De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Andere schooltijden Informeren.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Andere schooltijden Informeren."— Transcript van de presentatie:

1 Andere schooltijden Informeren

2 Aanleiding Veranderende maatschappij.
Een schooldag voelt voor ouders versnipperd aan. Landelijke trend. Meer keuzevrijheid in onderwijstijd. Veranderingen in het Cuijkse. Veranderende maatschappij: Beide ouders werken en 75% van de moeders werkt. Een schooldag voelt voor ouders versnipperd aan: Veel soorten opvang (tussen-, voor- en naschools, opa’s en oma’s), veel regelwerk. Landelijke trend: Meer dan 50% jonge ouders heeft behoefte aan andere schooltijden (onderzoek Qrius 2010). Meer keuzevrijheid in onderwijstijd: Door de wet Flexibilisering Schooltijden: Sinds augustus Meer dan 5,5 uur mag, mits er een evenwichtige verdeling van acyiviteiten over de dag is. Veranderingen in het Cuijkse: Alle scholen in Cuijk zijn zich aan het orienteren op andere schooltijden of zijn al overgestapt. Het is zaak om te kijken wat wij willen.

3 Andere schooltijden? Waarom?
Pedagogisch voordeel. Rust in het programma. Minder druk op kinderopvang. Talentontwikkeling na schooltijd voor iedereen. Toename effectieve leertijd. Doorlopende leerlijn. Rust voor de leerkrachten. Onderscheidend vermogen. Dus… Heel veel argumenten om goed over na te denken. Pedagogisch voordeel: Het kind hoeft niet te schakelen in regels en afspraken tussen thuis, overblijf en school. Rust in het programma: Minder uit leerritme. Minder druk op kinderopvang: Geen pieken in opvang door verschillende dagindelingen. Talentontwikkeling na schooltijd voor iedereen. Toename effectieve leertijd: Gelijke verdeling leerstof. Doorlopende leerlijn: Doorlopende leerlijn tussen school en opvang en een betere inhoudelijk programma bij opvang door lange aaneengesloten tijd. Rust voor de leerkrachten: Minder werk mee naar huis, kinderen rustiger door stabiel programma. Onderscheidend vermogen: Profileren of juist hetzelfde aanbieden als andere scholen. Dus… Heel veel argumenten om goed over na te denken.

4 En nu? Wat betekent dit voor obs ‘t Startblok?
Oriënteren en laten bezinken. Ouders en MR meenemen in de beslissing. Weergeven van de verschillende bestaande modellen. Oriënteren en laten bezinken: Nu informatie en ook nog informatie en ervaringen van ervaringsdeskundige. Ouders en MR meenemen in de beslissing: Weergeven van de verschillende bestaande modellen:

5 Hoorns Model Alle kinderen op woensdag- en vrijdagmiddag vrij.
Zowel in boven- als onderbouw 940 uur per jaar lesgegeven. De lesweek telt 24,75 uur. Alle kinderen op woensdag- en vrijdagmiddag vrij. Zowel in boven- als onderbouw 940 uur per jaar lesgegeven. De lesweek telt 24,75 uur

6 Het continurooster Alle kinderen lunchen tussen de middag op school.
Vier dagen les met een korte middagpauze, woensdagmiddag vrij. Eindtijd vaak om uur. Alle kinderen lunchen tussen de middag op school. Vier dagen les met een korte middagpauze, woensdagmiddag vrij. Eindtijd vaak om uur

7 Het vijf-gelijke-dagenmodel
Vijf identieke schooldagen. Korte lunchpauze met de leerkracht in de klas. Lange middagen voor overleg, lesvoorbereiding, bijscholing. Naschoolse opvang sluit elke dag direct aan op de lessen. Het gaat een stap verder dan het continurooster. Vijf identieke schooldagen: Alle groepen hebben dezelfde schooltijden en dus geen vrije woensdag- en vrijdagmiddagen. Korte lunchpauze met de leerkracht in de klas: Hierin zijn verschillende oplossingen mogelijk. Lange middagen voor overleg, lesvoorbereiding, bijscholing. Naschoolse opvang sluit elke dag direct aan op de lessen. Het gaat een stap verder dan het continurooster: Het continurooster verkort de middagpauze (minder dan bij het vijf-gelijke-dagen-model), maar houdt vast aan begintijd en vrije woensdagmiddagen.

