De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Het werk van de Inspectie van het Onderwijs binnen het Praktijkonderwijs Flitsbijeenkomst 10, 17 en 25 september 2012 Paul Prior.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Het werk van de Inspectie van het Onderwijs binnen het Praktijkonderwijs Flitsbijeenkomst 10, 17 en 25 september 2012 Paul Prior."— Transcript van de presentatie:

1 Het werk van de Inspectie van het Onderwijs binnen het Praktijkonderwijs Flitsbijeenkomst 10, 17 en 25 september 2012 Paul Prior

2 Bepaling van de kwaliteit (toezichtkader 2009) Opbrengsten Onderwijsproces Categorie 1: aanbod Categorie 2: pedagogisch-didactisch handelen Categorie 3: klimaat Categorie 4: zorg en begeleiding Kwaliteitszorg Handhaving wet- en regelgeving

3 Wet op het voortgezet onderwijs Artikel 10f. Praktijkonderwijs Praktijkonderwijs bestaat uit: aangepast theoretisch onderwijs, persoonlijkheidsvorming, het aanleren van sociale vaardigheden worden verzorgd en een gedeelte waarin de leerling wordt voorbereid op het uitoefenen van functies op de arbeidsmarkt.

4 Wet op het voortgezet onderwijs Artikel 10f. Praktijkonderwijs Praktijkonderwijs wordt zo veel mogelijk op basis van de kerndoelen verzorgd en is er op gericht dat leerlingen zo veel mogelijk het referentieniveau Nederlandse taal en het referentieniveau rekenen bereiken die voor het praktijkonderwijs zijn vastgesteld op grond van artikel 2, tweede lid, aanhef en onderdeel c, van de Wet referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen. Praktijkonderwijs bereidt de leerling voor op functies binnen de regionale arbeidsmarkt op een niveau dat ligt onder het niveau van de assistentopleiding, bedoeld in artikel 7.2.2, eerste lid, onderdeel a, van de Wet educatie en beroepsonderwijs

5 Indicatoren voor de resultaten 1.De leerlingen in het praktijkonderwijs ontwikkelen zich volgens een individuele leerroute. Normering: Alle leerlingen hebben een IOP Aandachtspunten hierbij zijn o.a: o De startsituatie o Na het tweede jaar een uitstroomprofiel; o De inhoud van het onderwijsprogramma o De betrokkenheid van de leerling en ouders is duidelijk. (leerling is mede-eigenaar van het IOP) o Het IOP is een levend document.

6 2.De leerlingen behalen het opleidingsniveau dat mag worden verwacht. o Normering: 90 % van de leerlingen heeft na het verlaten van de school (peilmoment: 1 oktober) een arbeidsplek (praktijkplek) passend bij zijn mogelijkheden of volgt een vervolgopleiding 3.De leerlingen van het praktijkonderwijs functioneren naar verwachting in de vervolgopleiding of het werkveld. o Normering: 70 % van de leerlingen heeft één jaar na het verlaten (peilmoment 1 oktober) van de school een arbeidsplek (praktijkplek) passend bij zijn mogelijkheden of volgt een vervolgopleiding Suggesties voor een andere normering of andere resultaat- indicatoren: p.prior@owinsp.nl donderdag 17 juli 2014 6

7 Leerstofaanbod De aangeboden leerinhouden in de onderbouw voldoen aan de wettelijke vereisten. De school met een substantieel percentage taalzwakke leerlingen heeft bij alle vakken een aanbod aan leerinhouden dat past bij de talige onderwijsbehoeften van deze leerlingen. Referentieniveaus: 1F voor rekenen en taal streefniveau

8 JaarstukkenOpbrengstenSignalen Organisatie- geheugen Analyse Interventies kwaliteit Onderzoek Toezichtarrangement Interventies naleving Het proces van risico-gerichte toezicht op de scholen


Download ppt "Het werk van de Inspectie van het Onderwijs binnen het Praktijkonderwijs Flitsbijeenkomst 10, 17 en 25 september 2012 Paul Prior."

Verwante presentaties


Ads door Google