De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

PITSTOP. Programma 9u15 – 9u30: ontvangst 9u30 – 10u: evaluatie ‘09-’10 10u – 10u45: ervaringen scholen ‘09-’10 10u45 – 11u15: projectvoorstel ‘10-’11.

Verwante presentaties


Presentatie over: "PITSTOP. Programma 9u15 – 9u30: ontvangst 9u30 – 10u: evaluatie ‘09-’10 10u – 10u45: ervaringen scholen ‘09-’10 10u45 – 11u15: projectvoorstel ‘10-’11."— Transcript van de presentatie:

1 PITSTOP

2 Programma 9u15 – 9u30: ontvangst 9u30 – 10u: evaluatie ‘09-’10 10u – 10u45: ervaringen scholen ‘09-’10 10u45 – 11u15: projectvoorstel ‘10-’11 11u15: vragen

3 Concept Basisonderwijs -Preventief karakter: risicovolle schoolloopbaan positief ombuigen -Richt zich op de hele klas -Werken rond weerbaarheid en zelfbeheersing -Methodiek Rots & Water

4 Evaluatie 2009-2010 -4 scholen - 3 scholen 5 de leerjaar / 1 school 6 de leerjaar -Totaal 82 kinderen en 4 leerkrachten bereikt -1 opstartvergadering met de school -1 oudercontact -5 sessies met de leerlingen en leerkracht -Evaluatie en bijsturing per sessie samen met de leerkracht -Terugkomdag

5 De methodiek Rots & Water  Sessie 1: rotshouding versus waterhouding  Sessie 2: stevig staan= gronden  Sessie 3: rust- en krachtcentrum=centreren  Sessie 4: aandacht richten,doelen stellen= focussen  Sessie 5: omgaan met grenzen  Uitreiking getuigschrift

6 Evaluatie leerkrachten 2009-2010 -Meer verbondenheid in de klas -Bevordert onderlinge communicatie -Positieve verandering van gedrag bij leerling(en) -Versterking van eigen begeleidershouding -Instrument bij conflicthantering

7 Evaluatie leerlingen 2009-2010  Groepsgesprek en vragenlijst  79 kinderen positief over de deelname  Over zichzelf: Meer zelfvertrouwen / m’n mening en nee durven zeggen / beter concentreren / mezelf beter leren kennen / minder boos worden  Over de klas: Over elkaar geleerd / soms rustiger / beter opletten / pesten elkaar niet meer / minder ruzie en beter samenwerken

8 Evaluatie begeleiding 2009-2010 -Leerlingen/leerkrachten inzicht in eigen functioneren -bevordert positief zelfbeeld -Evenwicht tussen actie en reflectie -Effecten zien ifv aantal sessies -Afstemming verwachtingen van school/leerkracht -Groepsdynamiek kan veranderen

9 Getuigenissen

10 Aandachtspunten -Te grote klassen: opsplitsen is nodig -Nood aan een informatieavond voor de ouders -Nood aan een breed draagvlak: sessies voor het hele team, extra ondersteuning van de leerkracht, betrokkenheid CLB

11 Aandachtspunten -Op voorhand goed de doelstellingen doorspreken zodat iedereen dezelfde verwachtingen heeft -De leerkracht moet hier voor openstaan en erachter staan, het moet een meerwaarde zijn -Selectie van de school in functie van de doelstelling: risicovolle schoolloopbaan ombuigen

12 Positieve punten -Evolutie is merkbaar -Het werd ervaren als een meerwaarde -Het is een instrument om mee verder aan de slag te gaan

13 Voorstel 2010-2011 -4 scholen basisonderwijs -5de leerjaar of 6de leerjaar -Elke scholengroep mag 1 school voordragen voor 18 juni 2010 -Gezamenlijk startmoment in september: duidelijke uitleg van doelstellingen, verwachtingen,…

14 Voorstel per school -Voorbereidend gesprek met directie, leerkracht en SOO -Ouderavond met CLB -Sessie met het leerkrachtenteam (een half dagdeel) -Sessie met de leerkracht -Sessie 1 (eventueel in 2 groepen) tot en met sessie 6 -Sessie met de leerkracht -Evaluatiegesprek met directie, leerkracht en SOO -Terugkomdag met de leerlingen

15 Voorstel per school in tijd -Week 1: Voorbereidend gesprek (1,5u) -Week 2: Sessie met het leerkrachtenteam (een half dagdeel) -Week 2: sessie 1 (een VM of NM) -Week 2: Ouderavond met CLB (1,5u) -Week 3: sessie 2 -Week 4: sessie 3 -Week 4: sessie met de leerkracht -Week 5: sessie 4 -Week 6: sessie 5 -Week 7: sessie 6 -Week 7: sessie met de leerkracht -Evaluatiegesprek met directie, leerkracht en SOO -Terugkomdag met de leerlingen

16 Doelstellingen van de extra sessies -Sessie met het leerkrachtenteam: een breder draagvlak creëren -Ouderavond: ouders informeren -Sessie met de leerkracht: coachen van de leerkracht

17 Timing -19 mei 2010: voorstelling coördinerende directies + CLB -Vrijdag 18 juni: definitieve selectie van de 4 scholen -Week van 6 september: gemeenschappelijk opstartmoment (2u) -School 1: van 6 september 2010 tot 22 oktober 2010 -School 2: van 8 november 2010 tot 17 december 2010 -School 3: van 17 januari 2011 tot 25 februari 2011 -School 4: van 14 maart 2011 tot 6 mei 2011

18 Inschrijving Pitstop -School: -Leerjaar + naam leerkracht: -Emailadres leerkracht: -Reden tot deelname (doelstelling: risicovolle schoolloopbaan ombuigen): -Voorkeur periode: Wenst deel te nemen aan Pitstop basis en is akkoord met de sessies binnen het projectvoorstel. Doormailen voor 18 juni naar veerle.janssens@hasselt.be.

19 Vragen


Download ppt "PITSTOP. Programma 9u15 – 9u30: ontvangst 9u30 – 10u: evaluatie ‘09-’10 10u – 10u45: ervaringen scholen ‘09-’10 10u45 – 11u15: projectvoorstel ‘10-’11."

Verwante presentaties


Ads door Google