De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

“Andere Schooltijden”

Verwante presentaties


Presentatie over: "“Andere Schooltijden”"— Transcript van de presentatie:

1 “Andere Schooltijden”
Welkom op de ouderavond “Andere Schooltijden”

2 Agenda Presentatie: Andere schooltijden Korte pauze
21:15 uur: uiteen in groepen Bespreken vragen en modellen 21:30 uur: centrale terugkoppeling Vervolg na deze ouderavond

3 Landelijk Stichting Fluenta De Fontein
Andere schooltijden Landelijk Stichting Fluenta De Fontein

4 Landelijk Steeds meer werkende ouder(s) / verzorger(s)
druk op meer voorschoolse, tussenschoolse én naschoolse opvang Vraag om afstemming onderwijs, opvang en naschoolse activiteiten (bso - sport – muziek – cultuur - leren) Brede school ontwikkeling school “in bedrijf” van 07:00 tot ….19:00

5 Stichting Fluenta Visieontwikkeling andere schooltijden
Beleidsnotitie geschreven Heroverwegen huidige schooltijden Ambitie: 5-gelijke dagen model

6 De Fontein School maakt deel uit van Stichting Fluenta
Eigen beslissingsbevoegdheid Instemming ouders MR Instemming personeel MR Ouders moeten worden geraadpleegd

7 De Fontein Instellen “Regiegroep Andere Schooltijden”
vertegenwoordigers uit: medezeggenschapsraad twee leden van de oudergeleding ouderraad lid ouderraad team een teamlid directie adjunct-directeur en directeur

8 Besluit van nu, is een besluit voor de toekomst
Doel Regiegroep Komen tot een eenduidig advies aan medezeggenschapsraad dat draagvlak heeft bij alle betrokken partijen Besluit van nu, is een besluit voor de toekomst Streefdatum invoering:

9 Motivatie Regiegroep:
andere schooltijden moeten iets verbeteren / toevoegen bevorderen van rust voor leerlingen tussen de middag continuïteit in sfeer & rust gehele schooldag buitenschoolse activiteiten op meer dagen mogelijk maken druk op naschoolse opvang verminderen inspelen op wens van ouder(s) / verzorger(s) bij gelijke schooltijden: organisatie en inzet van personeel beter en gemakkelijker (formatierust)

10 Werkwijze Regiegroep: vrije gedachtewisseling
relatie leggen met visie Fluenta uitkomsten studiedag team De Fontein uitkomsten ouderavond Uitzetten ouderenquête Advies uitbrengen aan MR

11 Begripsverheldering 1 Continurooster
Alle kinderen blijven de gehele dag op school Collectief lunchen op school met de klas

12 Begripsverheldering 2 Vijf-gelijke dagen model
Alle groepen dezelfde schooltijden 5 uur onderwijs per dag Iedere dag dezelfde start- en eindtijd

13 Begripsverheldering 3 Vier-gelijke dagen model
Alle groepen dezelfde schooltijden 4 dagen van 5,25 uur 1 kortere dag van 4 uur

14 Te bespreken modellen:
5-gelijke dagen model maandag t/m vrijdag 08:30 – 14:15 uur of 08:15 – 14:00 uur waarvan 45 minuten lunch / speeltijd 4-gelijke dagen model 4 dagen: 08:30 – 14:30 uur of 08:15 – 14:15 uur 1 dag: 08:30 – 12:30 uur / 8:15 – 12:15 uur (thuis lunchen)

15 Gevolgen voor kinderen
Meer rust en regelmaat Minder haal- en brengmomenten Geen onderscheid tussen wel en niet overblijvende kinderen Minder wisselende gezichten Langere middagen voor ontspanning en activiteiten Activiteiten kunnen beter over de week gespreid worden Activiteiten vroeg op woensdagmiddag moeten verschuiven Eén of twee lange, vrije middagen niet meer mogelijk

16 Gevolgen voor ouders Geen haal- en brengmomenten tussen de middag
Betere spreiding van werkdagen mogelijk Tussenschoolse opvang is een verplicht onderdeel van de schooldag Kinderen eerder van school halen Geen gezamenlijke lunchtijd thuis Meer mogelijkheden voor de middagen NSO organisaties kunnen uw kinderen eerder halen Hogere kosten voor langere NSO middag spelen pas vanaf 3x modaal inkomen, vanwege wegvallen kosten TSO

17 Gevolgen voor school / leerkrachten
Lesdag vormt meer een eenheid Meer rust bij start na middagpauze Tekort overblijfmedewerkers opgelost Professionele begeleiding tijdens lunch en speeltijd Dezelfde werktijdfactor voor onder- en bovenbouw Minder rustmomenten tijdens de dag Lunch met kinderen Deelnemen aan pleinwacht Eerder beginnen met afronding schooldag Geleidelijke invoering

18 4-gelijke dagen model: Nadelen voor schoolorganisatie
Afwijking in benoemingsuren op 1 dag Inzet op andere lesdag niet mogelijk Bemoeilijkt gelijkmatige groepsbezetting

19 De vragen aan u: Wat is uw mening over het continurooster?
(alle kinderen eten op school) Wat is uw mening over het 5-gelijke dagen model? Wat is uw mening over het 4-gelijke dagen model? Wat ziet u als voordelen? Wat ziet u als mogelijke knelpunten? Heeft u nog suggesties of aandachtpunten voor de regiegroep

20 Centraal 21:30 uur: terug in verdiepte ruimte
bespreken uitkomsten groepen dringende vragen 22:00 uur: afsluiting

21 Voortgang ouders / verzorgers ontvangen schriftelijke
informatie over deze avond enquête onder ouders / verzorgers regiegroep doet voorstel aan MR informatie vervolgtraject (o.a.) via de Spetters vervolg in schooljaar

22 De vragen aan u: Wat is uw mening over het continurooster?
(alle kinderen eten op school) Wat is uw mening over het 5-gelijke dagen model? Wat is uw mening over het 4-gelijke dagen model? Wat ziet u als voordelen? Wat ziet u als mogelijke knelpunten? Heeft u nog suggesties of aandachtpunten voor de regiegroep


Download ppt "“Andere Schooltijden”"

Verwante presentaties


Ads door Google