De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

OPLEIDER IN SCHOOL EEN PROJECT VAN DE PABO HANZEHOGESCHOOL GRONINGEN EN HET SCHOOLBESTUUR VAN DE GEMEENTE GRONINGEN.

Verwante presentaties


Presentatie over: "OPLEIDER IN SCHOOL EEN PROJECT VAN DE PABO HANZEHOGESCHOOL GRONINGEN EN HET SCHOOLBESTUUR VAN DE GEMEENTE GRONINGEN."— Transcript van de presentatie:

1 OPLEIDER IN SCHOOL EEN PROJECT VAN DE PABO HANZEHOGESCHOOL GRONINGEN EN HET SCHOOLBESTUUR VAN DE GEMEENTE GRONINGEN

2 Maatwerk 2 en later Maatwerk 3
AANLEIDING Maatwerk 2 en later Maatwerk 3

3 DOELSTELLING OPLEIDEN IN SCHOOL is het verbinden met elkaar van:
de initiële lerarenopleiding de professionele ontwikkeling van leraren de schoolontwikkeling het personeelsbeleid

4 de initiële lerarenopleiding:
constructivistische leerlijnen het plaatsen van studenten in een zo realistisch mogelijke onderwijsomgeving profilering competentiegericht opleiden

5 professionele ontwikkeling van de leraren:
professionele begeleiding van de stages door de coaches: - inzicht in eigen competenties (coachcursus) - kennis van de eisen van de opleiding - kennis van de coachingsbehoeften van de student

6 belangen schoolbestuur
schoolontwikkeling ontwikkeling personeelsbeleid bovenschoolse beleidsontwikkeling nieuwe educatieve ondersteunings- structuur in Groningen

7 schoolontwikkeling: school als lerende organisatie
verbeterde aansluiting bij inhoudelijke ontwikkelingsthema’s van scholen (formulering van schoolprofiel)

8 ontwikkeling personeelsbeleid
deskundigheidsbevordering functiedifferentiatie inzicht in benodigde en vereiste competenties reductie ziekteverzuim/uitstroom beginnende leerkrachten

9 ontwikkeling personeelsbeleid (vervolg)
verlichting van taken overbelaste leerkrachten andere personeelsopbouw team tegengaan dreigende leerkrachttekorten

10 formele taken opleider in school (oplis)
coördineren van de stages op de praktijkschool coach van de coaches begeleiden van de leer-werkstudenten scharnierfunctie opleiding en praktijkschool v.v. op termijn: alle studenten begeleiden

11 leer-werktraject vanaf tweede helft jaar 3 t/m eind jaar 4
2,5 dag op de praktijkschool: - zelfstandig lesgeven - verantwoordelijk voor taak passend binnen ontwikkeltraject van de school 2,5 dag op de opleiding: - ondersteunende theorie m.b.t. taak - terugkommomenten

12 eisen aan leer-werkstudent
‘volle’7 voor stage jaar 3 assessment grote mate van zelfstandigheid kennis van ict: - blackboard portfolio na goedkeuring: solliciteren

13 rolverdeling coach: begeleidt student in de klas
opleider in school (oplis): - begeleidt coach en student - begeleidt leer-werkstudent instituutsbegeleider: - eindverantwoordelijk - pleegt supervisie op reflectie - heeft contact over student met opleider in school

14 convenant afnemen door praktijkscholen van de helft van het aantal fte ‘s aan stageplaatsen in verdeling over alle leerjaren bovenop €91 per student, extra betaling aan praktijkscholen door opleiding aanstellen opleider in school (oplis)

15 convenant (vervolg) aanbieden door opleiding van coachcursus aan leerkrachten praktijkscholen aanbieden door opleiding van cursus voor opleiders in school beschikbaar stellen van 0,1 fte door schoolbestuur voor de opleider in school schoolbestuur vraagt leer-werkstudenten met voorkeur bovenbouw

16 bovenschoolse beleidsontwikkeling
door projectmatige opzet: risico/kansen-analyse voor schoolbestuur stimulering van samenwerking tussen scholen ‘maat’werk voor de scholen in Groningen

17 nieuwe educatieve ondersteuningsstructuur
nieuw samenwerkingsmodel: convenant PABO en schoolbestuur stuurgroep/projectgroep/oplisgroep/ instituutsbegeleider PABO nauwe samenwerking PABO/schoolbegeleidingsdienst

18 vervolg project inktvlekwerking convenanten met diverse schoolbesturen
ervaringen pilot worden ingebed in curriculum van de opleiding nieuw project, maar nu met regie vanuit schoolbesturen (Uitleg 19 juni 2002)


Download ppt "OPLEIDER IN SCHOOL EEN PROJECT VAN DE PABO HANZEHOGESCHOOL GRONINGEN EN HET SCHOOLBESTUUR VAN DE GEMEENTE GRONINGEN."

Verwante presentaties


Ads door Google