De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Meerwaarde van eigentijds onderwijs

Verwante presentaties


Presentatie over: "Meerwaarde van eigentijds onderwijs"— Transcript van de presentatie:

1 Meerwaarde van eigentijds onderwijs
Onderzoek naar niet cognitieve resultaten bij Pleion-scholen Lou Brouwers Onderzoeksconferentie 4 juni 2014

2

3 Doel Het geven van inzicht in het effect van eigentijds onderwijs op sociale competenties (om te leren) van leerlingen Het leren van elkaar over effectieve interventies voor het ontwikkelen van sociale competenties van leerlingen Het onderzoek is verkennend. De effecten zijn daadwerkelijk gemeten.

4 Vraagstelling Wat zijn kernwaarden van Pleion-onderwijs en welke effecten kunnen we daarvan verwachten? Wat is vanuit de praktijk van docenten, leerlingen, ouders en schoolleiding zichtbaar van het effect van Pleion-onderwijs op sociale competenties van leerlingen? Welke informatie en indicatoren bieden de mogelijkheid om te intervenieren door docenten, schoolleider, leerlingen en ouders? Wat zijn effectieve interventies bij het ontwikkelen van sociale competenties?

5 Vooronderzoek: Werkbijeenkomst schoolleiders Pleion-scholen Literatuuronderzoek Kwantitatief onderzoek: 7 Pleion-scholen, 2 reguliere scholen, leerlingen klas 1,4 en 6 1991 respondenten Kwalitatief onderzoek: 5 Pleion-scholen, groepen leerlingen, docenten en ouders 129 respondenten

6 Resultaten kwantitatief onderzoek
Leerlingen bij Pleion-scholen scoren hun competenties voor inzetten van leerstrategieën en samenwerkend leren hoger dan leerlingen in het regulier onderwijs. Voor zelfreflectie is ook een beperkter verschil zichtbaar Leerlingen bij Pleion-scholen ervaren meer ruimte en iets meer ruggensteun in hun school dan leerlingen in het regulier onderwijs

7 Resultaten kwalitatief onderzoek- 1
Concrete good practices! Onderwijsprogramma: In onderbouw leeraanbod rond zelfsturend leren en ook ruimte voor experimenteren leerlingen Verbinden van leren leren aan zaakvakken: eigenaarschap reflectieproces bij leerling Open opdrachten binnen een heldere structuur – spelregels Creatieve vakken en reële opdrachten inzetten

8 Resultaten kwalitatief onderzoek -2
Docententeam: Vraaggericht werken en coachende vaardigheden gericht op omgaan met nieuwe werkvormen Samenwerken bij vakoverstijgende opdrachten en begeleiden van leerlingen op leerdomein, -plein Benaderbaar voor leerling: fysiek en in houding Management: Kleine teams verantwoordelijk voor onderwijs Voorleven van onderwijsvisie Scholingsbeleid voor docenten en faciliteren ontwikkelen professionele standaarden

9 Relevantie van onderzoek
Pleion-scholen: Verder ontwikkelen van onderwijsprogramma’s en begeleiding. Docenten en schoolleiding krijgen via goodpractices inzicht in wat werkt en wat niet. Starten van de dialoog over opbrengstgericht werken bij competenties voor zelfsturend leren met stakeholders Andere scholen: Kennis om een eerste stap te gaan zetten met het ontwikkelen van sociale competenties (om te leren) bij leerlingen

10 Meer informatie? Publicatie beschikbaar eind juni Lou Brouwers, Marius van Zandwijk,


Download ppt "Meerwaarde van eigentijds onderwijs"

Verwante presentaties


Ads door Google