De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

ZORGAVOND dinsdag 29 september 2009

Verwante presentaties


Presentatie over: "ZORGAVOND dinsdag 29 september 2009"— Transcript van de presentatie:

1 ZORGAVOND dinsdag 29 september 2009

2 Agenda: Welkom Belang zorgavond Voorstelling zorgteam
Zorgmomenten tijdens schooljaar Hoe bieden we zorg? De werking van het CLB Belangrijke puntjes op een rijtje

3 Belang zorgavond Informeren, drempel verlagen
Zichtbaarheid van de zorg! Continu proces van evalueren en bijsturen - bijdrage ouders héél belangrijk

4 Voorstelling zorgteam
Juffen en meesters kleuter- en lagere school Eva Symoens: zorgcoördinator Inge Beyers: zorgcoördinator Els Reekmans: CLB-medewerker Annelies Devroey: CLB-medewerker Dieter Peeters: directie CLB: Centrum voor leerlingbegeleiding

5 De zorgmomenten in een schooljaar
Overgangsgesprekken: overlopen van alle kinderen specifieke aanpak en noden voor een aantal kinderen opstellen van BaSo-fiche in de hogere klassen Informatie verzamelen, testen observaties en screenings genormeerde testen (LVS, Toeters) Klasbespreking: klasleerkracht en zorgleerkracht het functioneren in de klas oplossingen zoeken voor problemen op klasniveau MDO : Multidisciplinair Overleg

6 De zorgmomenten in een schooljaar
MDO’s of multidisciplinair overleg klasleerkracht, zorgcoördinator, directie, CLB-medewerker na MDO gesprek met ouders indien nodig let op! Veel volk! Notities! MDO’s die voortkomen vanuit vraag van ouders of andere betrokkenen Niet wachten bij problemen! MDO : Multidisciplinair Overleg

7 Hoe bieden we zorg? Door de school: Op leerlingenniveau:
Eventueel doorverwijzen naar externe hulpverlening Hulp bieden aan kinderen met ontwikkelings- en leerachterstanden Opvolgen en toetsen van leesevolutie, uitbouwen trainingsprogramma Versterken van welbevinden van lln. en praatmomenten waar nodig Op leerkrachtenniveau Hulpmiddelen aanreiken inzake detectie en probleemanalyse Ondersteuning bieden bij het opstellen van handelingsplan Ondersteuning bieden aan ouders samen met leerkracht Ontwikkelen en toelichten van concrete differentiatiematerialen Observaties en interventies Bijhouden van een toetsenkalender (inzake kindvolgsysteem) Op schoolniveau Coördinatie van contacten tussen leerkrachten, directie, ouders, CLB … Beheer van leerlingendossiers Aanvullen van documentatie, toegankelijk voor lkr, ouders …

8 Hoe bieden we zorg? CLB Wie zijn we? Beschikbaarheid Werking Vragen

9 Annelies Devroey: 1ste -2e -3e leerjaar
1. Wie zijn we? Ankers: Annelies Devroey: 1ste -2e -3e leerjaar Els Reekmans: kleuterschool en 4e - 5e - 6e leerjaar Arts: Dr. Mathieu Lovenich Verpleegkundige: Sonia Herremans

10 Multidisciplinair team
1. Wie zijn we? Multidisciplinair team Ankerpersonen op school maatschappelijk werkers, psychologen, pedagogen, gegradueerden toegepaste psychologie, verpleegkundigen Disciplinegebonden activiteiten, bvb. medische consulten diagnostisch onderzoek Multidisciplinair denken, dossier, overleg

11 Op school: Annelies Devroey: Maandag (vm) Els Reekmans:
2. Beschikbaarheid Op school: Annelies Devroey: Maandag (vm) Els Reekmans: Maandag (nm) voor 4e -5e -6e leerjaar en donderdag (vm) voor de kleuters

12 Karel Van Lotharingenstraat 5 3000 Leuven 016/28 24 00
2. Beschikbaarheid Op het CLB Karel Van Lotharingenstraat 5 3000 Leuven 016/

13 Annelies Devroey: 016/28 24 20 annelies.devroey@vclbleuven.be
2. Beschikbaarheid Annelies Devroey: 016/ Els Reekmans: 016/

14 Schoolloopbaan en keuze Gezondheid Leren en studeren
3. Werking Leerlingenbegeleiding: 4 domeinen Psychisch en sociaal functioneren Schoolloopbaan en keuze Gezondheid Leren en studeren

15 Vraaggestuurde werking
Wie? Leerlingen, ouders, school CLB: Ondersteunende en aanvullende rol School – CLB, maar… Onafhankelijke positie CLB Beroepsgeheim.  Graag willen we met alle partijen op weg gaan

16 Concrete invulling voor de school
3. Werking Concrete invulling voor de school Overleg - systematisch met zorgcoördinator - op vraag van leerkracht - zorgteamvergaderingen - MultiDisciplinair Overleg (MDO) - overleg met ouders (al dan niet met zorgteam)

17 Concrete invulling voor de school
3. Werking Concrete invulling voor de school Diagnostiek - Wat? Observaties en gesprekken met leerlingen. Indien nodig volgt testing. - Waar? School of CLB - Na akkoord ouders - Verslaggeving en bespreking met ouders

18 Concrete invulling voor de school
3. Werking Concrete invulling voor de school Administratie en telefoongesprekken Draaischijffunctie

19 4. Vragen?

20 Nog enkele belangrijke puntjes op een rijtje:
Regelmatig overleg binnen zorgteam Ouders kunnen bij zorgbegeleiding betrokken worden Ouders kunnen problemen melden en extra oudercontact aanvragen De 1e weg naar communicatie op school en thuis is de klastitularis Maakt u zich zorgen: neem contact met zorgcoördinator of directie Wacht niet te lang om zorgen, opmerkingen en vragen duidelijk te maken Problemen worden steeds behandeld Benader uw kind steeds positief, ook al gaat het niet zo goed op school

21 Slot Toontafel kleuterschool Toontafel lagere school Zorgvragen?


Download ppt "ZORGAVOND dinsdag 29 september 2009"

Verwante presentaties


Ads door Google