De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Continurooster in een 5 gelijke dagen model

Verwante presentaties


Presentatie over: "Continurooster in een 5 gelijke dagen model"— Transcript van de presentatie:

1 Continurooster in een 5 gelijke dagen model
Loek Iedema CBS DE BURCHT CBO-Meilan

2 CBS DE BURCHT CBO-Meilan
CBS DE BURCHT CBO-Meilan

3 CBS DE BURCHT CBO-Meilan
Doel Informatie over het continurooster op de Burcht met andere schooltijden! Inleiding Andere schooltijden en continurooster Het proces naar andere schooltijden CBS DE BURCHT CBO-Meilan

4 CBS DE BURCHT CBO-Meilan

5 CBS DE BURCHT CBO-Meilan

6 Aanleiding om schooltijden te herzien?
Oud schooltijden model. Niet eigentijds. Effectiviteit van de schooldag. (onrust tso, heen en weer gesleep van kinderen) Minder wisselingen in leiding. CBS DE BURCHT CBO-Meilan

7 Schooltijden modellen
Huidige model voor veel scholen. Het bioritme model. Het 7 tot 7 model. Het 5 gelijke dagen model. CBS DE BURCHT CBO-Meilan

8 CBS DE BURCHT CBO-Meilan
Het bioritme model CBS DE BURCHT CBO-Meilan

9 CBS DE BURCHT CBO-Meilan
Het 7 tot 7 model. CBS DE BURCHT CBO-Meilan

10 Het 5 gelijke dagen model.
CBS DE BURCHT CBO-Meilan

11 Het weekmodel van de Burcht
Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Onderwijs Lunch/ spelen Vrije tijd/ opvang CBS DE BURCHT CBO-Meilan

12 CBS DE BURCHT CBO-Meilan
Het continurooster 8.15 – uur Lestijd 105 minuten Blok 1 Basis vaardigheden 10.00 – uur Speel kwartier 15 minuten 10.15 – uur 75 minuten Blok 2 11.30 – uur Lunch 11.45 – uur Spelen binnen/ buiten 30 minuten 12.15 – uur 120 minuten Blok 3 Circuit, wereldorientatie tekenen handvaardigheid gym CBS DE BURCHT CBO-Meilan

13 Consequenties nieuwe schooltijd
Tussen de middag eten is geen onderwijstijd (schooltaken) Bij gelijke dagen model verdwijnt de woensdagmiddag (sporttoernooien, kinderpostzegels) De wtf van leerkrachten kan veranderen met nieuwe tijden! CBS DE BURCHT CBO-Meilan

14 CBS DE BURCHT CBO-Meilan
Voordelen Rust, regelmaat, ruimte (kwaliteit van onderwijs) Gemeenschapsgevoel Aansluiting bij het voorgezet onderwijs Betere aansluiting bij dagritme van werk Na schooltijd meer zinvolle tijd: kinderen sport/ spel; kwaliteit opvang; leerkrachten overleg… Verkeersveiligheid Het biedt meer kans op een breder aanbod van naschoolse activiteiten. Ouders kunnen werk en opvang beter afstemmen; het vergroot de arbeidsparticipatie. CBS DE BURCHT CBO-Meilan

15 CBS DE BURCHT CBO-Meilan
Nadelen Tussen de middag (Gezelligheid, opvoedkundige taak, uitlaatklep) Ouder moet zijn werksituatie aanpassen aan nieuwe situatie Woensdagmiddag valt weg CBS DE BURCHT CBO-Meilan

16 CBS DE BURCHT CBO-Meilan
Evaluaties Ouders Kinderen Leerkrachten CBS DE BURCHT CBO-Meilan

17 CBS DE BURCHT CBO-Meilan
Evaluatie ouders CBS DE BURCHT CBO-Meilan

18 CBS DE BURCHT CBO-Meilan
Kinderen Analyse continurooster kinderen Vraag 1 Vind jij het continurooster leuk? Vraag 2 Heb je genoeg tijd om te eten? Vraag 3 Is er genoeg speelgoed bij het keuzekwartier vraag 1 Positief over het rooster 84% negatief 16% vraag 2 positief over eettijd % negatief 28% vraag 3 positief over speelgoed 58% negatief 42% CBS DE BURCHT CBO-Meilan

