De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

PDS en WERKPLEKLEREN “OPLEIDEN IN SCHOOL”

Verwante presentaties


Presentatie over: "PDS en WERKPLEKLEREN “OPLEIDEN IN SCHOOL”"— Transcript van de presentatie:

1 PDS en WERKPLEKLEREN “OPLEIDEN IN SCHOOL”
PRODAS MC 14 en 15 april 2003

2 PDS en WERKPLEKLEREN ONTWIKKELTRAJECTEN Accentverschuiving Dit zijn
met Accentverschuiving van regulier initieel opleiden naar beroepsgerichte competentieontwikkeling GEVOLG: Rolverdeling verandert tussen opleiding en scholen PRODAS MC 14 en 15 april 2003

3 Professional Development Schools
* De school centraal * Leren op de werkplek * Geen stageschool maar opleidingsschool * Ontwikkelingsgericht leren * Werken met POP’s * Van startende PDS-er naar startbekwame leerkracht PRODAS MC 14 en 15 april 2003

4 DOELSTELLINGEN 1. Opleiden tot goede leerkrachten
2. Competentiegericht denken en werken 3. Wederzijds leren 4. Praktijk en theorie sluiten aan PRODAS MC 14 en 15 april 2003

5 FORMULEER VISIE OP …. * SAMENWERKEN * WEDERZIJDS LEREN * WERKPLEKLEREN
* SCHOOLONTWIKKELING * OPLEIDINGSFUNCTIE PRODAS MC 14 en 15 april 2003

6 WERKWIJZEN * Uitgaan van competenties * POP’s schrijven
* Theorie en praktisch handelen afstemmen * Evalueren * Reflecteren * Zelfsturend handelen bevorderen PRODAS MC 14 en 15 april 2003

7 PARTICIPANTEN * DE STUDENTEN VAN DE KEMPEL
EN NATUURLIJK - de opleidingsschool(directie/team/mentor/coach) - het bestuur/ BM (personeel en onderwijs) - pedagogische hogeschool(directie/coach/toetser) PRODAS MC 14 en 15 april 2003

8 DE STUDENT - TALENTVOL - REFLECTIEF VERMOGEN - BEROEPSHOUDING
- COMPETENTIEGERICHT PRODAS MC 14 en 15 april 2003

9 MEERWAARDE van PDS/WPL
Zelfontwikkelend en zelfsturend Bevordert eigen verantwoordelijk-heid Adaptief: sluit aan op eigen niveau van denken en handelen Reflecterend op en naar jezelf Leren van binnenuit en niet van bovenaf Sluit aan op ontwikkelingen: IPB Werving en Selectie Kwaliteitsbeleid Theorie (met grote T) wordt theorie (direct passend bij praktijk) WEDERZIJDSE GROEI Student Opleidingsschool Pedagogische Hogeschool PRODAS MC 14 en 15 april 2003

10 MEERWAARDE voor STUDENT
*keuzemogelijkheid in vorm en inhoud door bestaan van verschillende typen opleidingsscholen *(korte?)trajecten op maat *perspectief op (bestuurs-)aanstelling (banengarantie?) *bent direct “teamlid”, doet “werkgevoel” op PRODAS MC 14 en 15 april 2003

11 MEERWAARDE voor BESTUUR po
* initiele opleiding van leerkrachten parallel aan de professionele ontwikkeling van de zittende leraren, de schoolontwikkelingsbehoefte en het personeelsbeleid * invloed op ontwerp en uitvoering curricula doordat leraren een rol als opleider krijgen en maatwerk voor de school realiseren * kwantitatieve versterking van schoolteams * facilitering opleidingsscholen via opleidings- en ontwikkelingsfonds PRODAS MC 14 en 15 april 2003

12 MEERWAARDE voor Hogeschool
* wervend vermogen naar potentiele studenten * goede aansluiting tussen theorie en praktijk * goede aansluiting tussen opleidingsinhoud en de leerbehoefte van de student * innoverend vermogen opleidingsscholen: actuele onderwijskundige ontwikkelingen in opleidingstrajecten kunnen meegenomen worden * bijdrage aan personele ontwikkeling en professionalisering van het personeel in de lerarenopleiding PRODAS MC 14 en 15 april 2003

13 WERKPLEKLEREN - PERIODE: 2003/2004 en 2004/2005
- PROJECTPLAN: “Opleiden in school” - SUBSIDIE - CONTRACTEN (ministerie en De Kempel) - NETWERKEN (KPC/ BRABANT) - PRAKTIJK: STARTEN ZOALS BIJ PDS PRODAS MC 14 en 15 april 2003


Download ppt "PDS en WERKPLEKLEREN “OPLEIDEN IN SCHOOL”"

Verwante presentaties


Ads door Google