De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Workshop MT Opbrengstgericht werken Visie – Opbrengsten – Actie.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Workshop MT Opbrengstgericht werken Visie – Opbrengsten – Actie."— Transcript van de presentatie:

1 Workshop MT Opbrengstgericht werken Visie – Opbrengsten – Actie

2 Inhoud workshop Inleiding opbrengst gericht werken
Inventarisatie opbrengsten gekoppeld aan visie Maken van een draaiboek

3 Presentatie OGW Op basis van presentatie Juliette Vermaas voor School aan Zet.

4 Wat is OGW? Opbrengstgericht werken is het: systematisch en
doelgericht werken aan het maximaliseren van de onderwijsprestaties waarbij alle betrokkenen zich laten sturen door de uitkomsten van verschillende prestatiemetingen op basis waarvan gericht actie wordt ondernomen om doelstellingen en activiteiten aan te passen.

5 Doel OGW Niet alleen richten op prestaties (terugkijken), maar resultaten analyseren en gebruiken om vooruit te kijken: Hogere verwachtingen/doelen stellen. Feedback geven. Gebruik van metingen om ontwikkelingen te volgen van leerling/docent. Consequenties verbinden aan de analyses: bijsturen/verbeteren. Hierdoor bijdrage leveren aan school-ontwikkeling en verantwoording: Gerealiseerde leerwinst inzichtelijk maken. Beter onderbouwde verantwoording over wat effectief is in de klas.

6 Samen OGW Het verhogen van opbrengsten vraagt om vooruit kijken, doelen stellen en op basis daarvan onderwijs beter inrichten. Daarvoor moet je behaalde resultaten analyseren en interpreteren. OGW biedt hiervoor een systematische aanpak. OGW vraagt gezamenlijke verantwoordelijkheid en betrokkenheid van: Leerlingen en ouders Docenten Teamleiders Schoolleiding Kwaliteitszorgmedewerkers

7 Zes bouwstenen van OGW

8 9 stappen van OGW een visie hebben op leren en onderwijs waarin hoge verwachtingen van de school, zichzelf en de leerlingen centraal staan, de visie vertalen in heldere en meetbare (leer)doelen, op basis hiervan het onderwijs in richten, sturen op het realiseren van de gewenste doelen door (prestatie-) afspraken met docenten/leerlingen, hiertoe de vorderingen (zowel harde resultaten als zachte vaardigheden) continu meten, deze analyseren (in hoeverre zijn doelen/normen bereikt, hoe is dat per klas/leerjaar/vak/docent en in vergelijking met vorig jaar), de resultaten verklaren (waar ligt het aan?), de resultaten bespreken door feedback te geven aan en te krijgen, op basis van de feedback de activiteiten/werkwijze bijstellen.

9 Hiervoor is nodig: Planmatige aanpak Een opbrengstgerichte cultuur

10 Plantmatige aanpak (wat ga je bereiken, hoe ga je dat meten,
Plan: Samen niet-onderhandelbare doelen vaststellen en vastleggen in resultaatafspraken (wat ga je bereiken, hoe ga je dat meten, wanneer is het resultaat bereikt?)

11 Opbrengstgerichte cultuur
Hoge doelen en verwachtingen van jezelf en van elkaar Structureel analyseren Verbeteren: actie! open en veilige cultuur voor reflectie en feedback

12 Succesfactoren Gezamenlijke verantwoordelijkheid voor visie, doelen, resultaatafspraken: vakmanschap! OGW-cultuur: docenten en leerlingen hebben hoge verwachtingen van zichzelf en van elkaar. open en heldere communicatie, onderling en naar leerlingen en ouders: feedback! Planmatige aanpak (o.b.v. resultaten) tot in het klaslokaal. Samenwerking en afstemming: ontwikkeling tot lerende gemeenschap, keuzes o.b.v. feiten!

13 Motivatie

14 Opdracht: Verkenning visie
Deze opdracht is bedoeld om de kern uit de visie te pakken en deze te checken op de opbrengsten die in organisatie zichtbaar zijn ,gekoppeld aan deze visie. Werkvorm: Visie en opbrengsten.

15 Opdracht: Maken draaiboek
Over 1 (of 2 jaar) komt de regionale omroep op je school en maakt een documentaire over Opbrengst Gericht Werken op deze school. Ze zijn met name nieuwsgierig welke stappen het MT heeft gezet om dit zo succesvol te laten zijn. Maak een draaiboek om deze documentaire te kunnen verfilmen en doe dit straks ook.  Werkvorm: Maken draaiboek.


Download ppt "Workshop MT Opbrengstgericht werken Visie – Opbrengsten – Actie."

Verwante presentaties


Ads door Google