De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

STOP4-7 programma Samen sterker Terug Op Pad.

Verwante presentaties


Presentatie over: "STOP4-7 programma Samen sterker Terug Op Pad."— Transcript van de presentatie:

1 STOP4-7 programma Samen sterker Terug Op Pad

2 ACHTERGROND Gegroeid uit onderzoeksproject Universiteit Gent
Evidence-based Preventie/vroege interventie Contextgericht Gedragstherapeutisch en oplossingsgericht Gesubsidieerd door het ministerie van de Vlaamse gemeenschap, departement Gezin en Welzijn, via Kind&Gezin.

3 CONCREET Trainings- en behandelingsprogramma: intakefase + 10 weken training (fase 1) + 3 maanden individuele ondersteuning om verandering te consolideren (fase 2). Groepstraining: ouder- en leerkrachttraining rond opvoedingsvaardigheden en kindtraining in sociale- en probleemoplossingsvaardigheden. individuele ondersteuning in de concrete leefsituatie van het kind in het gezin en de klas.

4 DOELGROEP EN INDICATIESTELLING
Voor kinderen tussen 4 en 7 jaar met externaliserende gedragsproblemen (CBCL en/of TRF moet klinisch scoren). Ouders willen en kunnen deelnemen aan het trainingsprogramma en ook aan fase 2. School bereid tot deelname aan het trainingsprogramma en ook aan fase 2.

5 DOELEN Het versterken van sociale vaardigheden en probleemoplossend denken van jonge kinderen. Het versterken van de ouders in hun opvoedingsgedrag en hun opvoedende relatie met hun kinderen. Empowerment via oplossingsgericht werken. Het versterken van leerkrachten in hun aanpak van gedragsproblemen in de klas. Handvaten geven om deze problemen te voorkomen en te hanteren.

6 KINDTRAINING Groep van maximum 10 kinderen 10 x 1 dag per week
Pedagogische accenten: zeer veel positieve bekrachtiging sterk gestructureerd dagverloop

7 KINDTRAINING Vaardigheidstraining: Rolneming Zelfcontrole
Probleemoplossing Samenwerken en samenspelen ontspanning Inoefenen tijdens vrije momenten

8 OUDERTRAINING Gebaseerd op Parent Management Training (Patterson)
10 x 1 namiddag per week (2u) Opvoedingsvaardigheden aanleren, inoefenen en versterken Interactief Transfer kindtraining Observeren en eventueel participeren in de kindtraining Begeleiding aan huis na afspraak

9 LEERKRACHTTRAINING Aanpak gedragsproblemen in de klas 4 x 1 voormiddag
Competentieversterkend Transfer kindtraining Ondersteuning op school na afspraak Observeren en participeren in de kindtraining

10 AANMELDING AANMELDING: Rechtstreeks door ouders
Doorverwijzing door scholen en andere hulpverlenende diensten Samenwerking met CLB’s Training en begeleiding is gratis omwille van de hoge inzet van ouders en kind.

11 OPVOLGING Gedurende 6 maanden na de consolidatiefase kunnen nog enkele huisbezoeken en eventueel schoolbezoeken gepland worden in overleg met ouders en leerkracht. Indien nodig wordt samen met ouders gezocht naar bijkomende specifieke hulp. Opvolging gedragsevolutie van het kind aan de hand van vragenlijsten en testen.

12 CONCLUSIES Kinderen reageren positief op dagstructuur en complimenten
Ouders zeggen vooral rustiger, positiever en consequenter te reageren Oudergroep werkt ondersteunend Leerkrachten geven aan moeilijk gedrag in de klas beter te kunnen hanteren


Download ppt "STOP4-7 programma Samen sterker Terug Op Pad."

Verwante presentaties


Ads door Google