De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Integraal handelingsgericht adviseren doe je samen Portefeuillehoudersoverleg Jeugd, stadsregio Rotterdam donderdag 21 april 2011.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Integraal handelingsgericht adviseren doe je samen Portefeuillehoudersoverleg Jeugd, stadsregio Rotterdam donderdag 21 april 2011."— Transcript van de presentatie:

1 Integraal handelingsgericht adviseren doe je samen Portefeuillehoudersoverleg Jeugd, stadsregio Rotterdam donderdag 21 april 2011

2 Kaders Implementatie Kader Integraal indiceren Passend onderwijs Zorg in en om de school Aansluiting CJG op zorgstructuur onderwijs Stelselherziening Jeugdzorg Voorkomen schooluitval

3 Doel proefopstellingen Hoe kunnen we de voorbereiding van indicaties op verschillende terreinen integreren? Onderwijs, thuis, vrije tijd Met ouders ook in bovenschools overleg Werkenderwijs ontwikkelen in praktijk

4 Voor ieder kind passend onderwijs! Maar dat kan het onderwijs niet alleen

5 In samenwerkingsverbanden PO: Nieuwe Waterweg Noord IJssel en Lek Voorne Putten Rozenburg + Klankbordgroep integraal indiceren stadsregio

6 Opbrengsten proefopstellingen Passende arrangementen kunnen het best gemaakt worden, daar waar de vraag gesignaleerd wordt: op school dus. Vanuit het ontwikkelingsperspectief van het kind en in samenspraak met de ouder. Met maximale expertise van de onderwijs (onderwijsspecialist) en gezinskant (CJG- gezinsspecialist) in het zorgteam/ZAT. Met een intern begeleider/zorgcoördinator die 'in positie' is

7 Inzoomen op gezinsspecialist - Bundelt functies en bevoegdheden gemeente - Komt vanuit CJG de school in - Kan goed analyseren en signalen oppakken - Is competent in gespreksvoering met ouders - Kan hulp met gezag activeren - Is slagvaardig - Kan opschalen naar drang en dwangmaatregelen - Feitelijk ‘stadsmarinier’ in preventie Winst: minder mensen aan overlegtafel

8 Want: gezinssituatie van groot belang voor leren Op zevenjarige leeftijd is 80% van de leerprestaties toe te schrijven aan gezinsfactoren. Is het kind twaalf, dan gaat het om 50% en op zestienjarige leeftijd nog slechts 40 % *Uit onderwijscontinuüm CED- groep

9 Arrangeren in plaats van indiceren Naar een systematiek van integrale handelingsgerichte toewijzing van onderwijs en onderwijszorg (in afstemming met externe partners) Met: een duidelijke route voor ouders en kinderen korte doorlooptijd en minder administratie voorkomen van dubbele onderzoeken en dubbel werk afspraken over gegevens en gebruik elkaars info en snelle en kortdurende hulp ipv kostbare indicaties waar je lang op moet wachten

10 Dit vraagt als eerste stap Onderwijs het ontwikkelen en in positie brengen van de onderwijsspecialist Het organiseren van zaakwaarneming in de school Gemeenten ontwikkelen en in positie brengen van de gezinsspecialist als linking pin onderwijs-CJG Afspraken vastleggen in zorgplan SWV en REA

11


Download ppt "Integraal handelingsgericht adviseren doe je samen Portefeuillehoudersoverleg Jeugd, stadsregio Rotterdam donderdag 21 april 2011."

Verwante presentaties


Ads door Google