De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Samen Deskundiger Elleke Verwaijen; HS Domstad Manon Beuker, Sandra de Jong; HS Domstad Ine Verheyen; Basisschool de Klimop Paul Veringa; Kennisnet.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Samen Deskundiger Elleke Verwaijen; HS Domstad Manon Beuker, Sandra de Jong; HS Domstad Ine Verheyen; Basisschool de Klimop Paul Veringa; Kennisnet."— Transcript van de presentatie:

1 Samen Deskundiger Elleke Verwaijen; HS Domstad Manon Beuker, Sandra de Jong; HS Domstad Ine Verheyen; Basisschool de Klimop Paul Veringa; Kennisnet Velon, 1 april 2008

2 Elleke Verwaijen Begeleiden van de studenten samen met Leren werken met ict in ‘t onderwijs Samen Deskundig t kind / de student / de mentor / de opleiding als expert lerende Vele wegen leiden naar Rome Hoe kunnen docenten het beste leren werken met ICT in hun onderwijs? Traditioneel wordt daarbij veel waarde gehecht aan cursussen en trainingen. Onderzoek laat echter zien dat deze te weinig opleveren in termen van transfer naar de werkplek en daadwerkelijk gebruik in de praktijk. Daarom zullen er andere vormen van leren moeten worden gezocht. Docenten hebben weinig zicht op wat zij in hun werk allemaal leren, ook met betrekking tot ICT-gebruik in het onderwijs.

3 Begeleidingsmodel Cms. Kok; ’koersen op meesterschap’
Opleiding te ver van de praktijk Niveau; veel maar niet moeilijk Stage anders Drie jaar terug gestart. De opleiding en de praktijk spoorden niet meer. En de opleiding was veel maar niet moeilijk. Daar vanuit ‘wat heeft het veld nodig’ beroepdbeeld. Kijken in de prakijtk wat zien we daar. Gewven we allemaal muziek. Nee waarom krijgen we dat dan allemaal wel. En zoveel uren. Is het niet beter als alleen die studenten dat krijgen wie dat ook willen gaan geven. Een per school is wellicht al genoeg. PDS is een voorbeeld van uitwerking van die gedachte.

4 Begeleidingsaanpak Studenten helpen incidenteel
Grassroots grassroot-achtig Het werk zodanig herorganiseren dat er geleerd wordt door te doen; learning on the job … Studenten helpen incidenteel De opleiding is op de achtergrond Welke weg kun je bewandelen. Kijk eens naar de aandachtsgebieden en verbind dit met een strategie, een scenario

5 Begeleidingsaanpak Scholing mét kleine acties a la grassroots,
Geven van begeleiding bij het leren en professionaliseren (training, cursus) Al dan niet met sleutelfiguren  Studenten zijn spil in deskundigheidsbevordering voor een heel team, voor meerdere scholen tegelijk  De opleiding vult de student aan; verbinding scholingsvragen Docenten ondersteunen bij het zelfstandig expliciet en gericht ondernemen van leeractiviteiten; Ondersteunen van het collectief maken van individuele leerprocessen en leerresultaten Onderlinge feedback organiseren Het leren van de meeste digitaal-didactische competenties zal in de praktijk moeten plaatsvinden. Hierbij is de rol van peers (collega-docenten) belangrijk (zie Zuylen, 1999). Het proces van elkaar feedback geven en ontvangen wordt ondersteund door een startconferentie te organiseren, spelregels hieromtrent af te spreken, criteria te helpen formuleren en werkafspraken te maken over te geven en te ontvangen feedback. Voorbeelden: Havenrakkers Keiwijs Magneet ‘t Blokhuus

