De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

VFO-studiedag ‘Naar meer gelijke kansen in en door onderwijs’ – 24 oktober 2003 Lieve Ruelens Wetenschappelijk medewerkster HIVA De uitstroom naar het.

Verwante presentaties


Presentatie over: "VFO-studiedag ‘Naar meer gelijke kansen in en door onderwijs’ – 24 oktober 2003 Lieve Ruelens Wetenschappelijk medewerkster HIVA De uitstroom naar het."— Transcript van de presentatie:

1 VFO-studiedag ‘Naar meer gelijke kansen in en door onderwijs’ – 24 oktober 2003 Lieve Ruelens Wetenschappelijk medewerkster HIVA De uitstroom naar het buitengewoon basisonderwijs: gewikt en gewogen

2 VFO-studiedag ‘Naar meer gelijke kansen in en door onderwijs’ – 24 oktober 2003 # Uitstroom naar het buitengewoon onderwijs: feiten # Zorgverbreding en de uitstroom naar het buitengewoon onderwijs Van Heddegem I., Douterlungne M. & Ghesquière P. (2001), Zorgverbreding in relatie tot het buitengewoon onderwijs, HIVA-K.U.Leuven, Leuven. # De rol van het CLB in de doorverwijzingen naar het buitengewoon onderwijs Ruelens L., Dehandschutter R., Ghesquière P. & Douterlungne M. (2001), Op de wip. De overgang van het gewoon naar het buitengewoon basisonderwijs: analyse van de verwijzingspraktijk in de centra voor leerlingenbegeleiding, HIVA-K.U.Leuven, Leuven. # De rol van het CLB in het nieuwe GOK-beleid Inhoud

3 VFO-studiedag ‘Naar meer gelijke kansen in en door onderwijs’ – 24 oktober 2003 # Toename van het aantal doorverwijzingen naar het buitengewoon onderwijs # Kleuteronderwijs: aandeel lln BO # 1990-1991: 0,5% # 2002-2003: 0,7% # Lager onderwijs: aandeel lln BO # 1990-1991: 4,2% # 2002-2003: 6,7% # Oververtegenwoordiging van kansarme en allochtone leerlingen in het buitengewoon onderwijs Uitstroom naar het buitengewoon onderwijs

4 VFO-studiedag ‘Naar meer gelijke kansen in en door onderwijs’ – 24 oktober 2003 Uitstroom naar het buitengewoon onderwijs

5 VFO-studiedag ‘Naar meer gelijke kansen in en door onderwijs’ – 24 oktober 2003 Uitstroom naar het buitengewoon onderwijs

6 VFO-studiedag ‘Naar meer gelijke kansen in en door onderwijs’ – 24 oktober 2003 # Begin jaren ’90: start ZVB en OVB, stijging aantal doorverwijzingen # Verhoogde uitstroom geanalyseerd: # Aanvankelijk enkel stijging in ZVB-scholen # Andere scholen volgen onder invloed van veranderd doorverwijzingsklimaat # Oorzaken verhoogde uitstroom? # Nieuwe concentratiescholen # Verhoogde signalering/diagnosticering, maar geen gerichte aanpak Zorgverbreding en de uitstroom naar het buitengewoon onderwijs

7 VFO-studiedag ‘Naar meer gelijke kansen in en door onderwijs’ – 24 oktober 2003 # Frequenter overleg # Snellere detectie van onderwijsproblemen # Verschuiving functies taakleerkracht en leerkracht ZVB # Meer differentiatie, maar nog te veel als doel op zich # Nood aan ondersteuning bij aanpak problemen Effect ZVB-middelen

8 VFO-studiedag ‘Naar meer gelijke kansen in en door onderwijs’ – 24 oktober 2003 # Doorverwijzingscriteria en de realiteit van het doorverwijzen # Verantwoordingsprotocollen: kindkenmerken – IQ! # Classificerende diagnostiek: bron van discriminatie # Alibifunctie van het buitengewoon onderwijs # Doorverwijzingsproces # Eerder passieve en uitvoerende rol van het CLB # Scholen sterk determinerend # Scholen signaleren te laat # Minimale rol voor kind en ouders Het CLB en de uitstroom naar het buitengewoon onderwijs

9 VFO-studiedag ‘Naar meer gelijke kansen in en door onderwijs’ – 24 oktober 2003 # Begeleidingsfunctie van het CLB # Vraaggestuurde werking # Consultatieve begeleiding van leerkrachten # Begeleiding én preventie # Accentverschuiving kleuteronderwijs # Risico vraaggestuurde werking # Van een classificerende naar een handelingsgerichte diagnostiek # Gedeelde verantwoordelijkheid met de scholen Rol van het CLB in het GOK-beleid

10 VFO-studiedag ‘Naar meer gelijke kansen in en door onderwijs’ – 24 oktober 2003 # Gerichte aanpak van kansarme en allochtone leerlingen # Identificatie van de leerlingen # Nood aan methodiek # Bijzondere aandacht voor allochtone leerlingen # Afstemming met anderen: # Zorgcoördinatoren # Lokaal Overlegplatform GOK Rol van het CLB in het GOK-beleid


Download ppt "VFO-studiedag ‘Naar meer gelijke kansen in en door onderwijs’ – 24 oktober 2003 Lieve Ruelens Wetenschappelijk medewerkster HIVA De uitstroom naar het."

Verwante presentaties


Ads door Google