De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

School Coach Student Docent/ Professional Lerende Persoon.

Verwante presentaties


Presentatie over: "School Coach Student Docent/ Professional Lerende Persoon."— Transcript van de presentatie:

1 School Coach Student Docent/ Professional Lerende Persoon

2 Docent/ Professional Lerende Persoon Ontwerpen. Professionele kennis
School Coach Student Ontwerpen. Concerns: Hoe bereid ik mijn lessen voor? Welke methodes gebruik ik? (wil ik gebruiken) Welke instructie ga ik geven? Hoe creëer ik een veilige leeromgeving Wat wil ik mijn leerlingen leren vandaag? ( doelen?) Hoe kan ik deze klas motiveren? Etc. Professionele kennis Pedagogische kennis Didactische kennis Vakkennis Kennis van organisatie van les Kennis van plannen en evalueren. Aanpassingsvermogen Leerstijl. Hoe leer ik? Reflection on action. (na de les) Reflection in action. (tijdens de les) Thinking on our feet. (Schön) Docent/ Professional Lerende Persoon Onderzoeken / aanpassen. Concerns: Hoe ging deze les? Wat waren sterke / zwakke punten? wat ga ik de volgende les doen / verbeteren? Hebben de leerlingen geleerd wat ik wilde dat ze leerden? ( en hoe?) Hoe reageerde ik? Wat voelde ik / dacht ik toen.... Wat dachten ( deden) de leerlingen toen... Ontwikkeling. Concerns: (Hoe) Pas ik in de visie van deze school? Hoe wil ik me ontwikkelen? Wat wil ik ontwikkelen? ( Wat vind ik van deze kinderen?) ( Waarom reageer ik op deze manier?) Wat vind ik belangrijk in lesgeven? Wat voor docent ben ik? (wil ik zijn?) Commitment Overtuigingen. Professionele identiteit Persoonlijkheid Houding Gewoontes Achtergrond

3 Coach Teacher/ Learner Professional Persoon Ontwerpen. Ontwikkelen
School Coach Student Ontwerpen. Vragen: Wat ga je de volgende les doen? Wat wil je dat ik ga observeren? Wat ga je (concreet) doen om je doelen te halen Wat ga je zeggen, wanneer? Welke vragen? Wat ga je doen als ze niet opletten? Welke werkvormen zet je in? Leg mij volgende week eens uit... Etc. Professionele kennis Rolmodel. Demonstreren, nadoen. Kennis van het vak van de student Getraind als begeleider Helpt de student grip te krijgen op de complexiteit van het lesgeven. Zicht op de actuele concerns. Koppelen theorie en praktijk. Begeleider als opleider! Stelt de student in staat ‘rijke’ leerervaringen op te doen. Ontwerpt en voert samen met de student lessituaties uit. Aanpassingsvermogen Leren (effectief) te reflecteren en hoe de student uit te nodigen op eigen handelen te reflecteren. Helpt de student focussen op het perspectief van de leerlingen. Is in staat constructief en positief feedback te geven. analytisch Observatievaardig. Teacher/ Professional Learner Ontwikkelen Vragen: Wat vind je van de visie van deze school? Wat is voor jou belangrijk in lesgeven? Hoe beinvloedt dat jouw lesgeven? ( orde, motivatie van leerlingen etc) Wat wil je de komende tijd ( maand, jaar) bereiken? Hoe realistisch is dat? Etc. Persoon Commitment Heeft een heldere en duidelijke visie op (goed) onderwijs Deelt dit met de student. Brengt eigen verwachtingen en die vd st in beeld. Onderkent en is in staat een goede relatie op te bouwen en te onderhouden. Is in staat een balans te vinden in comfort en uitdaging. Open mind. Zicht en kennis van ontwikkelingen in onderwijs en vak. Leren voetballen met het linkerbeen Onderzoekend / aanpassen. Vragen: Waar wil je het eerst over hebben? Wat vond je van deze les? Toen je zei... Wat was de reactie van de leerling? Wat .. Voelde, dacht, deed je? Wat denk je dat de leerlingen .. dachten, voelden? Wat deden de leerlingen toen..? Wat ga je de voplgende keer doen? Je wilde dat en dat doen maar ... Wat was daarvoor de reden?

4 Teacher/ Professional Learner Person Ontwerpen. Professionele kennis
School Coach Student Ontwerpen. Hoe maak je het mogelijk?: Geformaliseerde structuur van begeleiding en opleiden van studenten. (opleidingsplannen, opleidingsteams) Faciliteren van deze structuur Ic uren voor begeleiding ( wb so). Begeleiden en opleiden zichtbaar in roosters. Train de begeleiders.. Professionele kennis Vak bijeenkomsten. Visie op school en vakontwikkeling Rol van de student in schoolontwikkeling. ( plek in teams, leerwerktaken) Kennis van mogelijkheden en inzetbaarheid studenten. Zicht op de ‘concerns’ van studenten. Koppelen theorie en praktijk: Inrichten werkplek, ABV op locatie, leerwerktaken, onderzoekend in de school. Afspraken afstemming opleidingen. Teacher/ Professional Learner Person Ontwikkeling Hoe maak je het mogelijk? POP’s Maak persoonlijke ontwikkeling mogelijk. Heldere duidelijke visie op lesgeven. Duidelijk beeld wat voor docent deze school nodig heeft. En weten hoe je docenten / studenten kunt helpen dat te bereiken. Onderzoeken / aanpassen. Hoe maak je het mogelijk?: Intervisie. Studenten onderling. Teams! Supervisie.(Waar nodig) Informeel. ABV op locatie.


Download ppt "School Coach Student Docent/ Professional Lerende Persoon."

Verwante presentaties


Ads door Google