De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Handelingsgericht werken als schakel naar passend onderwijs

Verwante presentaties


Presentatie over: "Handelingsgericht werken als schakel naar passend onderwijs"— Transcript van de presentatie:

1 Handelingsgericht werken als schakel naar passend onderwijs
xxxxxxxxxxxxxxx 4/4/2017 Handelingsgericht werken als schakel naar passend onderwijs 13 oktober 2009 Herman van Hassel xxxxxxxxxxxxx

2 Programma: 9.30 Centrale inleiding door Herman van Hassel 10.15 Pauze
“Onderwijs passend maken met behulp van handelingsgericht werken” 10.15 Pauze 10.45 Workshopronde -Bestuursleden en directeuren -Ib-ers 12.15 Lunch 13.15 Het uitwerken van een “Actieplan HGW” voor de eigen school. 15.00 Afronding Programma:

3 Aanleiding voor Passend Onderwijs?
Huidige situatie Complex, verschillende wetgeving Verantwoordelijkheid is niet altijd duidelijk Verkokerd po, vo, s(v)o, rec, swv wsns, Aanbodgericht Curatief Test-gericht Kwaliteit so Groei Cluster 4

4 Waar het om gaat: Passend onderwijs is de ontwikkeling die het
voor elke leerling mogelijk gaat maken optimaal gebruik te maken van de onderwijsvoorzieningen en alle ondersteuning die daarbij geboden kan worden. “Geen kind meer tussen wal en schip”

5 Zorgplicht passend onderwijs (2011):
Ieder schoolbestuur is verantwoordelijk voor het aanbieden van een passend onderwijszorg-arrangement Je redt het dus niet alleen, maar hebt de andere scholen hard nodig. Vandaar de keuze voor een regionaal netwerk met in ieder geval PO VO en cluster 3 en 4!

6 Wat is passend onderwijs niet?
*Inclusief onderwijs *Opheffen Speciaal (basis)Onderwijs *Einde samenwerkingsverbanden *Ouders de baas

7 Hoe gaan we dat doen? *De overheid bepaalt wat, het werkveld hoe!
*Samenvoegen expertise in regionale netwerken *Samenwerken binnen die netwerken *Veldinitiatieven en experimenten *Kwaliteitsagenda’s voor po, vo en (v)so *Samenvoegen zorgbudgetten *Integraal en handelingsgericht indiceren *Investeren in het primaire proces/de leerkracht

8 Waar beginnen en hoe verder?
* Uitgaan van regio Passend Onderwijs * Gemeenschappelijke visie op niveau van jullie samenwerkingverband * Bepalen doelen voor de lange en korte termijn * Inventariseren van de gevolgen voor de professionalisering personeel op schoolniveau * Integraal personeelsbeleid bewust inzetten bij professionalisering/competentieontwikkeling personeel

9 Handelingsgericht werken (HGW)
Op weg naar Passend Onderwijs Met behulp van: Handelingsgericht werken (HGW)

10 De uitgangspunten van HGW
1. Denken, kijken, praten, handelen in termen van onderwijsbehoeften; 2. Het is de leerkracht die het doet! Werkconcept en begeleidingsbehoeften centraal; 3. Handelingsgericht, gericht op haalbare bruikbare adviezen; 4. Voortdurende samenwerking van leerkracht, leerling, ouders en begeleiders; 5. Het referentiekader is gebaseerd op het systeemdenken; dit heeft invloed op dat; 6. Uitgaan van positieve factoren en mogelijkheden; 7. Systematische en transparante werkwijze.

11 Handelingsgericht werken en de 1-zorgroute
1) Evalueren groepsplan en verzamelen leerlinggegevens 6) Uitvoeren van het groepsplan 2) Signaleren van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften realiseren waarnemen 5) Opstellen van het groepsplan plannen begrijpen 3) Benoemen van specifieke onderwijsbehoeften van leerlingen 4) Clusteren van leerlingen met vergelijkbare onderwijsbehoeften

12 Intern handelen plannen Externe zorg Extern handelen waarnemen
1) Evalueren/ verzamelen 2) Signaleren van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften waarnemen 6) Uitvoeren groepsplan Groeps-bespreking leerlingen realiseren Oudergesprek 5) Opstellen groepsplan begrijpen leerkracht ouders 4) Clusteren leerlingen met gelijke onderwijs- behoeften Leerlingen-bespreking 3) Onderwijs- behoeften benoemen plannen Individueel handelingsplan Oudergesprek Externe zorg Extern handelen Verwijzing Handelingsgericht begeleiden Handelingsgerichte diagnostiek Oudergesprek

13 Handelingsgericht werken:
-Stemt af op de onderwijsbehoeften; -Stemt af op de ondersteuningsbehoeften van de leerkracht; -Realiseert planmatig werken; -Realiseert opbrengstgericht werken; -Draagt bij aan de kwaliteitszorg; -Draagt bij aan realisering van Passend Onderwijs in de regio

14 Hiërarchie van keuzes ACTIVITEITEN TACTIEK WELKE KEUZES MAKEN WE ?
ACTIVITEITEN TACTIEK WELKE KEUZES MAKEN WE ? STRATEGIE HOE GAAN WE DAT DOEN? VISIE WAT WILLEN WE CREËREN ? MISSIE WAAROM DOEN WE DIT? CENTRALE WAARDEN EN IDENTITEIT WIE ZIJN WIJ? Daniel Kim (1991)

15 Visie Samenwerkingsverband in relatie tot passend onderwijs
Wat sluit in de visie van uw samenwerkingsverband aan bij de ontwikkeling van passend onderwijs? Wat zou toegevoegd of veranderd moeten worden aan de visie in verband met de ontwikkeling van passend onderwijs?

16 Visie van de school in relatie tot de visie van het samenwerkingsverband
Wat sluit in de visie van uw school aan bij de ontwikkeling van passend onderwijs? Wat zou toegevoegd of veranderd moeten worden aan de visie van uw school in verband met de ontwikkeling van passend onderwijs?

17 Visie in relatie tot HGW
* Past handelingsgericht werken bij de visie van het samenwerkingsverband en van de individuele school? * Kan uw school door handelingsgericht te werken bijdragen aan het realiseren van passend onderwijs in uw regio?

18 Hoe HGW als onderdeel van de 1 zorgroute invoeren?
Het samenwerkingsverband bepaalt wat. De scholen bepalen hoe.


Download ppt "Handelingsgericht werken als schakel naar passend onderwijs"

Verwante presentaties


Ads door Google