De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Handelingsgericht werken in het ZBO Workshop VIA Amsterdam.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Handelingsgericht werken in het ZBO Workshop VIA Amsterdam."— Transcript van de presentatie:

1 Handelingsgericht werken in het ZBO Workshop VIA Amsterdam

2 Probleemgerichte benadering: Probleemdiagnose formuleren op basis van de huidige problemen van het kind (bijvoorbeeld leerproblemen), de gegevens uit het verleden (anamnese) van het kind. Men tracht de oorzaak van de problemen te achterhalen (bijvoorbeeld diagnostisch onderzoek). Doel = probleem oplossen. Gehanteerd binnen het medisch model

3 Handelingsgerichte benadering: Bij het formuleren van de probleemdiagnose staan de context en de daarmee samenhangende interacties centraal. “Waarom heeft dit kind met zijn mogelijkheden en beperkingen, uit dit gezin, in deze school, met deze leraar en deze medeleerlingen, deze onderkende problemen en hoe kunnen deze problemen effectief worden opgelost?” Bij het formuleren van oplossingen worden de protectieve factoren van zowel het kind en zijn /haar omgeving (gezin, school, leerkracht, medeleerlingen) als uitgangspunt genomen. Bij het formuleren van oplossingen (adviezen) zijn het kind en zijn/haar ouders betrokken en moeten met de adviezen “aan de slag kunnen”.

4 Vaste deelnemers: Directie Intern begeleider Schoolarts Schoolmaatschappelijk werk Leerplichtambtenaar Belangrijk: Wie leidt het ZBO?

5 Deelnemers op afroep: VIA Amsterdam Politie Andere deskundigen en specialisten (bijvoorbeeld ABC, PAB-er, BJAA, medewerker ALTRA, schoollogopedist, enz). Ouders uitnodigen voor een ZBO is een mogelijkheid, zeker binnen handelingsgericht werken zijn ouders belangrijke deelnemers.

6 Doel ZBO- Handelingsgericht werken Wat is er nodig en wat zijn de aanknopingspunten om het kind zo goed mogelijk te begeleiden waarbij gebruik wordt gemaakt van de protectieve factoren en waarbij de verschillende contexten betrokken worden. Belangrijk om het doel vooraf met elkaar te bespreken om te voorkomen dat de verschillende partijen met verschillende verwachtingen deelnemen aan het ZBO (= rol voorzitter).

7 Opdracht Casus = Formuleer vragen vanuit de handelingsgerichte benadering voor de betrokkenen bij het ZBO. Er kunnen drie soorten vragen gesteld worden: - onderkennende vragen /opmerkingen - verklarende vragen/ opmerkingen - adviserende vragen/opmerkingen Onderkennende en verklarende opmerkingen / vragen dienen altijd om te komen tot handelingsgerichte advisering. Deelnemers op afroep zijn BJAA /Altra/ Spirit

8 Achteraf bespreken Wat is informatie die je kunt beïnvloeden, wat niet en hoe ga je met deze informatie om. Welke informatie is van belang en welke informatie is overbodig (te veel en uitgebreid). Wat zijn aanknopingspunten, waar heb je wat aan en waar kun je mee verder? Welke handelingsgerichte advisering vloeit voort uit het ZBO-overleg?

9 CASUS Jongen, geboren in maart 1999. Sinds september 2006 in Nederland. Ten tijde van aanmelding in groep 4, nu in groep 5. Hij is geplaatst in groep van 20 leerlingen. Sinds halverwege groep 3 op huidige school. Daarvoor een jaar op ZOZ. Sprake van leerachterstand Sprake van taalproblemen Sprake van werkhoudings- en sociaal-emotioneel problemen Intelligentie-niveau op moeilijk lerend niveau Gezinsgegevens: Derde van vijf kinderen bij gehuwde ouders (uit Ivoorkust). Thuis worden 3 talen gesproken (Frans, Jolaar en Nederlands). Beide ouders werken. Geen medische bijzonderheden Hulpverlening: BJAA/Spirit/ Altra 6-12

10 Welke handelingsgerichte advisering vloeit voort uit het ZBO-overleg?


Download ppt "Handelingsgericht werken in het ZBO Workshop VIA Amsterdam."

Verwante presentaties


Ads door Google