De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Datagestuurd werken op de Ambelt Oosterenk

Verwante presentaties


Presentatie over: "Datagestuurd werken op de Ambelt Oosterenk"— Transcript van de presentatie:

1

2 Datagestuurd werken op de Ambelt Oosterenk
SWPBS conferentie 2013 door: T.Heimerikx (Regio-directeur) en J. Bijker (Intern Begeleider) datum: 15 november 2013

3 Huidige stand van zaken Binnen de Ambelt = pilot SO Oosterenk
volledige team is geschoold vanuit Windesheim Stuurgroep en coach Matrix gedragsverwachtingen uitdiepen op basis van respect, veiligheid en verantwoordelijkheid positief bekrachtigen, beloningssysteem concreet gang- en pleininterventies op basis van data didactische lijn t.a.v. lezen in ontwikkeling voortdurend bewustwording binnen het team van het gedachtegoed SWPBS SWPBS wegzetten in groepsplan

4 Interventies in de klas,
Gedrags Functie Analyse (GFA) Individueel pedagogisch handelingsplan Oudertraining en begeleiding Multidisciplinaire aanpak 3-5% Enkele leerlingen (hoog risico) Individuele interventies 7-10% Sommige leerlingen (risicoleerlingen) Interventies in de klas, in kleine groepen Intensieve training sociale vaardigheden Individuele pedagogische begeleiding Preventieve groepstraining voor ouders Individuele didactische begeleiding Trainen sociale vaardigheden Positieve, proactieve benadering Onderwijzen van gewenst gedrag Actief toezicht houden Positieve beloningssystemen Consequente, duidelijke sancties Gedragsaanpak op basis van geregistreerde gegevens 85-90% Alle leerlingen schoolbrede aanpak

5 Vijf pijlers (SW)PBS Kop Schoolbrede aanpak vanuit gedeelde waarden
Subkop Platte tekst Schoolbrede aanpak vanuit gedeelde waarden Gericht op preventie. Positieve insteek; versterken van gedrag aan de hand van heldere, eenduidige verwachtingen ten aanzien van gedrag. Planmatige aanpak op basis van data. Partnerschap met ouders en samenwerking met de keten.

6 Vanuit welk doel werken met data?
Kop Subkop Platte tekst Vanuit welk doel werken met data? nodig om een beslissing te onderbouwen/ te komen tot beleidsvorming implementatie te monitoren wat speelt er? Inzetten van welke interventie? Wat werkt en wat niet?

7 Oefening Kop Subkop Platte tekst Ben jij een datatijger binnen jouw school? Schrijf op een post-it welke data jullie verzamelen op de school waar je werkt? Individueel laten opschrijven, post-it. Daarna op flapover, bespreken.

8 Ambelt Oosterenk SO – cluster 4

9 Ingezette interventies: Kop
Leerkrachtgedrag aanpassen; verspreiden op het plein (specifiek zandbak jonge kinderen), gelijktijdig met je klas naar buiten. Positief bekrachtigen bij gewenst gedrag; munt als beloning. Gedragsverwachtingen helder maken aan de hand van de gekozen waarden; per onderdeel op het plein, visualiseren In de klas les geven over deze gedragsverwachtingen; koppelen aan methode Leefstijl. Kop Subkop Platte tekst

10


Download ppt "Datagestuurd werken op de Ambelt Oosterenk"

Verwante presentaties


Ads door Google