De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

MULTI DISCIPLINAIR OVERLEG

Verwante presentaties


Presentatie over: "MULTI DISCIPLINAIR OVERLEG"— Transcript van de presentatie:

1 MULTI DISCIPLINAIR OVERLEG
CLB Limburg-Noord Adite

2 CLB Limburg-Noord Adite
DOELSTELLINGEN Kwaliteit mdo verbeteren Inhoudelijk Organisatorisch Transparantie en rolverduidelijking (verwachtingen) Verantwoordelijkheden en taken participanten Directie De leerkracht/ondersteunende leerkrachten CLB-medewerkers Ouders Zorgvraag duidelijker stellen Duidelijke wederzijdse afspraken CLB Limburg-Noord Adite

3 CLB Limburg-Noord Adite
Vroeger Toekomst Directies weinig betrokken Leerkrachten komen losweg wat vertellen over… ouders weinig of sporadisch betrokken PMS vaak doorschuiven van probleem Directie is spilfiguur inzake organisatie Leerkrachten als deskundige die zorgvraag formuleert + planmatig + systematisch LVS hanteert ouders geven hun mandaat + grotere betrokkenheid CLB School en CLB verantwoordelijk voor… CLB Limburg-Noord Adite

4 CLB Limburg-Noord Adite
Rol van directie = manager van de school zowel op organisatorisch als op didactisch vlak Kan globalere oplossingen nastreven en implementeren Waakt over continuïteit Coacht team inzake interne begeleiding op school Taken Voorafgaand aan het mdo Interne zorg Plannen Tijd Ruimte Uitnodigen van alle participanten Selectie van… Op het mdo Bewaken van doelen en tijd Interne afspraken Na het mdo Afspraken Clusteren vragen CLB Limburg-Noord Adite

5 CLB Limburg-Noord Adite
De leerkracht eerste deskundige op vlak van zorg voor alle lln verantwoordelijk voor ontwikkeling van alle kinderen van klas spilfiguur in communicatie met ouders deskundige inzake LVS Taken Voorafgaand aan het mdo Selecteren lln Ouders contacteren mbt zijn zorg over Zich goed voorbereiden Op het Mdo = voorzitter van mdo Hulpvraag omschrijven vanuit lln-perspectief Vanuit LVS Traject vooraf Na het Mdo Afspraken noteren in LVS Terugkoppeling naar ouders Uitvoeren CLB Limburg-Noord Adite

6 Rol van de ondersteunende leerkracht
Taakleerkracht Gok leerkracht ….? Extra ondersteuning inzake leerlingen in achterstands- posities Taken Voorafgaand aan Afspraken inzake afstemming Verfijning onderzoek Op het mdo Diagnostisch onderzoek toelichten Afspraken tunen Schetsen van evolutie en vorderingen Na het mdo Afspraken noteren in eigen handelingsplan CLB Limburg-Noord Adite

7 Rol van de CLB-medewerker
=deskundige met ondersteunende en aanvullende rol werkt vanuit subsidiariteit als beginsel hanteert daarbij emancipatorische visie werkt vanuit beginsel “leerling centraal” Heeft know-how inzake diagnostiek Werkt draagkracht verhogend Taken voorafgaand aan… dossier- en context verkennen op het mdo consultatieve en luisterende houding de hulpvraag van de ll duiden informeren over en zoeken naar diagnostische mogelijkheden en aanpak +afspraken na het mdo team, dossier CLB Limburg-Noord Adite

8 CLB Limburg-Noord Adite
Rol van de ouders Deskundige inzake opvoeding verantwoordelijk en beslist mee mandaat geven na informatie over... informatie geven over hun kind en de eigen aanpak van… ondersteunen aanpak school Voor het mdo mandaat geven aan leerkracht informatie relevant tav probleem beschikbaar stellen aan tijdens mdo ? Na het mdo recht op informatie afspraken mbt ondersteunend handelen CLB Limburg-Noord Adite

9 Handvaten voor…zorgvragen
Selecteren lln die onvoldoende profiteren van het onderwijsaanbod of onvoldoende gedijen op school GOK of niet? Wat? In de focus? Kind school (eigen schoolkenmerken) klas thuis vrije tijd = ganse context en de interacties Hulpmiddelen een harmonisch en breed LVS zie ook wolk CLB Limburg-Noord Adite

10 CLB Limburg-Noord Adite
Kanttekeningen Visie school versus visie CLB is de visie eenduidig? Bvb rol van ouders emancipatorische visie subsidiariteit Goede praktische organisatie wie? Wanneer?, waar? waarom? Wat? hoe? Inschrijvingsprocedure school + LVS Registratie Nascholing CLB Limburg-Noord Adite

11 CLB Limburg-Noord Adite
Probleemkind? Nog te vaak wordt het kind omschreven als een probleemkind in plaats van een kind met problemen binnen een bepaalde context waarvan de school deel uitmaakt! CLB Limburg-Noord Adite

12 CLB Limburg-Noord Adite
Hoe, wanneer en wie stelt dit voor aan de partners? Directies op welke termijn realiseerbaar? Korte termijnvisie lange termijnvisie consequenties naar elke school toe even snel haarbaar …verschillende snelheden van implementatie van? Onderwerp van eventuele gezamelijke doorlichting? CLB Limburg-Noord Adite


Download ppt "MULTI DISCIPLINAIR OVERLEG"

Verwante presentaties


Ads door Google