De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Samen op weg naar je eigen toekomst. Open voor talent Kleinschalig en gedegen Op maat en interessant Aanspreekbaar en betrokken Sociaal emotioneel dichtbij.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Samen op weg naar je eigen toekomst. Open voor talent Kleinschalig en gedegen Op maat en interessant Aanspreekbaar en betrokken Sociaal emotioneel dichtbij."— Transcript van de presentatie:

1 Samen op weg naar je eigen toekomst

2 Open voor talent Kleinschalig en gedegen Op maat en interessant Aanspreekbaar en betrokken Sociaal emotioneel dichtbij Intens en intensief Hulpvaardig en respectvol We tonen karakter en versterken wat GOED is En behalen met plezier resultaten Omdat we geloven in ’T TALENT van het kind!!!!

3  Alle scholen in Schijndel zijn op weg naar inclusief denken en handelen. ‘t Talent ontwikkelt zich daarbinnen naar een kleine inclusieve reguliere basisschool. We richten ons dus op een grotere doelgroep (leerlingen met en zonder beschikking).  Ouders kunnen dus bewust kiezen voor het schoolconcept.  Dit vraagt goede afstemming tussen alle partijen. Wij als school gaan ervan uit dat de leerlingen in het middelpunt behoren te staan.

4 Zoals u waarschijnlijk wel weet ontwikkelt de school zich van een SBO (speciaal basisonderwijs) naar een reguliere basisschool. Dit betekent dus dat wij voortdurend in ontwikkeling zijn.

5  ‘t Talent is dus een school, net als de andere scholen, met eigen kwaliteiten, maar zonder het etiket “speciaal” voor alle kinderen vanaf 4 jaar uit Schijndel.  De groepsgrootte wordt bepaald door de organisatievorm en de ondersteuningsbehoefte bij de kinderen.

6 Het transformatieproces van SBAO naar kleine inclusieve reguliere basisschool is gestart, gesteund door het bestuur (SKOPOS) en het Smal Experiment (vanuit het ministerie). Dit geeft ons de mogelijk- heid ook leerlingen toe te laten zonder beschikking. We willen groeien naar een volwaardige onderwijsvoorziening voor leerlingen vanaf 4 jaar met inzet van onze huidige kwaliteiten en expertise.

7 Praktische informatie

8 Schooltijdenmaandagdinsdagwoensdagdonderdagvrijdag Groep 1-2 8.40-12.15 uur 13.10-15.15 uur 8.40-12.15 uur 13.10-15.15 uur 8.40-12.30 uur 8.40-12.15 uur 13.10-15.15 uur 8.40-12.15 uur Groep 3-4 8.40-12.15 uur 13.10-15.15 uur 8.40-12.15 uur 13.10-15.15 uur 8.40-12.30 uur 8.40-12.15 uur 13.10-15.15 uur 8.40-12.15 uur Groepen 5, 6, 7 & 8 8.40-12.15 uur 13.10-15.15 uur 8.40-12.15 uur 13.10-15.15 uur 8.40-12.30 uur 8.40-12.15 uur 13.10-15.15 uur 8.40-12.15 uur 13.10-15.15 uur

9 Wie werken er bij ons?  Groepsleerkrachten;  Adjunct directeur;  Orthopedagoog;  Logopediste;  Gymleerkracht;  Administratief medewerkster;  Een interieurverzorgster;  Een conciërge; Daarnaast zijn de leden van het team actief als ICT-er, MR-lid, LGF begeleider enz.

10 Directievoering en EBC ‘t Talent valt samen met De Heijcant onder EBC Centrum. De directievoering van beide scholen is in handen van Suzanne Jägers. Een gunstig aspecit m.b.t. de borging van de school en het gebruik kunnen maken van elkaars kwaliteiten.

11 Organisatie van het onderwijs  Heterogene groepen;  Het onderwijs is deels in (niveau)groepen en deels klassikaal. Het kenmerkt zich vooral door het bideden van leerstof op maat;  We stimuleren positief gedrag o.a. doordat we weken met een beloningssysteem dat in alle groepen wordt gehanteerd.  Groepsplannen waardoor we de kinderen op hun eigen niveau aanspreken;  Veel aandacht voor de sociaal emotionele ontwikkeling en vaardigheden van kinderen;  Veilig pedagogisch klimaat;  We maken gebruik van voorspelbaarheid voor alle leerlingen. We maken o.a. gebruik van picto’s, zichtbare roosters en terugkerende dagritmes;

12 Leerlingenzorg en leerlingbegeleiding We geven steeds meer vorm aan inclusief onderwijs. Bepalend is de mate waarin je de intensiteit kunt realiseren voor onderstaande criteria:  Onderwijsbehoefte en differentiatie;  Het omzetten van onderwijsbehoeften in planmatig passend onderwijs;  Het omgaan met cognitieve en pedagogische verschillen;  Onvoorwaardelijke gastvrijheid voor leerlingen en ouders met inachtneming van grenzen aan mogelijkheden;  Het systematisch kunnen omgaan met gedrag in alle variaties;  Betrokkenheid vanuit de driehoek ouder-kind-school, het is een gezamenlijk leef en leerproces;  Het flexibel inzetten van middelen met zoveel mogelijk de focus op het primair proces.

13 Nog meer informatie vindt u op onze website www.sbo-st-jansschool.nl Binnenkort de vernieuwde site 


Download ppt "Samen op weg naar je eigen toekomst. Open voor talent Kleinschalig en gedegen Op maat en interessant Aanspreekbaar en betrokken Sociaal emotioneel dichtbij."

Verwante presentaties


Ads door Google