De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Informatieavond Petrus en Paulusschool

Verwante presentaties


Presentatie over: "Informatieavond Petrus en Paulusschool"— Transcript van de presentatie:

1 Informatieavond Petrus en Paulusschool
“Andere schooltijden en continurooster” 22 en 24 mei 2012

2 Programma 1. Welkom en toelichting
Voorstellen stuurgroep, klankbordgroep, MR en Kober Doel van de avond 2. Korte terugblik op het proces naar andere schooltijden en het continurooster 3.Uitleg over de praktische uitwerking van het gekozen model 4. Vragen en antwoorden 5. Afsluiting uiterlijk uur

3 Terugblik * Schooljaar 2009-2010 - tevredenheidsonderzoek
Besprekingen over de toekomst P&P met team en ouders Klankbordgroep aan de slag met modellen voor andere schooltijden Ouderavonden en enquête over keuze voor andere schooltijden met continurooster

4 Uitslag enquête ( 69,5 % voorstander)
* Schooljaar Uitslag enquête ( 69,5 % voorstander) Voorbereidingen uitvoering plannen voor start schooljaar Uitwerking praktische organisatie Financiën en kostenplaatje Consequenties (voor team, ouders, kinderen) Overleg en afstemming met KBG, team, MR

5 Doelen: School wil verantwoordelijkheid nemen voor kwaliteitsverbetering bij de tussenschoolse opvang ( meer structuur, toezicht en rust) Betere afstemming tussen onderwijs en opvang Dagindeling met prettigere schooltijden

6 Praktische uitwerking
Schooltijden voor alle kinderen op ma, di, do, vr van 8.30 – uur wo. van uur, groep 1 vrij 7 x vrije vrijdag voor groep 1 +2 Aanvang 8.15 uur – poort open en toezicht leerkrachten 8.25 uur – 1e zoemer – oudere kinderen, 2e zoemer kleuters naar binnen 8.30 uur – aanvang lessen

7 Praktische uitwerking
Overblijven – voor alle kinderen Lunch o.l.v. eigen leerkracht in eigen lokaal Pauze in 2x2 groepen o.l.v. begeleiders Kober/ overblijfmedewerkers P&P Kosten € 0,80 per kind per dag Naschoolse opvang - Kober Overbruggingstijd – van uur Opvang op woensdagen en vrijdagen Opvang op studiedagen Programma met naschoolse activiteiten

8 Uitgangspunten kosten overblijven
Lunch o.l.v. eigen leerkracht zonder extra ondersteuning Personele inzet tijdens lunch niet doorberekenen aan ouders Geen kosten doorberekenen voor huisvesting, energie en schoonmaak Geen drank of fruit voor kinderen Wel budget opnemen voor spelmateriaal Inhuur 6 pedagogisch medewerkers van Kober voor 1 ½ uur per dag á € 30,- p.u. Inhuur 6 overblijfmedewerkers via Kober voor 2 uur per dag á € 4,50 p.u. Inhuur coördinatie en administratie voor 2 uur p.w. Budget opnemen voor kwijtscheldingsregeling en reserve

9 Begroting Uitgaven: Personele kosten € 55.000,-
Spelmateriaal € ,- Overige kosten € ,- Reserve € ,- Totaal € ,- Inkomsten: 500 lln. x € 125,- € ,- Overblijfovereenkomst!

10 Dagindeling Blok1 Blok 2 Blok 1 Les Lunch Pauze 3 Groepen 1/2 A, B, C
D, E, F 3 groepen 3 3 groepen 4 3 groepen 5 2 groepen 6 2 groepen 7 2 groepen 8 Les 8.30 – 12.10 8.30 – 12.15 Lunch 11.40 – 12.00 12.10 – 12.30 11.45 – 12.00 12.15 – 12.30 Pauze 12.00 – 12.25 12.30 – 12.55 12.00 – 12.30 12.30 – 13.00 12.25 – 14.45 12.55 – 14.45 12.30 – 14.45 13.00 – 14.45

11 Draaiboek met afspraken o.a.:
Doorlopende regels- en afspraken Gebruik 2 schoolpleinen Ophalen van kinderen na de lunch en na de pauze Opvang kinderen die langer lunchtijd nodig hebben Gebruik extra ruimtes en het toezicht Afspraken bij slecht weer Activiteitenaanbod tijdens de pauze

12 Evaluatie Stuurgroep houdt vinger aan de pols en stelt waar nodig afspraken bij a.d.h.v. de kwaliteitscriteria KBG en MR worden betrokken bij de evaluatie Ouders en kinderen worden ook betrokken bij de evaluatie

13 Tijd voor vragen

14 Bedankt !


Download ppt "Informatieavond Petrus en Paulusschool"

Verwante presentaties


Ads door Google