6 Begeleidingsaanpak Het roer om; een vernieuwingstraject
Voorbeelden Kees Boeke de Klimop Aspecten Visieontwikkeling Ander klassenmanagement\andere didactiek Studenten maken deel uit van lerende organisatie De opleiding maakt deel uit van die driehoek Het leren van docenten inbedden in organisatieverandering Vernieuwingsprojecten opzetten waarin docenten aan ICT-gebruik kunnen werken Zo kan aan een docent bijvoorbeeld de gelegenheid worden geboden dan wel een opdracht worden gegeven om een opzet te maken voor een digitaal portfolio of een aangepaste lay-out van een website. Passen in een nieuwe vorm van onderwijs Probleem gestuurd Onderwijs Maken van goede en aantrekkelijke probleembeschrijvingen m.b.v. multimediale informatie Project onderwijs Contacten met authentieke werksituaties als uitgangspunt nemen Samenwerkend leren / Leerlingen met elkaar in contact brengen Organiseren van samenwerkingsprocessen en community building Gevroderde competentuies • Gevorderde digitaal-didactische competenties omschrijven behorend bij vormen van onderwijsvernieuwing Daarnaast worden er meer specifieke competenties beschreven die gekoppeld zijn aan specifieke vormen van onderwijs (probleemgestuurd onderwijs, samenwerkend leren, projectonderwijs). Voor elk van deze onderwijsvormen worden specifieke digitaal-didactische competenties beschreven (zie figuur 1). Voorbeelden van gevorderde digitaal-didactische competenties en onderwijsmethoden Onderwijsmethode Competenties Voorstructureren van informatie op internet, elektronische database, bibliografische informatie, on-line cursussen, multimediaal materiaal. e.d. Haalbare projecten formuleren Werkprocessen digitaal ondersteunen (groepsintranet; kennismanagement; kenniscreatie) Samenwerkend leren Leerlingen met elkaar in contact brengen Communities in standhouden en afsluiten Organiseren van spelregels en rollen Interdependentie en individuele aanspreekbaarheid organiseren

7 Resultaat opleiding Inbedding arrangementen Relatie met curriculum
Rijke oogst aan kennis en ervaring (on)Deskundigheid van opleiders (op het gebied van ict) aan het licht Sturing vanuit opleidingsmanager(s) noodzakelijk

8 We zoomen in: Voorbeeld van de driehoek op stageschool de Klimop
Manon Beuker, Sandra de Jong We zoomen in: Voorbeeld van de driehoek op stageschool de Klimop Schoolontwikkelingsvraag: Leervraag van de student: Hebben betrekking op: Innovatie nieuwe vorm van didactieken Nieuwe werkvormen Nieuwe organisatie Onderwijs op maat (uitgaan van verschillen)

9 Opleiding versus praktijk
Betekenisvolle stage Betrokkenheid van opleiding naar de studenten Betrokkenheid van studenten naar de opleiding

10 Ine Verheyen Vanuit de basisschool De leerkracht stelt zich voor.
Hoe ging het? Hoe is het voor ons leerkrachten? Het proces van vernieuwing De wijze van begeleiding Inbreng van studenten Wat leren de kinderen nu eigenlijk?

11 Laat eens wat zien! Weblog van de kinderen de rol van de basisschool de rol van de studenten de rol van de opleiding

12 Samendeskundiger met Pabo vanuit kennisnet
Paul Veringa Samendeskundiger met Pabo vanuit kennisnet Versterken van de vraag van de PO-scholen Duurzame samenwerking Zorgen dat studenten toegevoegde waarde meebrengen in de PO- school Ondersteunen van Pabo’s d.m.v. publieke producten en diensten Met studenten hierin een rol spelen 1 april 2008 12

13 Wat? Gericht op ict in de klas in het verlengde van schoolontwikkeling. In plaats van andere opdrachten. De student wordt hiervoor beloond met credits Teamactiviteit (presentatie in teamvergadering of bouw, afnemen tools enz) In samenspraak met de ICT-coördinator en directeur worden opgesteld. 1 april 2008

14 ? 1 april 2008 14

15 Resultaten tot nu toe! Pabo’s werken weer samen en delen kennis
Betere inzet ict in de lespraktijk op basisschool Veranderbekwaamheid van student sterk toegenomen

16 Resultaten onderzoek Het model lijkt te kunnen werken
De rolwisseling werkt Meerwaarde voor scholen, studenten en Pabo Vraagarticulatie maakt het betekenisvol Relatie werkveld   opleiding De match tussen de leervraag van de student en de schoolontwikkelingsvraag van de school. Deze gaat verder dan alleen ict-e-competenties Voorbeelden van andere schoolontwikkelingsvragen; aanlsuiten bij opleiding en ects-aftekening Ada: Welke keuzes en consequenties hebben dit soort trajecten. Welke sturing? Stelling(en); werkveld/ relatie/ opleiding Korte bespreking

17 De pabotool als sturingsmiddel voor studenten
En dan eventueel nog een toetje … De pabotool als sturingsmiddel voor studenten

18 Vragen … Prioriteiten … Slimme ideeën … Andere oprispingen …


Download ppt "Samen Deskundiger Elleke Verwaijen; HS Domstad Manon Beuker, Sandra de Jong; HS Domstad Ine Verheyen; Basisschool de Klimop Paul Veringa; Kennisnet."

Verwante presentaties


Ads door Google