De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Marc Van Gils – Marc Mathyssen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Marc Van Gils – Marc Mathyssen"— Transcript van de presentatie:

1 Marc Van Gils – Marc Mathyssen
De Genietbare school Marc Van Gils – Marc Mathyssen

2 We geloven in de eigen kracht van de school.
Scholen dienen vooral de KIEMKRACHT die er in de eigen school aanwezig is aan te grijpen om te groeien, op eigen kracht te leren en te ontwikkelen. Dat is de basis van kwaliteitszorg

3 We geloven in de eigen kracht van de school.
Die kracht krijgt groeikansen in een sfeer van: Zich goed voelen Graag komen werken Wederzijdse waardering Goede samenwerking Persoonlijke accenten kunnen leggen

4 De school heeft recht op een genietbare directeur
Draag zorg voor jezelf Voorzie momenten voor recreatie Tijd nemen voor rust en ontspanning Tijd nemen voor relaties Tijd nemen om te genieten Relativeren Wat op je afkomt een juiste plaats geven Reflecteren Tijd nemen om stil te staan Afstand nemen om te reflecteren en te genieten van het gedane

5 Jezelf geven wat je nodig hebt, om anderen iets te kunnen geven.
‘Goed’ werken is niet hetzelfde als ‘veel’ werken. Goed in je vel zitten is een voorwaarde om een goede directeur te zijn. Stel niet teveel eisen aan jezelf, leg prioriteiten, verminder het gevoel van overbelasting. Ga op zoek naar nieuwe uitdagingen

6 Bouwen aan een persoonlijke en aangename directeursstijl
Echtheid: blijf jezelf – word jezelf Onvoorwaardelijke acceptatie Respect en waardering Empathie: zich inleven Sensitiviteit: aanvoelen van problemen en emoties Responsiviteit: ondersteuning op het juiste moment en op de juiste manier

7 Relativeren Een poging om tot rust te komen en alles wat op je afkomt een juiste plaats te geven. Problemen van kinderen en jongeren relativeren Het onderwijs relativeren Onszelf relativeren De maatschappelijke verwachtingen relativeren

8 Werken aan een eigen professionaliteit
Zoek en vraag ondersteuning Schoolbestuur Begeleiding Vorming kernteam Een persoonlijk prioriteitsplan Iets zelf willen zorgt voor de vonk om aan de slag te gaan Leren van collega’s Via informele contacten Intervisie en supervisie Nascholing - colloquium

9 Werken aan een eigen professionaliteit
Actiepunt doelstellingen activiteiten Wie is erbij betrokken einddatum

10 Een positief stimulerend klimaat voor de kinderen
Aandacht voor gewone kleine dingen Begroeten Bevestigen Kapstokken voor een goede schoolsfeer Zich veilig voelen Het uitoefenen van invloed in de klas en de school Persoonlijk contact

11 Duidelijke afspraken geven houvast
Afspraken geven veiligheid Het biedt rust Storend gedrag negeren Als het ons niet vooruithelpt, gaan we er niet op in. Kinderen en personeelsleden betrappen op goede dingen

12 De parel zoeken Personeelsleden aanspreken op hun mogelijkheden
Het stellen van hoge verwachtingen: ik geloof in u

13 Verbondenheid Vanuit wederzijdse afhankelijkheid ontstaat verantwoordelijkheidszin Erbij willen horen: verbondenheid

14 Humor - gezelligheid - relativeren
Echte humor brengt kracht en energie Een goed humeur en de bereidheid tot zelfrelativering werken verzachtend

15 Uitdagende leeromgeving
Een breed aanbod Zelfstandig spelen en werken Explorerend beleven Ontwikkelingsondersteunend leren Ontmoeten Een rijke leeromgeving

16 Een team om van te genieten
Rondstemmen Positieve schoolsfeer Zorg dragen voor elkaar Elkaar voldoende ruimte geven

17 Voorkomen van stress Een evenredige taakverdeling
Samenwerking bevorderen Wekelijks overleg Collegiale consultatie Werkgroepen Zo groot mogelijke betrokkenheid Ondersteunend schoolleiderschap Kansen geven voor Nascholing Opvang nieuwe leerkrachten Collegiaal samenwerken werkgroepen

18 Interne ondersteuning en begeleiding
Een intern netwerk van ondersteuning Voor beginnende leerkrachten Voor mensen met ervaring Interne begeleiding Coaching

19 Aandacht voor reflectie, evaluatie en feedback
Af en toe halt houden en alles op een rij zetten Geef wat goed is, ook de nodige aandacht Gebruik speelse werkvormen Inbouwen in het dagelijks functioneren van de school

20 Ik zei haar « wat ben je toch een slecht mens » en ze werd nog slechter Ik zei haar « wat doe je je best om een goed mens te worden » en ze weende. Rabindranath Tagor


Download ppt "Marc Van Gils – Marc Mathyssen"

Verwante presentaties


Ads door Google