De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

SAMENWERKING FOCUS - FONTYS

Verwante presentaties


Presentatie over: "SAMENWERKING FOCUS - FONTYS"— Transcript van de presentatie:

1 SAMENWERKING FOCUS - FONTYS
OPLEIDEN IN DE SCHOOL SAMENWERKING FOCUS - FONTYS

2 ALGEMEEN DOEL O.I.S. (1) Vorm geven aan een gezamenlijke verantwoordelijkheid van pabo en basisscholen voor het opleiden van competente, startbekwame leerkrachten; Verschuiving van: leverancier van stageplaatsen naar: mede-opleider richting: opleidingsschool

3 ALGEMEEN DOEL O.I.S. (2) Het ontwikkelen van een gezamenlijke visie op leren, opleiden, professionaliseren en innoveren. Dit betekent o.a.: Integraal Personeels Beleidsplan omvat ook het opleiden van studenten. Studenten worden ingezet bij vernieuwing en organisatie van het onderwijs.

4 BELANG VOOR SCHOLEN Directeuren: spilfunctie!!!!!
Meer handen in de klas Leerkracht kan andere taak doen Andere onderwijsorganisatie in/van groepen Studenten leveren bijdrage aan kleinschalige schoolontwikkeling. De school moet iets willen!!! Professionalisering van zittende leerkrachten: Begeleidingsvaardigheden Inhoudelijke verdieping Verbetering van onderwijs aan kinderen School wordt plaats waar álle betrokkenen kunnen leren Directeuren: spilfunctie!!!!!

5 BELANG VOOR BESTUUR Realiseren van een IPB voor aanstaande, beginnende, zittende leerkrachten én onderwijsondersteuners Werving personeel: vormen en volgen van studenten Meer invloed op inhoud opleiding Continue dynamiek in scholen

6 KNELPUNTEN/ VALKUILEN SCHOLEN EN BESTUUR
Leerkrachten moeten openheid tot ‘samen leren’ hebben. Tijd/ geld voor scholing/begeleiding. Hoe kom je van ‘extra taak’ tot ‘uitdaging voor leren’? Slechte studenten werken remmend i.p.v. stimulerend.

7 BELANG VOOR DE PABO Betere aansluiting theorie-praktijk
Minder aanbodgestuurd, meer competentiegericht en vraaggestuurd Betere begeleiding door coaches Beter inspelen op diversiteit in instroom: meer maatwerk/ flexibiliteit

8 KNELPUNTEN/ VALKUILEN PABO
Lukt dat wel: vanuit praktijk naar theorie? (bewaking vakinhouden) Verschuiving van begeleiding pabo scholen: Afstemming begeleiding pabo/ cos/ coach Werkgelegenheid pabo-docent? Beoordeling student: Wie? Welke toetsinstrumenten? Betaalbaarheid intensieve begeleiding?

9 BELANG STUDENTEN Meer praktijk en een meer competentiegerichte opleiding Leren vanuit authentieke, complexe probleemsituaties Grotere verantwoordelijkheid, grotere team-betrokkenheid

10 VALKUILEN/ KNELPUNTEN STUDENTEN
Niet alle studenten kunnen/willen dit: te weinig reflexief vermogen andere leerstijl: reproductief, behoefte aan zekerheid kost te veel tijd: geen sociaal- studentenleven meer Invloed één stageschool/ coach op de opleiding van de student is erg groot

11 GROEIEN NAAR OPLEIDINGSSCHOLEN IS EEN GEZAMENLIJKE REIS…
DE RICHTING IS ENIGSZINS DUIDELIJK, MAAR NIET HET PRECIEZE EINDDOEL DE ROUTE DIE WE NEMEN

12 VOORSTEL VOOR ‘ROUTE’ (1): SCHOOL ACCENT
Meerdere studenten op één school School stelt Coördinator Opleiden in School aan Opleidingsteam: cos + pabodocent Student Pabo 3/4 wordt ingezet bij kleinschalige schoolontwikkeling IPB omvat ook inzet van studenten School investeert in scholing van coaches + cos en begeleiding van studenten School wil een lerende organisatie zijn en wil een stimu-lerende leeromgeving aanbieden voor alle betrokkenen.

13 VOORSTEL VOOR ‘ROUTE’ (2): PABO ACCENT
Er wordt gewerkt met competentieprofielen, POP, portfolio, assessment De opleiding bewaakt (draagt zorg voor): Vraaggestuurd en competentiegericht curriculum Afstemming eisen: opleiding - school - student Vertaalslag: van praktijk naar theoretische concepten Vakinhoudelijke diepgang Beoordelingsinstrumenten en toetsing Taken/verantwoordelijkheden tussen cos - pabodocent Kwaliteit van de werkplek: breedte, complexiteit etc.

14 VOORSTEL VOOR ‘ROUTE’ (3): BESTUUR ACCENT
Gezamenlijke visie ontwikkelen op leren en opleiden, bottum-up Opleiden opnemen in IPB Aansluiting zoeken bij andere ontwikkelingen (bv.TOM) Werkgroep Opleiden in School instellen met gerichte taakopdrachten Afspraken maken over scholingstrajecten personeel en plaatsing studenten

15 FINANCIERING Subsidiegelden aanvragen voor TOM, Keurmerk OIS
Aansluiting zoeken bij vernieuwingsprojecten scholen Pabo 3-4: Gesloten beurzen Scholings- en begeleidingsuren cos + coach: eigen middelen Scholingskosten cos + coach: eigen middelen Pabo 1-2: Begeleidingsuren cos: Pabo betaalt begeleidingsuren per student Scholings- en begeleidingsuren mentor: eigen middelen Scholingskosten cos en mentor: Pabo

16 Leren van elkaar! Gezamenlijk invulling geven aan!
OPLEIDEN IN DE SCHOOL “Niet dicht timmeren” Leren van elkaar! Gezamenlijk invulling geven aan!

17 WIE DURFT MET ONS OP REIS TE GAAN?


Download ppt "SAMENWERKING FOCUS - FONTYS"

Verwante presentaties


Ads door Google