De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Met een beperking van het V(MB)O naar het MBO

Verwante presentaties


Presentatie over: "Met een beperking van het V(MB)O naar het MBO"— Transcript van de presentatie:

1 Met een beperking van het V(MB)O naar het MBO
Een verkenning naar verschillen, knelpunten & oplossingen

2 Wie zijn we en wat gaan we doen?
Anja Biemans Sietse Planting Opbouw van de workshop Interactieve Verkenning naar Verschillen Knelpunten Oplossingen

3 Verschillen / algemeen
V(MB)O MBO Gericht op reproduceren van kennis Competentiegericht (performance) Kleinere scholen Schaalgrootte Beroepsgerichtheid is minder Beroepsgerichtheid is groter VMBO docent is meer leerling- en relatiegericht MBO docent is meer vakgericht

4 Verschillen / zorgstructuur
V(MB)O MBO Meer mogelijkheden voor compensatie en vrijstellingen bij examen Extra tijd en auditieve ondersteuning zijn toegestaan bij examen (dyslexie) Meer zorg in de klas en gericht op het primaire proces Zorg vaak buiten de groep georganiseerd door specialisten (steunpunt) Hulp bij plannen en structureren Vaste begeleiders voor ll met een beperking (AB, IB, OA) Extra aandacht en begeleiding bij stage

5 Verschillen / Passend onderwijs
V(MB)O MBO Reguliere scholen en VSO scholen binnen de regio maken deel uit van één samenwerkingsverband Geen samenwerkingsverbanden Geen vso Bovenschoolse zorgtoewijzing en indicatie Regionaal vastgestelde ondersteuningspakketten Ontwikkelperspectief van student moet samenvallen met kwalificatiedossier Ontwikkelperspectief is leidend

6 Knelpunten Diploma V(MB)O = voldoende voorbereid op het MBO?
V(MB)O scholen zijn minder vaak handelingsverlegen, daardoor kunnen zorgleerlingen ‘ongemerkt’ het MBO binnen komen Verlies aan informatie informatie uit warme overdracht komt niet op de goede plek terecht wat doet men met de overgedragen informatie? Tabula rasa mentaliteit is nog steeds aanwezig Veel uitval binnen het MBO Verhoogde exameneisen Is de student in beeld? Weet hij/zij waar en bij wie hij/zij terecht kan?

7 Oplossingen – voor aanmelden bij MBO
Meer aandacht voor LOB en beroepsbeelden Eerder beginnen met oriëntatie fase voor het MBO in het V(MB)O: zowel vanuit technisch als vanuit cultuurperspectief Ouders meer betrekken bij de keuze van de vervolgopleiding Meer aandacht voor competentie gericht werken Benut de warme overdracht beter, betrek de leerling- / ambulant begeleider en ouders daarbij

8 Oplossingen – Intake en warme overdracht
Verbeteren intake en overdrachtsprocedures Overdrachtskalender Procedure warme overdracht zorgleerlingen (incl. overdrachtsformulier) Beroepskeuze advies maakt onderdeel uit van intakeprocedure

9 Oplossingen – na aanmelding bij het MBO
Verbeteren registratie van vorderingen, verzuim, incidenten (LVS) Versterken van het primaire proces Deskundigheidsbevordering docenten in het omgaan met verschillen (klassenmanagement) Didactische en pedagogische differentiatie Hoge verwachtingen van leerlingen hebben Coach de coach Vergroten van ouderbetrokkenheid

10 Oplossingen – Passend onderwijs
Visie op passend onderwijs? Passend onderwijs als hefboom om de kwaliteit van onderwijs te verbeteren. Handelingsgerichte diagnostiek en zorgtoewijzing Omgaan met verschillen en opbrengst gericht werken liggen in elkaars verlengde Versterken 1e lijns zorg In combinatie met transitie jeugdzorg: School als vindplaats Linking pin die snel en accuraat 2e lijns zorg kan inschakelen


Download ppt "Met een beperking van het V(MB)O naar het MBO"

Verwante presentaties


Ads door Google