8 Het vijf-gelijke-dagenmodel

9 Het Bioritme-model Het leren volgt het bioritme van de kinderen.
Momenten van maximale alertheid. Extra lange middagpauze met opvang. Leerkrachten gebruiken de lange middagpauze voor voorbereiding, vergadering, bijscholing. Het leren volgt het bioritme van de kinderen. Momenten van maximale alertheid: Dus van tot voor leren en presteren, dan rust en ontspanning en van tot repeteren. Extra lange middagpauze met opvang: De pauze loopt van tot en daar is ruimte voor pauze, sport, spel, cultuur en andere activiteiten. Dit wordt geregeld door opvang. Leerkrachten gebruiken de lange middagpauze voor voorbereiding, vergadering, bijscholing.

10 Het Bioritme-model

11 Het van 7 tot 7 model en IKC IKC/school is het gehele jaar open.
Flexibele schoolvakanties voor kinderen en leerkrachten. Eenduidig pedagogisch beleid. Concentratie van voorzieningen in één gebouw. Afwisselend programma in blokken. IKC/school is het gehele jaar open: Van 7.00u tot 19.00u. Een aanbod voor leerlingen van jaar. Flexibele schoolvakanties voor kinderen en leerkrachten. Eenduidig pedagogisch beleid: Eén team van medewerkers vanuit verschillende disciplines. En één aanspreekpunt voor ouders en kinderen. Concentratie van voorzieningen in één gebouw. Afwisselend programma in blokken: Met onderwijs, opvang, sport en ontspanning.

12 Het van 7 tot 7 model en IKC

13 Andere schooltijden? En dan?
Medezeggenschapsraad Ouders Personeel Nabije partners Medezeggenschapsraad: Grote rol binnen het proces. De MR heeft over verschillende onderdelen een beslissende stem. O.a. de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de tussenschoolse opvang en de vaststelling van de onderwijstijd. De personeelsgeleding van de MR kan alleen iets zeggen overde vaststelling of wijziging van arbeids-en rusttijdenregeling van het personeel. Ouders: De ouders worden geraadpleegd middels een enquete en hebben een sterk adviserende rol. Personeel: Het personeel heeft een adviserende rol. Zij nemen geen besluit. Nabije partners: Voor-, tussen en naschoolse opvang moeten nauw betrokken worden in het proces. We kunnen dit traject alleen aangaan als er een goed aanbod ligt voor de tijd na school (indien er voor andere schooltijden wordt gekozen). Bewuste keuze voor het woord partners, omdat we dit samen moeten doen.

14 Tijdspad Onderste gedeelte is nog grijs, omdat:
Stappen Beschrijving Datum 1. Informeren van het team tijdens een dinsdag- en donderdagbouw. Donderdag 13 maart Dinsdag 1 april 2. Bezoek van een ervaringsschool tijdens een teambijeenkomst en uitwisselen en verzamelen van suggesties en meningen van het team. Dinsdag 15 april 3. Informatieavond ‘Andere Tijden’ voor ouders. Woensdag 14 mei 4. Brief mee aan ouders met daarop toelichting onderwerp en aankondiging ouderenquête. Week 27 5 Ouderavond ander tijden 6. Ouderenquête ‘Andere Tijden’ verspreiden. Week 37 7. Ouderenquête ‘Andere Tijden’ terug voor de herfstvakantie. Vóór 18 oktober 8. Besluit MR op basis van de uitslag ouderenquête, teamsuggesties en advies MT. Tussen 3 november en 13 december. 9. Definitief besluit inzake ‘Andere Tijden’. Week 50 10. ‘Andere Tijden’ communiceren met alle betrokken partijen. Januari 2015 11. Gesprekken met personeel omtrent andere invulling wtf. Februari 2015 12. Voorstel maken rondom rooster. Besluit nemen rooster. Maart. 13. Uitlooptijd om stap 9 t/m 11 te kunnen nemen. V.a. april 2015 14. Start ‘Andere Tijden’. Schooljaar Onderste gedeelte is nog grijs, omdat: Dit pas ingaat op moment dat er besloten wordt voor een ander onderwijstijdenmodel. Dit nog globaal beschreven is.


Download ppt "Andere schooltijden Informeren."

Verwante presentaties


Ads door Google