19 CBS DE BURCHT CBO-Meilan

20 CBS DE BURCHT CBO-Meilan
Onderwijsresultaten Onderwijsresultaten van traditioneel schoolrooster naar continurooster. CBS DE BURCHT CBO-Meilan

21 Aanvullend onderzoek ouders
Vraag uitzetten: Hoe zou u staan tegenover invoering van het continurooster gelijke dagen met de kennis die u nu heeft? A. Ik zou er niet positief tegenover staan. We hebben ons aangepast, maar de situatie blijft voor ons niet ideaal. B. Het maakt me niet zoveel uit. Ik had ook met het oude schooltijdenmodel verder gekund, maar dit kan ook. C. Ik zou voor invoering kiezen van het model, want ik zie nu veel voordelen. CBS DE BURCHT CBO-Meilan

22 CBS DE BURCHT CBO-Meilan
Resultaat 50 % heeft gereageerd (17 van 34 ouders) A = 11 % B = 41 % C = 47 % CBS DE BURCHT CBO-Meilan

23 CBS DE BURCHT CBO-Meilan

24 CBS DE BURCHT CBO-Meilan
Wat zegt de wet! De oudergeleding in de medezeggenschapsraad heeft instemmingsrecht bij het vaststellen of wijzigen van de schooltijden. Voorafgaand aan de vaststelling (of wijziging) van de schooltijden in de medezeggenschapsraad worden alle ouders hierover geraadpleegd. Een wijziging kan pas plaatsvinden als de meningen van de ouders zijn gepeild. Dit om te voorkomen dat ouders en kinderen onvoorziene problemen krijgen door veranderingen in de schooltijden. CBS DE BURCHT CBO-Meilan

25 Proces tot implementatie
Fase 1 voorbereiding Verkenning van mogelijkheden Onderzoeken van draagvlak Werkgroep samenstellen Plan van aanpak CBS DE BURCHT CBO-Meilan

26 CBS DE BURCHT CBO-Meilan
Fase 2 informatie en raadpleging Ouders informeren over het model. (Info-avond over andere schooltijden) Verder onderzoek, schoolbezoek Ouders laten reageren Presenteren nieuwe model en uitzetten peiling CBS DE BURCHT CBO-Meilan

27 CBS DE BURCHT CBO-Meilan
Fase 3 besluitvorming Resultaten van de ouderraadpleging Vooraf met MR vaststellen bij welk percentage je het model gaat invoeren. MR geeft positief/ negatief advies aan schoolleiding. CBS DE BURCHT CBO-Meilan

28 CBS DE BURCHT CBO-Meilan
Peiling Bij peilingsformulier is de vraagstelling heel essentieel voor de uitslag. Ja of nee zeggen tegen het model. Opmerkingen kunnen worden toegevoegd. CBS DE BURCHT CBO-Meilan

29 Fase 4 invoering/implementatie
Praktische voorbereiding, waaronder: Contacten met VSO/TSO/BSO Communicatie/ evaluatie Afspraken over naschools aanbod CBS DE BURCHT CBO-Meilan

30 Voorwaarden om te komen tot andere schooltijden
Afstemming en overeenstemming van Schoolteam! Afstemming Bestuur/ Stichting, MR, OR. Voorbereidingswerkgroep samenstellen met school, opvangpartners, MR- lid, OR-lid, coördinator brede school) Intentie om ouders goed mee te nemen in het proces (communicatie) CBS DE BURCHT CBO-Meilan

31 CBS DE BURCHT CBO-Meilan


Download ppt "Continurooster in een 5 gelijke dagen model"

Verwante presentaties


Ads door Google