De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Iedereen gelijke kansen op school

Verwante presentaties


Presentatie over: "Iedereen gelijke kansen op school"— Transcript van de presentatie:

1 Iedereen gelijke kansen op school
Iedereen gelijke kansen op school ? Dat denken zij ervan Het perspectief van maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren als verruiming van het onderwijsdebat

2

3 Inhoud Korte voorstelling What do you think?
Het project “Elk kind gelijk op school?” De stem van kinderen en jongeren Aanbevelingen en follow up

4 1. What do you think? Participatie van kwetsbare groepen in rapportageproces naar VN-kinderrechtencomité Ruim samenwerkingsverband Ingebed in beleidswerk van UNICEF België Maatschappelijk en politiek debat aanzwengelen

5 2. Elk kind gelijk op school?
Thema : armoede en onderwijs (gelijke kansen) Waarom? De realiteit De conclusies van het VN Comité in zijn rapport van 2010 Zittenblijven Doorverwijzen naar buitengewoon onderwijs Pesten De resultaten van het onderzoek “Dat denken we ervan! Jongeren geraakt door armoede spreken over hun leven” (2010) Doelstellingen: Kinderen en jongeren een stem in onderwijsdebat geven Maatschappelijk debat aanwakkeren Beleidsvoorstellen formuleren en/of ondersteunen

6 2. Elk kind gelijk op school?
Verschillende methodieken - Kinderen (lager onderwijs): postkaartjes

7 2. Elk kind gelijk op school?
Verschillende methodieken - Kinderen (lager onderwijs): postkaartjes - Jongeren (middelbaar onderwijs): interactieve website

8 2. Elk kind gelijk op school?
Verschillende methodieken - Kinderen (lager onderwijs): postkaartjes - Jongeren (middelbaar onderwijs): interactieve website Groepsgesprekken (minigids) Ontmoetingen en conferenties

9 2. Elk kind gelijk op school?
Verschillende methodieken - Kinderen (lager onderwijs): postkaartjes - Jongeren (middelbaar onderwijs): interactieve website Groepsgesprekken (minigids) Ontmoetingen en conferenties Veel samenwerkingen Basis-en secundaire scholen, Initiatieven voor buitenschoolse Opvang, jeugd(welzijns)werk, armoedeorganisaties, Uit de Marge, Vlaams steunpunt voor jeugdwerk voor maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren, Vlaamse Scholierenkoepel, De Puzzel, Kinderparlement Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie, Kinderrechtencommissariaat, Lokaal Overlegplatform Brussel, Onderwijsbeleid Stad Antwerpen. Pedagogische Begeleidingsdienst Stad Gent, Samenlevingsopbouw Vlaanderen, Service du Délégué général aux droits de l’enfant… - Rond de 800 postkaarten en meer dan 150 deelnemers aan gesprekken, debatten enz

10 3. De stem van kinderen en jongeren
Video

11 3. De stem van kinderen en jongeren
Kwaliteit van onderwijs = kwaliteit van relaties Leerkrachten! Tijd Meer tijd voor individuele begeleiding Meer tijd voor “leukere” activiteiten Niet genoeg tijd om problemen te kunnen vertellen Stress en weinig tijd voor verwerken van info School neemt teveel vrije tijd in beslag (geen huiswerk!) Te weinig tijd voor pauze/speeltijden … maar ook: speel- en eettijd oorzaak van stress

12 Ruimte Respect Diversiteit Toiletten Refter Containerklassen
Meer groen Respect Pesten versus plagen Leerkrachten die negatief zelfbeeld en/gedrag bevestigen/versterken Leerkrachten en/of andere begeleiders die roepen Leerkrachten moeten niet alles weten … maar een luisterend oor is belangrijk Diversiteit Rekening houden met verschillen …maar tegelijkertijd iedereen gelijk behandelen

13 Zittenblijven SO Kinderen ervaren dit vaak als noodzakelijke kwaad
Maar kinderen en jongeren hebben vaak voorstellen klaar SO Discriminatie op basis van afkomst; hoofddoekenverbod Grote afstand tussen jongeren en leerkrachten Vooroordelen bij leerkrachten Weinig ondersteuning geld (bv. Schoolbedragen beletten toegang tot bepaalde studierichtingen) Ongelijke maatschappelijke waardering en toekomstperspectieven van bepaalde studierichtingen

14 4. Aanbevelingen en follow up
Voorstelling 7 februari 2013 “School van de ongelijkheid” ombuigen School: waar iedereen op een positieve manier kan leren, groeien en zijn. Te vervoegen op alle actieniveaus (zaak van iedereen) In te schrijven op lange termijn (geen symptoombestrijding) Het kan! Dringend en broodnodig Dialoogcyclus 2013 Nood aan ruim draagvlak Bestaande dynamieken

15 Bedankt Alle feedback, vragen en opmerkingen zijn welkom!
Gaëlle Buysschaert UNICEF België


Download ppt "Iedereen gelijke kansen op school"

Verwante presentaties


Ads door Google