krijgen Ja, invloed krijgen Ja, gezamenlijk Ja, altijd Goed omgaan met de natuur 12%2%3% 23%57% Klusmiddagen56%2%4% 28%5% Vrijwillige inzet groen 56%4% 3%27%5% Wet naleven (geen vernieling) 17%1%3%4%27%48% Meedenken verkeerssituaties 25%0%8%13%34%29% Schoonhouden32%3%7%3%40%15% Nationaal Openbare Ruimte Congres 2011

14 Vraag 5: In hoeverre is de burger bereid een bijdrage te leveren aan verbetering van de openbare ruimte in sociaal opzicht ? A.De burger is bereid om extra te betalen voor de fysieke ruimte B.De burger wil zelf een bijdrage leveren als daar een tegenprestatie tegenover staat C.De burger is bereid om zelf een bijdrage te leveren in samenwerking met anderen Nationaal Openbare Ruimte Congres 2011

15 Bijdrage van de burger zelf (sociaal) BijdrageNeeJa, geld geven Ja, compensatie krijgen Ja, invloed krijgen Ja, gezamenlijk Ja, altijd Anderen wijzen op hun verantwoordelijkheid 28%1%3%4%33%31% Rekening houden met andere gebruikers 10%1%2%3%28%56% Beleefdheid naar anderen6%0%2%3%18%71% Vrijwillige inzet in de buurt35%1%3%6%38%16% Melding van vandalisme maken 10%0%2%3%21%63% Behulpzaamheid naar anderen 9%2% 4%25%59% Nationaal Openbare Ruimte Congres 18


Download ppt "Burgerschap in de openbare ruimte: resultaten TNS/NIPO onderzoek november 2011."

Verwante presentaties


Ads door Google