De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Grensoverschrijdende participatie van leerlingen en leerkrachten

Verwante presentaties


Presentatie over: "Grensoverschrijdende participatie van leerlingen en leerkrachten"— Transcript van de presentatie:

1 Grensoverschrijdende participatie van leerlingen en leerkrachten
Patrick Poelmans Agentschap voor Onderwijsdiensten Dinsdag 25 maart 2014

2 Inhoud Het Agentschap voor Onderwijsdiensten Leerlingen Leerkrachten
Enkele reflecties

3 I. AgODi

4 AgODi heeft als missie Als betrouwbare partner tussen beleid, scholen en andere actoren, bijdragen tot kwaliteitsvol onderwijs voor iedereen.

5 Kerntaken administratieve en financiële dienstverlening voor scholen, personeelsleden en ouders Het ondersteunen en informeren van scholen Het nagaan of de middelen correct worden gebruikt Bijdragen tot gelijke kansen (leerplichtcontrole, LOP,…) Beleidsuitvoering én –evaluatie Financieringswet

6 Deeltijds kunstonderwijs 174.102 Totaal 1.301.904
Leerlingen (schooljaar ) Basisonderwijs Secundair onderwijs Deeltijds kunstonderwijs Totaal

7 Scholen (schooljaar 2013-2014)
Basisonderwijs 2.576 Secundair onderwijs 1.080 Centra deeltijds onderwijs 109 Deeltijds Kunstonderwijs 168 Centra voor leerlingenbegeleiding 72 Totaal 4.005

8 Personeelsleden (cijfers jaarverslag 2012)
Gewoon basisonderwijs 60.377 Buitengewoon basisonderwijs 9.620 Gewoon secundair onderwijs 69.507 Buitengewoon secundair onderwijs 8.296 HBO5 Verpleegkunde 1.203 Deeltijds Kunstonderwijs 5.708 Andere (CLB’s, internaten, pedagogische begeleiding) 6.270 Totaal

9 Samenwerking AgODi en DUO
Samenwerkingsovereenkomst Problematische afwezigheden Zorgwekkende dossiers doorgegeven aan DUO Leerplichtcontrole Uitwisseling gegevens ingeschreven leerlingen Overleg/wisselleren

10 II. De leerlingen

11 Nederlandse leerlingen in Vlaams onderwijs
per verblijfplaats

12 Leerlingen wonend in Nederland en schoollopend in Vlaams onderwijs

13 Leerlingen wonend in Nederland en schoolgaand in gewoon Vlaams kleuteronderwijs

14 Instroom in Vlaanderen en uitstroom naar Nederland in lager en secundair onderwijs
Gemiddelde verhouding secundair: 1 op 11 Gemiddelde verhouding lager: 1 op 6

15 Instroom in Vlaanderen en uitstroom naar Nederland leerplichtige leerlingen (6-17 j)

16 Aandeel van “instromers” per graad en onderwijsvorm secundair onderwijs

17 Instromers in het Vlaams basisonderwijs per fusiegemeente

18 Instromers in het Vlaams secundair onderwijs per fusiegemeente

19

20

21

22 III. De leerkrachten

23 Nederlandse leerkrachten* in het Vlaams onderwijs
*Nederlandse nationaliteit + Nederlandse verblijfsplaats (grensarbeiders) met lesopdracht op 1/2

24 Herkomst van de Nederlandse ‘grensarbeiders’
Breda, Maastricht : Amsterdam, Hulst, Tilburg : Sluis, Sittard : 2 overige gemeenten 1

25 Aanstelling van de Nederlandse ‘grensarbeiders’
2008

26 Aanstelling van de Nederlandse ‘grensarbeiders’
2014 Toename basisonderwijs

27 Aanstelling Nederlandse ‘grensarbeiders’

28 Aanstelling Nederlandse ‘grensarbeiders’

29 Nederlandse ‘grensarbeiders’ in het basisonderwijs

30 Inzetbaarheid Nederlandse leerkrachten ondersteunen

31 Inzetbaarheid van Nederlandse leerkrachten faciliteren

32 Inzetbaarheid van Nederlandse leerkrachten faciliteren
Aanleveren van data en methodiek lokale analyses arbeidsmarkt Infosessies ‘Vlaamse onderwijs’ voor Nederlandse leerkrachten Participatie en ondersteuning stuurgroep Interreg-project Tendenzen zonder grenzen (mobiliteitscentrum Zeeland – Antwerpen – Gent)

33 IV. Enkele reflecties Proporties en definities Oorzaken
De meeste “Nederlanders” wonen in Vlaanderen Juiste proporties zien Oorzaken Factor kost? Schoolgeld – maximumfactuur – Kinderopvang Praktijkvakken/beroepsonderwijs/begeleiding “Perceptie” van kwaliteit Internaten Kostprijs overheid? Vergelijkbaar: Fransen in Franstalig onderwijs Europese wetgeving Ont- of aanmoedigen ?


Download ppt "Grensoverschrijdende participatie van leerlingen en leerkrachten"

Verwante presentaties


Ads door Google