De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Pastoraal op school.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Pastoraal op school."— Transcript van de presentatie:

1 pastoraal op school

2 Een christelijke school is geen school van gelovigen, maar een school door gelovigen gedragen.
Een katholieke school herken je aan haar ‘open deuren’. Ieder is er welkom. Een gevarieerd publiek van gelovigen, van nog-niet-gelovigen, van niet-gelovigen en van anders gelovigen. Een duidelijk pedagogisch project, waarin de evangelische opdracht vorm krijgt, geeft de richting aan bij het samen school maken.

3 Een katholieke school

4

5 IDENTITEITSVIERKANT

6 herwerkte visie voor pastoraal op school basisonderwijs
buitengewoon onderwijs secundair onderwijs

7 pastoraal op school Denk en doe in dialoog
zorg voor alle schoolactoren (ook leerkrachten…) diversiteit bij leerlingen, personeel, ouders: christen, anders-gelovig, niet-gelovig daarom: - verscheidenheid in aanbod - verplichtende activiteiten én vrijwillig aanbod Denk en doe in dialoog

8 geïntegreerde pastoraal: niet los van de rest van het schoolgebeuren
belang van een visie op pastoraal (gekaderd in het pedagogisch project van de school) pastoraal is de verantwoordelijkheid van allen ‘pastor’ (herder): mensen zorgzaam nabij zijn én daarin laten aanvoelen hoe God mensen zorgzaam nabij is én hoe wij een ‘opdracht’ hebben om zorgzaam elkaar nabij te zijn pastorale animatiegroep (i.p.v. werkgroep) als stuwende kracht hierbij: belang van een breed samengestelde groep Denk en doe in dialoog

9 pastoraal op school Fundamenteel zijn: Denk en doe in dialoog
de loyale medewerking van directie en alle personeelsle- den aan de realisatie van het schooleigen opvoedingsproject (én de schoolidentiteit) de aanwezigheid van christenen onder hen: mensen die bewust streven naar een christelijke levenswijze in de verscheidenheid van de schoolgemeenschap, in een geest van openheid, samenwerking en dialoog met alle mensen van goede wil een “dragende” groep mensen die de pastoraal ter harte neemt, de school bevraagt, inspiratie aanreikt en mede vorm geeft aan het opvoedingsproject Denk en doe in dialoog

10 pastoraal op school Denk en doe in dialoog
Wezenlijk is een gedifferentieerd aanbod in vier domeinen: elkaar ontmoeten, werken aan gemeenschapsvorming binnen de school en de mogelijkheden benutten tot verbondenheid met de bredere (geloofs)gemeenschap zich dienstbaar inzetten, met bijzondere aandacht voor de meest kwetsbaren dichtbij en veraf bezinnen, bidden en levens-nabij vieren levensecht getuigen van het Woord van God Denk en doe in dialoog

11 basis doelstellingen Denk en doe in dialoog
Volwassenen en jongeren laten kennismaken met christelijk geloven. De christelijke inspiratie voeding geven. Kansen tot beleving geven. De inspiratie voel- en tastbaar maken in het hele schoolleven.

12 volwassenen én jongeren laten kennismaken met christelijk geloven
Denk en doe in dialoog Dit vraagt een open houding die vertrekt van wat aanwezig is aan authentieke geloofskennis en -ervaringen om in dialoog deze ervaringen en kennis te verdiepen binnen het kader van de opdrachtsverklaring van het katholiek onderwijs.

13 de christelijke inspiratie voeding geven
Denk en doe in dialoog Dit vraagt vorming die kansen biedt om te groeien in geloof: herbronning, reflectie, verdieping, dialoog en gebed.

14 de christelijke inspiratie voeding geven
Denk en doe in dialoog ruimte en tijd scheppen voor fundamentele vragen met elkaar de binnenkant delen rond fundamentele belevingen met elkaar het gelovige spoor verkennen het pedagogisch project tegen het licht van de christelijke inspiratie houden

15 kansen tot beleving geven
Denk en doe in dialoog Dit vraagt ruimte, doorheen het leven en werken van elke dag en op bijzondere momenten, die een bewuste innerlijke ervaring mogelijk maakt.

16 kansen tot beleving geven
mensen op school gaan op een bepaalde manier met elkaar om… hierdoor getuigen zij van hun mens en christen zijn een school is een netwerk van relaties… alle vormen van verbondenheid kunnen kansen zijn om te getuigen van mens en christen zijn Denk en doe in dialoog

17 De inspiratie voel- en tastbaar maken in het hele schoolleven
Denk en doe in dialoog De innerlijke gedrevenheid zoekt een weg naar buiten. In alles kunnen er zich kansen en momenten voordoen om de christelijke inspiratie te uiten.

18 De inspiratie voel- en tastbaar maken in het hele schoolleven
elkaar ontmoeten, werken aan gemeenschapsvorming zich dienstbaar inzetten, met bijzondere aandacht voor de meest kwetsbaren dichtbij en veraf bezinnen, bidden en levens-nabij vieren levensecht getuigen van het Woord van God Denk en doe in dialoog

19 3D OPTIMUM Denk en doe in dialoog Denken verkent de christelijke visie
van waaruit we werken. Waar staan we voor? Doen brengt die visie in de eigen schoolcontext in praktijk. Waar gaan we voor en wat is werkbaar voor iedereen? Denken en doen gebeuren bij voorkeur in dialoog. Hoe verhalen we aan elkaar dat Jezus ons in denken en doen bezielt met respect voor de aanwezige diversiteit? Denk en doe in dialoog 3D NASCHOLINGSPROJECT

20

21


Download ppt "Pastoraal op school."

Verwante presentaties


Ads door Google