De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Zorgtoewijzing van hulpvraag tot nazorg

Verwante presentaties


Presentatie over: "Zorgtoewijzing van hulpvraag tot nazorg"— Transcript van de presentatie:

1 Zorgtoewijzing van hulpvraag tot nazorg

2 Passend onderwijs Geen indicatiestelling meer door REC
Samenwerkingsverband V(S)O Geld volgt zorg

3 Zorg Zorg is ondersteuningsvraag die te maken heeft met ;
Ontwikkelingsperspectief Onderwijsperspectief

4 De driehoek Sterke basis Zorg waar nodig Speciaal als moet

5 De basis; 8 referenties + ondersteuningsprofiel
1. De school heeft een goed pedagogisch-didactisch klimaat en is fysiek en sociaal veilig. 2. De school heeft zicht op de ontwikkeling en vorderingen van alle leerlingen en legt deze vast in het digitaal leerlingvolgsysteem. 3. De school werkt opbrengstgericht en handelingsgericht en investeert gericht in het versterken van de handelingsbekwaamheid en competenties van haar personeel. 4. De school heeft een ondersteuningsprofiel dat deel uitmaakt van een regionaal dekkend aanbod en waarin is vastgelegd hoe zij tegemoet komt aan uiteenlopende onderwijsbehoeften van leerlingen 5. De school heeft een effectieve interne ondersteunings- en begeleidingsstructuur en geeft actief invulling aan de verbinding tussen deze interne structuur en ondersteuning en begeleiding door kernpartners om de school. 6. De school stelt jaarlijks de effectiviteit van de ondersteuning en begeleiding vast en past het beleid aan als op grond van toetsresultaten blijkt dat leerlingen met een stagnerende onderwijsleerlijn onvoldoende progressie hebben gemaakt ten opzichte van het moment waarop ondersteuning is gestart. 7. De school neemt leerlingen zorgvuldig aan en draagt leerlingen zorgvuldig over volgens vastgesteld beleid op school-, bestuurs- en samenwerkingsverband niveau 8. De school zorgt voor een heldere afstemming van rollen en verantwoordelijkheden van leerling, ouders, docenten en ondersteuners ten aanzien van de ontwikkeling van de leerling en betrekt ouders bij beslissingen die hun kind betreffen.

6 Indiceren en arrangeren
Indicatiestelling leerling Reguliere school met uitgebreide mogelijkheid (breed profiel) Reguliere school met toewijzing extra voorziening (rugzakje –nieuwe –stijl) Plaatsing speciale setting Financiering per school Financiering per leerling

7 indiceren =Ondersteuningsvraag
Kennen we de vraag? (waar ligt de behoefte?) Wie praten mee? (welke partijen zijn verantwoordelijk) Ondersteuningsvraag (gericht op handelen)

8 De cirkel 4 domeinen 1 kind 1 plan

9 Simpeler en zelfde taal
Samen 1kind 1 plan Handelingsgericht werken

10 ondersteuningsroute Nu in praktijk….


Download ppt "Zorgtoewijzing van hulpvraag tot nazorg"

Verwante presentaties


Ads door Google