De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Evt. andere schooltijden 17 april 2012

Verwante presentaties


Presentatie over: "Evt. andere schooltijden 17 april 2012"— Transcript van de presentatie:

1 Evt. andere schooltijden 17 april 2012

2 Aandachtspunten 2011-2012 Aangekondigd op de algemene ouderavond:
Tijd voor andere schooltijden? Onderzoek naar mogelijkheden Onderzoek naar belangstelling Team en MR Overleg met Koppel i.v.m. VSO/NSO (BSO) Ouders informeren / delen met ouders

3 Waarom evt. nieuwe schooltijden:
De huidige schooltijden dateren uit 1901  het gezin at warm tussen de middag Tijden veranderen: Wens om zorg en werk te combineren stijgt toenemend aantal kinderen hebben TSO steeds meer kinderen gaan naar BSO Aandachtspunt: versnippering van zorg !

4 Maatschappelijke eisen
Landelijk voorstellen om schooltijden aan te passen nemen toe Gildeschool Aanpassing past in ons streven om continu te werken aan verbetering tot optimalisering van ons onderwijs  op korte, maar vooral de langere termijn

5 Tijden veranderen 2011-2012 Doel Gildeschool Bereikbaar? Samen wel!
Signalen van steeds meer ouders bereiken ons  de dagindeling op school, past niet meer bij hun eigen indeling van werk en zorg Doel Gildeschool Een goed en eigentijds dagarrangement voor kinderen Bereikbaar? Samen wel! Door goede samenwerking komen tot het ideale dagarrangement

6 Rol MR belangrijk Wat zegt de wet medezeggenschap op scholen (WMS)
Recht van instemming bij verandering van de onderwijstijd personeelsgeleding MR: Vaststelling/wijziging arbeid- en rusttijdenregeling personeel oudergeleding MR: de wijze waarop invulling wordt gegeven aan TSO vaststelling van de onderwijstijd

7 Kijken naar voor- en nadelen
Aanleiding en motieven: Schooltijden ‘matchen’ steeds minder met de werksituatie van ouders Minder versnippering in de schooldag leidt tot betere concentratie en prestaties van kinderen Praktisch problemen in de organisatie van de TSO Missie: meer rust en regelmaat brengen in de dagindeling van de kinderen de ouders de leerkrachten

8 Huidige situatie rond TSO
TSO door stichting KOM uur – uur We zijn tevreden over de samenwerking, maar we voorzien: ‘Problematiek’ U las hierover ook al wel in de nieuwsbrieven van KOM De groep leerlingen, die overblijft wordt steeds groter Er is (veel) verloop onder de vrijwilligers van stichting KOM Kosten TSO: de school moet steeds vaker bijspringen duurdere krachten: de ‘professionals’ moeten vaker worden ingezet bekostigd uit de subsidiepot van het rijk voor mogelijke knelpunten, dit gaat ten koste van: van scholing van overblijfmedewerkers het uitbesteden van de tso-administratie de aanschaf van speelgoed e.d. voor de TSO De kinderen zien meerdere verschillende gezichten voor de groep. vanuit pedagogisch oogpunt is het beter dat een kind niet steeds hoeft om te schakelen.

9 Oude versus nieuwe schooltijden voordelen voor kinderen
Voordelen huidige schooltijden Voordelen nieuwe schooltijden Middagpauze is een rustpunt Geen lange (en weinig uitdagende) overblijfmomenten Woensdagmiddag geeft een rustmoment Woensdagmiddagactiviteiten (soms overvol) kunnen nu meer verspreidt over de week plaatsvinden Voldoende vrije tijd voor kinderen in de onderbouw Geen versnippering meer door wisseling van gezichten en activiteiten Dat geeft rust

10 Oude versus nieuwe schooltijden voordelen volgens leerkrachten
Voordelen huidige schooltijden Voordelen nieuwe schooltijden Middagpauze om voor te bereiden en/of na te kijken. Kinderen blijven onder de vleugels van de leerkracht (1 gezicht tijdens de schooldag) Gelegenheid tot scholing op de woensdagmiddag Na lestijd meer tijd voor andere al dan niet onderwijstaken en professionalisering De lange middagpauze geeft gelegenheid om tot rust te komen Geen ‘conflicttijd’ meer; na de huidige TSO ervaren leerkrachten opstarttijd ten koste van leertijd en concentratie

