De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

SUPER SIM = project rond kleuterparticipatie en kinderarmoedebestrijding.

Verwante presentaties


Presentatie over: "SUPER SIM = project rond kleuterparticipatie en kinderarmoedebestrijding."— Transcript van de presentatie:

1 SUPER SIM = project rond kleuterparticipatie en kinderarmoedebestrijding

2 Wat? •Een positieve en preventieve aanpak rond kleuterparticipatie door het sensibiliseren van ouders over het belang van kleuteronderwijs.

3 Waarom? •Kleuterparticipatie = belangrijke strategie in bestrijding van kinderarmoede •Kleuterschool= basis voor goede start in de lagere school •Kleuterparticipatie: –kindjes zijn ingeschreven –Kindjes zijn regelmatig aanwezig op school •Veel actoren die inzetten op kleuterparticipatie, maar nog steeds verlaat 1 op 7 van de Gentse jongeren de schoolbanken zonder een diploma.

4 Hoe? •Super Sim-verjaardagskaartje op 2 jaar •Consult K&G: Super Sim-geschenkje en gesprek rond KP •Eerste schooldag: Super Sim-rugzakje •Regelmatig afwezig op school: “We missen je-kaartje” •Indien nodig huisbezoek •Opzet: samenwerking versterken en zo “het net dichten”

5 (vervolg) Hoe? •Vervolg op Super Sim I •Beperkt tot wijken met de meeste GOK-leerlingen en met de scholen die het slechtst scoren wat betreft kleuterparticipatie •Meer in samenwerking met lokaal ingebedde actoren; •bijdragen aan een sterkere startpositie van kansarme en/ of allochtone kinderen; •Samenwerking versterken tussen de verschillende actoren die rechtstreeks of onrechtstreeks actief zijn op het vlak van kleuterparticipatie: uitbouw van ketenmanagement.

6 Wie? doelgroep •Niet langer volledig Gentse grondgebied: selectie van kansarme wijken; nl. –Muide –Sluizeken-Tolhuis-Ham –Brugse Poort-Rooigem –Bloemekenswijk –Nieuw Gent

7 (vervolg) Wie ? (partners) •Alle kinderen geboren in deze wijken die in 2013 naar de eerste kleuterklas moeten gaan. •Specifieke aandacht voor die groepen die ondervertegenwoordigd zijn in het kleuteronderwijs. •Extra aandacht voor nieuwe EU-burgers

8 Wie? partners •Integratiedienst Stad Gent •Kind & Gezin •Inloopteams (De Sloep, Reddie Teddy, Brugse Poort) •Pedagogische Begeleidingsdienst •Lokaal Overleg Platform Onderwijs •Lokaal Overleg Opvoedingsondersteuning Gent •OCMW Gent •Kleuterscholen •vzw SIVI •Cel Armoedebestrijding Stad Gent •Centrum voor Leerlingenbegeleiding •…

9 Wanneer? •Super Sim I: dec 2011- juni 2013 •Super Sim II: september 2013 – juni 2014 •Verzending verjaardagskaartjes: maart, september •Dozen kunnen ganse jaar afgehaald worden •Rugzakjes worden meegegeven op eerste schooldag •Afwezigheidskaartjes en huisbezoeken lopen ganse schooljaar

10 Vragen ?


Download ppt "SUPER SIM = project rond kleuterparticipatie en kinderarmoedebestrijding."

Verwante presentaties


Ads door Google