De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Conferentie leerlingenbegeleiding Workshop: Niet storen, hier wordt geleerd! Leerlingenbegeleiding en onderwijsleerproblemen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Conferentie leerlingenbegeleiding Workshop: Niet storen, hier wordt geleerd! Leerlingenbegeleiding en onderwijsleerproblemen."— Transcript van de presentatie:

1 Conferentie leerlingenbegeleiding Workshop: Niet storen, hier wordt geleerd! Leerlingenbegeleiding en onderwijsleerproblemen

2 Uitgangspunten  adequate leerlingenbegeleiding = creëren van een continuüm van zorg  school en CLB hebben hierin een gezamenlijke verantwoordelijkheid  CLB is primair ondersteunend naar de school en moet complementaire en schooloverstijgende expertise leveren

3 Continuüm van zorg  adequate pedagogiek en didactiek Kern = basiskwaliteit van het aanbodKern = basiskwaliteit van het aanbod  aanpak van onderwijsleerproblemen Kern = onderwijsleerproblemen zijn afstemmingsproblemenKern = onderwijsleerproblemen zijn afstemmingsproblemen Kern = systematiek – planmatig handelenKern = systematiek – planmatig handelen  inschakelen van externe hulp Kern = subsidiaire samenwerkingKern = subsidiaire samenwerking

4 Adequate pedagogiek en didactiek  warm pedagogisch klimaat en adequate situatiehantering garanderen van een gevoel van ‘veiligheid’garanderen van een gevoel van ‘veiligheid’ management van pedagogische situatiesmanagement van pedagogische situaties hanteren van diverse vormen van pedagogisch handelenhanteren van diverse vormen van pedagogisch handelen  effectieve instructie gebruik van effectieve instructiemethodengebruik van effectieve instructiemethoden beschikken over goede didactische vaardighedenbeschikken over goede didactische vaardigheden beheersen van de didactische inhoudbeheersen van de didactische inhoud

5 Aanpak onderwijsleerproblemen  signaleren systematischsystematisch regelmatig overleg met ouders - tweerichtingsverkeerregelmatig overleg met ouders - tweerichtingsverkeer attent voor signalen van de leerlingattent voor signalen van de leerling goed leerlingendossier – met garantie van continuïteitgoed leerlingendossier – met garantie van continuïteit  systematische cyclus van probleemoplossing op zoek naar mogelijkheden tot afstemmingop zoek naar mogelijkheden tot afstemming via orthopedagogische handelingsplanningvia orthopedagogische handelingsplanning met SMART oplossingenmet SMART oplossingen specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch, tijdsgebonden specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch, tijdsgebonden  ondersteund door handelingsgerichte diagnostiek heel wat kan door de leerkracht/school gebeurenheel wat kan door de leerkracht/school gebeuren verdere ondersteuning door het CLBverdere ondersteuning door het CLB

6 Inschakelen van externe hulp  principe van subsidiariteit  geen afschuiven van verantwoordelijkheid als anderen betrokken worden, behoudt de school haar verantwoordelijkheidals anderen betrokken worden, behoudt de school haar verantwoordelijkheid  externen moeten afstemmen op het school- en klasgebeuren

7 Vraagtekens bij stellingen  de zorgbehoefte stijgt… of zijn de verwachtingen en ambities verhoogd?of zijn de verwachtingen en ambities verhoogd? of daalt de opvoedings- en/of onderwijskwaliteit?of daalt de opvoedings- en/of onderwijskwaliteit?  school als eerste lijn te veel nadruk op structureel werken / te weinig leerling-gerichtte veel nadruk op structureel werken / te weinig leerling-gericht te veel nadruk op preventief werken / te weinig curatiefte veel nadruk op preventief werken / te weinig curatief  CLB als draaischijffunctie in een netwerk krijgt dit niet te veel aandacht? ten koste van?krijgt dit niet te veel aandacht? ten koste van? ondersteuningsfunctie centraler stellen ondersteuningsfunctie centraler stellen complementaire inhoudelijke expertise leveren (stelt eisen aan het personeelskader)complementaire inhoudelijke expertise leveren (stelt eisen aan het personeelskader) participatief en consultatief model (niet klassiek expert - leek model)participatief en consultatief model (niet klassiek expert - leek model)


Download ppt "Conferentie leerlingenbegeleiding Workshop: Niet storen, hier wordt geleerd! Leerlingenbegeleiding en onderwijsleerproblemen."

Verwante presentaties


Ads door Google