De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

‘Andere tijden’ Informatieavond ouders 28 november 2011.

Verwante presentaties


Presentatie over: "‘Andere tijden’ Informatieavond ouders 28 november 2011."— Transcript van de presentatie:

1 ‘Andere tijden’ Informatieavond ouders 28 november 2011

2 Programma 19.30-19.35 u. Welkom: Wim Sagel 19.35-19.50 u.Presentatie : Wout van der Wolde 19.50-20,00 u. Toelichting Werkgroep ‘Andere Tijden’: Olaf Agterbosch 20.00-20.10 u. Toelichting Allio: Annette Bethlehem 20.10-20.30 u. Coöperatieve werkvorm: ouders 20.30-20.45 u.Presentatie enkele groepjes 20.45 u.Afsluiting

3 Aanleiding Koedijkslandenschool Zuiderbasisschool obsSprinkels Brede School 1 augustus 2012

4 Aanleiding Koedijkslandenschool 08.30-12.00 uur 13.00-15.00 uur Zuiderbasisschool 08.30-12.00 uur 13.15-15.15 uur obsSprinkels Nieuwe schooltijden?

5 Regulier of continue? Voorkeur school: continuerooster conform advies werkgroep ‘Andere Tijden’ Voordelen/nadelen voor – Kinderen – Ouders – Leerkrachten – Omgeving

6 Overzicht lesuren Model Continuerooster Maandag08.15-14.00 uur970 lesuur p/j Dinsdag08.15-14.00 uur7760 lesuur p/8 j Woensdag08.15-12.00 uur7520 lesuur verplicht Donderdag08.15-14.00 uur Vrijdag08.15-14.00 uur

7 Continuïteit 2 haalmomenten i.p.v. 4 Gezamenlijk eten op school met alle kinderen Minder gezichten gedurende de dag

8 Tijd Meer speeltijd voor kinderen (wintertijd) Tropenrooster ingebouwd

9 Woensdagmiddag Woensdagmiddag is èn blijft rustmoment

10 Regelmaat Concentratie beter door kortere pauze

11 Bijdrage Werkgroep ‘Andere Tijden’ Voor nieuwe tijden obsSprinkels

12 Ouders (1) Olaf Agterbosch, lid MR en werkgroep ‘Andere Tijden’ Vooruitlopend op formeel besluit: – Fusie: minimaal voor 1 locatie andere tijden; – MR besloot tot werkgroep; – Doel 1: voorbereiden advies aan Directie; – Doel 2: Directie kan in zijn besluit op voorhand rekening houden met mening MR

13 Ouders (2) Werkwijze: – Aantal korte bijeenkomsten; – Informatie inwinnen; – Voor- en nadelen per methode inventariseren; – MR besluit tot advies; – Stuurgroep Fusie Promes (openbaar onderwijs Meppel-Staphorst) nam advies over.

14 Ouders (3) Belangrijkste zorgpunten: – Aansluiting BSO; – Totale kosten BSO en TSO; – Verkeersveiligheid.

15 Ouders (4) Voordelen Continuerooster volgens MR: – Meer mogelijkheid om te werken; – Werktijden beter aan laten sluiten; – Versnippering van de dag tegengaan; – Verkeersregulering, haal- en brengmomenten gehalveerd èn verdeeld; – Eenmaal thuis zijn de kinderen ook echt thuis!

16 Bijdrage BSO Voor nieuwe tijden obsSprinkels

17 Wat is BSO? Buitenschoolse opvang 1.Voorschoolse opvang 2.Tussenschoolse opvang 3.Naschoolse opvang 4.Vakantieopvang en studiedagopvang

18 Voordelen van dezelfde dagen rooster Meeste dagen hetzelfde ritme Minder noodzaak VSO Alle dagen dezelfde kosten (behalve woensdag) Meer mogelijkheden tot andere activiteiten Minder piekmomenten op de groepen Samenwerking zoeken met Welzijn ter invulling van de middagen

19 Meer tijd voor

20 Kosten? 1.Minder VSO nodig 2.Geen TSO meer 3.Minder uren op vrijdag 4.Meer invulling geboden 5.Sport en spel aanbod is bij de prijs inbegrepen

21 Heeft u nog vragen? Wilt u mij contacten dan kan dit via de mail: goyenstraat@allio.nl Telefonisch 06-29332174 Voor hoofdkantoor: www.allio.nl

22 Aan de slag… Benieuwd naar uw beelden en gedachten! In groepjes een Venn-diagram maken om op die manier in gesprek te komen over de voor- en nadelen bij het model wat wij in gedachten hebben. Waar zit overlap? Hoe kunnen we ‘bedreigingen’ omzetten in ‘kansen’? 20 minuten Presentatie van het Venn-diagram aan de groep

23 Aan de slag… Regulier model Continue modelOverlap

24 Vervolg… Informatieavond Ouderenquête Besluit school MR personeelsgeleding: instemming! oudergeleding: instemming! 28 november 2011 Start (nieuwe) schooltijden December 2011 Streven voor kerstvakantie 2011 1 augustus 2012

25 Vragen/Opmerkingen

26 Dank voor uw aanwezigheid!

27


Download ppt "‘Andere tijden’ Informatieavond ouders 28 november 2011."

Verwante presentaties


Ads door Google