De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Collega’s betrekken bij taal- en rekenbeleid

Verwante presentaties


Presentatie over: "Collega’s betrekken bij taal- en rekenbeleid"— Transcript van de presentatie:

1 Collega’s betrekken bij taal- en rekenbeleid

2 Waar staat u? vergevorderd Op weg Start

3 De start Tip 1 Start vanuit urgentie
Wat is de aanleiding op uw school? Waar loop je tegenaan in je eigen vak? Tip 2 Maak mensen bewust van de noodzaak Harde feiten over taalvaardigheid/rekenvaardigheid van de leerlingen Bewustwording: ervaren van taligheid/rekenvaardigheid onderwijs en wat levert aandacht voor taal/rekenen in de vakles op? TIP 3 Biedt concrete ideeën/suggesties aan Inspiratie voor aandacht voor taal en rekenen in het eigen vak. TIP 4 Schets het vooruitzicht Waar is de school op uit? Wat gaan docenten ervan merken (korte/lange termijn)?

4 Drieslag Taal en rekenen
1 Aanleren Nederlands en rekenen Taal en rekenen aanleren in taal- en rekenlessen waarin nieuwe kennis en vaardigheden worden geleerd en ontwikkeld. 2 Toepassen en gebruiken/ vaklessen Taal en rekenen toepassen en gebruiken in de praktijk, geïntegreerd in de (beroeps)vakken, in betekenisvolle opdrachten. 3 Oefenen/extra ondersteuning Individueel oefenen en ondersteuning op maat, inclusief remediering.

5 Aanleren Wat: nieuwe kennis en vaardigheden Hoe: gerichte rijke taal/rekenlessen Wie: didactische en inhoudelijke kennis van taal/rekenen bij de docent is van belang

6 Toepassen en gebruiken
Wat: toepassen en gebruiken van kennis en vaardigheden Hoe: geïntegreerd in een betekenisvolle opdracht; toegepast in vaklessen Wie: docenten van vakken waarbij taal-/rekenvaardigheid noodzakelijk is voor begrip van en succes in het vak

7 Oefenen/extra ondersteuning
Wat: taal-/reken vaardigheden extra oefenen, specifieke ondersteuning op maat Hoe: individueel en op maat, niet tijd- en plaatsgebonden feedback geven registreren wat leerlingen doen Wie: zwakke leerlingen: in hulplessen, RT sterke leerlingen: pluslessen, verdiepingsuren

8 WIE DOET WAT? TAKEN EN ROLLEN
1 2 3 Wat gebeurt er bij Nederlands/ Rekenen? Wat gebeurt er bij de andere vakken? Wat gebeurt er in de hulplessen?


Download ppt "Collega’s betrekken bij taal- en rekenbeleid"

Verwante presentaties


Ads door Google