11 Winstpunten voor ouders
Gelijkmatige of andere spreiding van werkdagen mogelijk Geen haal- en brengmomenten tussen de middag Langere vrije middagen op maandag, dinsdag en donderdag Gelijke tijden onder- en bovenbouw (op de vrijdagmiddag na)

12 Winstpunten voor leerkrachten
Geen opstarttijd na middagpauze dus meer onderwijstijd Lesdag vormt meer een eenheid Langere middagen voor overleg of voorbereiding Dezelfde werktijdfactor voor onder- en bovenbouw (m.u.v. de groepen 1 en 2)

13 Kindcentra voor onderwijs en opvang
Voorwaarde Kindcentra voor onderwijs en opvang De zogenoemde kindcentra moeten helpen om de voorzieningen in onderwijs en opvang beter te laten functioneren. (ook bij andere onderwijstijden.)

14 Continurooster Winstpunten
geen onderbreking van het schoolritme waardoor: minder gezichten, minder versnippering, minder opstarttijd grotere concentratie dus betere opbrengsten weekindeling met minder haal- en brengmomenten biedt meer regelmaat en meer rust meer verkeersveiligheid meer tijd op alle middagen voor ontspanning geen onderscheid tussen kinderen die wel en niet overblijven

15 Lunchpauze 15 minuten lunch in de klas onder leiding van de leerkracht
15 minuten spelen met aanwezigheid van de pleinwacht pleinwacht door leerkrachten of door personeelsleden, die niet lesgeven aan een groep De ochtendpauze blijft onveranderd Lunchpauze wordt ingedeeld in overleg met de MR

16 Schooltijden Onderbouw gr. 1 en 2 ma. di. en do.
Bovenbouw gr. 3 t/m 8 ma. di. do. en vrij. 8.30 14.15 uit Onderbouw gr. 1 en 2 woe. en vrij. Bovenbouw gr. 3 t/m 8 woe. 8.30 12.30 uit

17 Wat leveren we wellicht in
Kinderen Gaan misschien iets langer naar de BSO Dat levert meer tijd op om betere activiteiten te ontplooien Ouders Ander dagritme Geen gezamenlijke lunch thuis (m.u.v. woensdag) Huidige werktijden zijn veelal op huidige schooltijden aangepast. BSO nodig consequenties kosten BSO (aftrekbaar)  geen TSO kosten (niet aftrekbaar)

18 Wat leveren we wellicht in
Leerkrachten Lunchen niet met collega’s, maar met de kinderen Kunnen tussen de middag geen voor- of nawerk doen Hebben geen eigen rustmoment tussen de middag

19 Aandachtspunten voor de toekomst 2013-2014 en later
Mogelijkheden voor de toekomst onderzoeken Werkgroep/klankbordgroep instellen gevormd door: team, MR en ouders (OR of andere ouders) om tot een alternatief voorstel voor de schooltijden te komen

20 Tijdpad digitaal loket voor vragen en opmerkingen
reacties verzamelen en peilen vragen beantwoorden niet anoniem 10 mei overleg MR / directeur

21 Besluitvorming MR en team Informatie uit het digitaal loket leidt tot
een vervolgtraject of het nemen van een besluit Bekendmaking aan de ouders Evaluatie na een half jaar met werkgroep/klankbordgroep waar nodig bijstellen

22 Keuze vrije woensdagmiddag
Overgangsmodel? Huidige model met pauzeverkorting Breekpunt in de week Lunch thuis op woensdag Mogelijkheid voor studie/cursus voor leerkrachten

23 Ervaringen andere scholen
Minder opstartproblemen na lunchpauze Kinderen vinden samen eten gezellig (soc. em. ontw.) Kinderen geven aan dat ze de vrije middagen prettig vinden Kinderen (met extra zorg) ervaren meer rust en structuur Verkeersveiligheid BSO kan een aantrekkelijker programma bieden Continurooster is een aantrekkelijk motief bij schoolkeuze

24 Flappen voor vragen en/of opmerkingen
Plaatsen m.b.v. gele post-it briefjes Behoud huidige schooltijden Belangstelling voor het continurooster Vragen over BSO (voorschools en naschools) financiële consequenties Te bekijken in groep 5 DVD Ouders op weg naar andere schooltijden

25 Het team van de Gildeschool zet zich in om ieder kind
En zoals altijd Het team van de Gildeschool zet zich in om ieder kind een stevige basis voor de toekomst mee te geven Denkt u aan de flappen? Dank u wel voor uw interesse!


Download ppt "Evt. andere schooltijden 17 april 2012"

Verwante presentaties


Ads door Google