De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

‘WERKEN MET EEN ONTWIKKELINGS PERSPECTIEF’

Verwante presentaties


Presentatie over: "‘WERKEN MET EEN ONTWIKKELINGS PERSPECTIEF’"— Transcript van de presentatie:

1 ‘WERKEN MET EEN ONTWIKKELINGS PERSPECTIEF’
Miranda van de Brink(intern begeleider) Margreet Kalkman (orthopedagoog) De Windroos 17 maart 2010

2 Werken met het ontwikkelingsperspectief
Wat verstaan we onder een ontwikkelingsperspectief (OPP)? Waarom een ontwikkelingsperspectief? Hoe stel je het ontwikkelingsperspectief vast? Wanneer en door wie wordt het ontwikkelingsperspectief vastgesteld? Hoe gebruik je het ontwikkelingsperspectief in het onderwijs? Wat is de relatie met handelingsgericht werken? Hoe betrek je het kind en de ouders bij het ontwikkelingsperspectief? 17 maart 2010

3 Werken met het ontwikkelingsperspectief
Hoge en realistische verwachtingen koesteren Voorkomen van ‘onderpresteren’ van leerlingen Het verbeteren van het planmatig handelen in school Maken van beredeneerde keuzes in leerlijnen, leerstofaanbod Het systematisch volgen en in kaart brengen van de ontwikkeling van leerlingen Doelgericht maatregelen nemen om bedreigende factoren aan te pakken En… 17 maart 2010

4 Werken met het ontwikkelingsperspectief
Het actief betrekken van de leerling bij waar school naar toewerkt Afstemming en communicatie met ouders over de mogelijkheden van hun kind en doelen die gesteld worden. Vergroten van de opbrengstgerichtheid van het onderwijs Goede en beargumenteerde overgang naar het v(s)o (doorgaande leer- en zorglijnen) 17 maart 2010

5 Werken met het ontwikkelingsperspectief
betekent dus: Een verschuiving van een focus op de beperking (dat wat een kind niet kan) naar zijn of haar mogelijkheden (dat wat het kind wel kan). 17 maart 2010

6 Werken met het ontwikkelingsperspectief
… is dus niet primair bedoeld om te volgen, maar om het onderwijsaanbod te plannen! 17 maart 2010

7 Ontwikkeling in perspectief
Ontwikkeling wordt bepaald door beschermende en belemmerende factoren in: Cognitieve mogelijkheden Sociaal-emotioneel functioneren Lichamelijke ontwikkeling Spraak- en taalontwikkeling Werkhouding Thuissituatie (omgevingsfactoren) onderwijsleersituatie 17 maart 2010

8 17 maart 2010

9 17 maart 2010

10

11 Ontwikkelingsperspectief in de praktijk
Het ontwikkelingsperspectief wordt opgesteld door de intern begeleider in samenspraak met de orthopedagoog op basis van het PCL dossier bestaande uit: De aanmeldingsformulieren (o.a. gezinsgegevens) Het onderwijskundig rapport Verslag van psychologisch onderzoek Eventuele aanvullende verslagen (bv. maatschappelijk werk, fysiotherapie, logopedie) 17 maart 2010

12 Ontwikkelingsperspectief in de praktijk
Terminologie: Didactische leeftijd en didactische leeftijdsequivalent Leerrendement Vaardigheidsscore IQ 17 maart 2010

13 Ontwikkelingsperspectief in de praktijk
Vervolgstappen: Bespreken met de leerkracht (intern begeleider en orthopedagoog) Leerkracht bespreekt het OPP met de ouders (met behulp van lijst met aandachtspunten) Leerkracht bespreekt het OPP met het kind (vanaf 9 jaar - idem) Jaarlijks bijstellen en terugkoppelen (leerlingbespreking en oudercontact) Basis voor groepsplan (evt. individueel handelingsplan) 17 maart 2010

14 Werken met het ontwikkelingsperspectief
In context met andere ontwikkelingen Passend onderwijs: voor elke leerling staan de kansen op de beste ontwikkeling centraal Doorlopende leerlijnen (in verband met het verhogen van de leeropbrengsten op het gebied van taal en reken) Overgang met primair naar voortgezet onderwijs Handelingsgericht werken 1-zorgroute 17 maart 2010


Download ppt "‘WERKEN MET EEN ONTWIKKELINGS PERSPECTIEF’"

Verwante presentaties


Ads door Google