De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

NA SCHOOLS BREDE SCHOOL IK BEN OKÉ.

Verwante presentaties


Presentatie over: "NA SCHOOLS BREDE SCHOOL IK BEN OKÉ."— Transcript van de presentatie:

1 NA SCHOOLS BREDE SCHOOL IK BEN OKÉ

2 DE AANPAK ALGEMEEN Informatiemap maken Gesprek plannen directie
INFORMATIE t.b.v. AFSPRAAK Wat is filosofie/visie school Doelstelling Stichting Wijze Moeders Inhoud training INFORMATIE VAN SCHOOL Beschikbare ruimte Grootte groep Naschools of deels onder schooltijd Periode Op voordracht leerkracht of vanuit de ouders DE AANPAK

3 DE VOORBEREIDING ALGEMEEN Informatiemap maken Gesprek plannen directie
INFORMATIE t.b.v. AFSPRAAK Wat is filosofie/visie school Doelstelling Stichting Wijze Moeders Inhoud training INFORMATIE VAN SCHOOL Beschikbare ruimte Grootte groep Naschools of deels onder schooltijd Periode Op voordracht leerkracht of vanuit de ouders DE VOORBEREIDING

4 DE VOORBEREIDING ALGEMEEN Informatiemap maken Gesprek plannen directie
INFORMATIE t.b.v. AFSPRAAK Wat is filosofie/visie school Doelstelling Stichting Wijze Moeders Inhoud training INFORMATIE VAN SCHOOL Beschikbare ruimte Grootte groep Naschools of deels onder schooltijd Periode Op voordracht leerkracht of vanuit de ouders DE VOORBEREIDING

5 DE VOORBEREIDING GESPREK DIRECTIE Wie is Stichting Wijze Moeders?
Wat is de doelstelling van de Stichting? Uitleg doel en inhoud van Ik ben oké training Werkwijze (routing) uitleggen Financiële vergoeding Vraag akkoord directie DE VOORBEREIDING

6 DE ROUTE

7 ROUTE 1 Gesprek leerkracht – perspectief trainer
Leerkracht stelt groep samen Leerkracht informeert ouders en vraagt hen akkoord Perspectief trainer neemt contact op met ouders na akkoord Intakegesprek plannen ouder(s) / kind Ouders ondertekenen contract Perspectief trainer stelt leerkrachten op de hoogte Start training Tussentijdse evaluatie ouders en leerkracht 3 weken na afloop training evaluatie ouders en leerkracht Procesevaluatie met school

8 ROUTE 2 Perspectief trainer informeert leerkrachten over mogelijkheid training Ouders nemen zelf contact op met perspectief trainer Perspectief trainer plant intake gesprek Ouders ondertekenen contract Perspectief trainer stelt leerkrachten op de hoogte Start training Tussentijdse evaluatie ouders Leerkrachten evt. informatief op de hoogte houden 3 weken na afloop training evaluatie ouders Procesevaluatie met school

9 DE GESPREKKEN

10 GESPREK LEERKRACHT (indien route 1)
Informeer over de Stichting Wijze Moeders Informeer ze over hooggevoeligheid (indien nodig) Uitleg doel van de Ik ben oké training Uitleg inhoud en werkwijze van de training Geef ‘contra-indicaties’ aan Vraag medewerking leerkracht

11 GESPREK OUDER(S) EN KIND
Nodig ouder(s) en kind uit voor intakegesprek (op school) Leidraad is intakeformulier Geef informatie mee Benadruk medewerking ouders Let tijdens het gesprek mogelijk op: faalangst hoogbegaafdheid bijv. ADHD

12 GESPREK OUDER(S) EN KIND
Groepssamenstelling na intakegesprekken Vraag ouders akkoord leerkracht te informeren/betrekken Overleg bij twijfel met de leerkracht Ondertekenen contract door ouders en perspectief trainer

13 TRAINING EN EVALUATIE ALGEMEEN Informatiemap maken
Gesprek plannen directie INFORMATIE t.b.v. AFSPRAAK Wat is filosofie/visie school Doelstelling Stichting Wijze Moeders Inhoud training INFORMATIE VAN SCHOOL Beschikbare ruimte Grootte groep Naschools of deels onder schooltijd Periode Op voordracht leerkracht of vanuit de ouders TRAINING EN EVALUATIE

14 START TRAINING Volgens raamwerk Ik ben oké (7 bijeenkomsten) Tussentijds evalueren met de ouders (en evt. leerkracht) Houd bevindingen bij EVALUATIES Evaluatie ouders volgt na ca. 2-3 weken na afloop training Na evaluatiegesprekken ouders volgt procesevaluatie school

15 REACTIES UIT EVALUATIES
Meer zelfvertrouwen Bewuster van eigen kunnen en gevoelens Beter kunnen verwoorden Vrijer gedrag CONCLUSIES Ouders zijn positief over effect van de training Ouders zijn positief dat de training in het naschoolse traject wordt georganiseerd Ouders zien graag dat leerkracht meer op de hoogte is van de inhoud training

16 AANBEVELINGEN ALGEMEEN Informatiemap maken Gesprek plannen directie
INFORMATIE t.b.v. AFSPRAAK Wat is filosofie/visie school Doelstelling Stichting Wijze Moeders Inhoud training INFORMATIE VAN SCHOOL Beschikbare ruimte Grootte groep Naschools of deels onder schooltijd Periode Op voordracht leerkracht of vanuit de ouders AANBEVELINGEN

17 DE VOORBEREIDING AANBEVELINGEN VANUIT STICHTING WIJZE MOEDERS
Informatiemap vanuit Stichting aan schooldirectie sturen Geef lezing voor leerkrachten en ouders Houd intakeprocedure aan Laat ouders overeenkomst tekenen Contra-indicaties DE VOORBEREIDING


Download ppt "NA SCHOOLS BREDE SCHOOL IK BEN OKÉ."

Verwante presentaties


Ads door Google